Huis Vestaalse Maagden Forum Romanum

Het Huis van de Vestaalse Maagden is één van de bekendste trekpleisters in het Forum Romanum in Rome. Het is één van de best bewaard gebleven monumenten in het Forum.

Huis Vestaalse Maagden Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Het adres van het Casa delle Vestali is dat van het Forum Romanum, te weten Via della Salara Vecchia, 5/6. Voor de openingstijden en de toegangsprijs voor deze en andere attracties in het Forum Romanum is de informatie over het Colosseum van toepassing. Op de eerste zondag van de maand is het Forum Romanum gratis.

Geschiedenis Huis Vestaalse Maagden

Huis Vestaalse Maagden Rome in het Forum Romanum
Huis van de Vestaalse Maagden

Het Huis van de Vestaalse Maagden (Atrium Vestae, in het Latijn) had ongeveer vijftig kamers die over drie verdiepingen uitgespreid waren. Van deze kamers zijn er enkel nog enkele rond de centrale binnenplaats overgebleven.

Samen met de Tempel van Vesta vormde het Huis de Atrium Vestae.

De Atrium Vestae was oorspronkelijk veel kleiner dan wat er nu te zien is en bevond zich ook op een lager niveau. Na de beroemde brand in het jaar 64 werd het opnieuw opgebouwd en later volgden nog een aantal verbouwingen.

Het was de residentie en de officiële zetel van de zes hogepriesteressen die het vuur brandend moesten houden. Ze waren ook verantwoordelijk voor andere belangrijke riten die met het huishoudelijke leven te maken hadden.

Voordat de Vestaalse Maagden met deze taak belast werden, werd deze door de dochters van de koningen uitgevoerd.

Zo gauw een meisje tot de orde toegelaten werd moest ze in het Huis van de Vestaalse Maagden gaan wonen.

De maagden kwamen uit de families van rijke Romeinen en waren tussen de 6 en 10 jaar oud op het moment dat ze gekozen werden. Ze moesten er 30 jaar blijven en mochten gedurende die tijd hun maagdelijkheid niet verliezen.

Deed ze dat toch, dan volgde de doodstraf. Een hiertoe veroordeelde Vestaalse Maagd werd levend begraven in een ondergrondse kamer in de buurt van het huidige Piazza dell’Indipendenza. (Haar metgezel werd enkel maar doodgegeseld.)

Een Vestaalse Maagd had wel veel privileges. Ze werd rijkelijk beloond en had veel prestige. Ze kreeg de beste plekken bij evenementen en werd begraven in een tombe binnen de stadsmuren. Bovendien hoefde ze niet naar haar vader te luisteren.

De ingang was aan de oostkant van de Tempel van Vesta. De aedicula die hier staat stamt uit de tijd van Hadrianus en rustte op twee zuilen (er is er maar één over) en waarschijnlijk stond er een standbeeld van de godin Vesta in.

De grote rechthoekige binnenplaats was 69 meter lang en eromheen stond een twee verdiepingen tellende portico. Het huis zelf stond hier omheen en bestond ook uit meerdere verdiepingen.

In het centrum van de binnenplaats was een rechthoekige vijver en aan de uiteinden waren er nog twee kleiner, vierkante vijvertjes. De grotere werd later door een achthoekig gebouwtje, dat nu niet meer te zien is, afgesloten.

Onder de portico staan standbeelden uit de 3e en 4e eeuw die een aantal van de Vestaalse Maagden verbeelden. Helaas zijn de hoofden van de meeste van deze beelden verdwenen. Aangezien men niet precies weet welk beeld waar stond zijn ze willekeurig verspreid. De beter bewaarde beelden zijn naar de Palazzo Massimo alle Terme zetel van het Museo Nazionale Romano gebracht.

Op één van de sokkels is de inscriptie verwijderd. De Maagd die hierop figureerde had zichzelf tot schande gemaakt door zich tot het Christendom te bekeren.

Hoewel een aantal van de kamers rond de binnenplaats, inclusief de trappen die naar de eerste verdieping leiden, erg goed bewaard zijn gebleven, is het niet toegestaan deze te betreden.

Aan de oostzijde is een grote ruimte die met een gewelf bedekt was. Aan weerszijden waren drie kamers, dus het valt aan te nemen dat deze van de Maagden waren. De centrale ruimte was een Sacellum (een klein Heiligdom) dat aan de Laren (godheden die het huis en het gezin beschermden) gewijd was. Hiet stond een standbeeld van Numa, de tweede koning van Rome en de schepper van de cultus van Vesta.

De kamers aan de zuidzijde liggen langs een lange gang. De eerste deed dienst als bakkerij, de tweede als molen en de derde als keuken. Via een trap kwam men op de 2e verdieping, waar de kamers van de priesteressen waren, alsmede een aantal verwarmde baden.

Een tweede trap toont aan dat er ook een 3e verdieping was, waarschijnlijk voor het personeel.

Er was ook een zaal die Aius Locutius genoemd werd en gewijd was aan een God die de (niet luisterende) Romeinen in 390 voor Chr. had geprobeerd te waarschuwen voor de komst van de Galliërs.

De grote rechthoekige ruimte aan de westkant was waarschijnlijk een triclinium.

De ruimtes aan de noordkant zijn zo vervallen dat het onmogelijk is te raden waar ze voor dienden.

Huis Vestaalse Maagden, Forum Romanum, Rome