Tabularium Rome

Wanneer men vanaf het Forum Romanum richting het Kapitool kijkt ziet men een groot gebouw, waarvan de onderkant er veel ouder uitziet dan de bovenkant. Dit is de achterkant van het Palazzo Senatorio en de onderkant hiervan is het oude Romeinse Tabularium, waar de publieke archieven van de staat bewaard werden. Tegenwoordig maakt het deel uit van de Capitolijnse Musea.

Tabularium Rome

Adres, entréeprijs en openingsuren

Tabularium Rome
Het Tabularium is het onderste, er ouder uitziende deel van het gebouw.

Het adres van het Tabularium is Via di San Pietro in Carcere – Rome. De openingstijden en toegangsprijs zijn die van de Capitolijnse Musea.

Geschiedenis Tabularium Rome

Tabularium Rome
Op deze plattegrond van het Forum Romanum is te zien waar het Tabularium zich precies bevindt.

Het Tabularium bevond zich op het lager gelegen gedeelte tussen de twee heuveltoppen (de Arx en de Capitolium) van het Kapitool, dat Asylum genoemd werd. Het is in 78 voor Chr. door de architect Lucio Cornelio in opdracht van de Consul Quinto Lutazio Catulo gebouwd. Deze had van de staat de verantwoordelijkheid gekregen om de gebouwen die in 83 voor Chr. door brand verwoest waren opnieuw op te bouwen.

Hier werden de bronzen tabulae bewaard waarop de Romeinse wetten en decreten vastgelegd werden.

De fundering van het gebouw is 73,60 meter breed en is gemaakt van regelmatige blokken tufsteen en peperino. Oorspronkelijk was er een ingang in de fundering, die echter afgesloten werd door het podium van de Tempel van Vespasianus en Titus. Deze voerde via een trap naar enige ruimtes, die gedurende de middeleeuwen als gevangenis gebruikt werden.

De hal van het Tabularium Rome
De hal van het Tabularium

Hierboven liep een lange hal, die in verschillende sektoren verdeeld was. Elke sector werd bedekt door een gewelf en opende naar buiten d.m.v. een boog met Dorische halve zuilen van de steensoort peperino. De kapitelen en architraven waren van tufsteen. Er zijn slechts drie ruimtes zichtbaar, maar men kan zien waar ooit de zuilen bevestigd waren, zodat men weet dat er 10 waren. (Ook deze ruimtes werden in de middeleeuwen hergebruikt, om zout op te slaan.)

Hierboven kwam eerst een met trigliefen en metopen versierde fries en daarna nog een portiek met Korinthische zuilen van travertijns marmer. De brokstukken hiervan, die aan de voet van de façade gevonden zijn, worden nu vòòr de Portico degli Dei Consenti tentoongesteld.

Achter de galerij waren er verder geen kamers, aangezien dit geheel door de massieve fundering in beslag genomen werd. Ook uit dit gebrek aan ruimte kan men opmaken dat het eigenlijke Tabularium een verdieping hoger was.

Tempel van Veiovis Rome
Wat er nog over is van de Tempel van Veiovis

De hoek aan de zuid-oostkant wijkt enigszins terug aangezien zich hier de in 192 voor Chr. gebouwde en in de 1e eeuw voor Chr. door Keizer Domitianus gerestaureerde Tempel van Veiovis bevond. Deze werd in 1939 bij toeval ontdekt toen men een gang onder het Piazza del Campidoglio wilde graven. In de gang van het Tabularium zijn hier nog enige delen van te zien. De cel hiervan was breder dan hij diep was, wat aan ruimtegebrek te wijten was. Hiervoor bevond zich een pronaos met vier zuilen. Het grote standbeeld van Veiovis (een Italische God van de onderwerld, die met de latere Jupiter te vergelijken is) is, zonder hoofd en handen, te zien in de Galleria Lapidaria van de Capitolijnse Musea.

In de late middeleeuwen werd het Tabularium door de adelijke Corsi familie als slot gebruikt.

Tabularium Rome (Toren van Niccolo V)
Toren van Niccolò V

In de 12e eeuw werd het gebouw de zetel van het gemeentehuis en er werd een soort van kasteel, met kantelen en uitkijktorens, van gemaakt. Tussen 1393 en 1453 werden hier de torens van Bonifatius IX, Martinus V en Niccolò V aan toegevoegd. Op de toren aan de rechterzijde van de façade is het wapenschild van deze laatste paus te zien.

In 1536 richtte Michelangelo het hele Piazza del Campidoglio opnieuw in en kwam de façade van het Palazzo Senatorio aan de andere kant te liggen.

Fotogalerij Tabularium Rome

Tabularium, Forum Romanum, Rome

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.