Sixtijnse Kapel Rome

De Sixtijnse Kapel in Rome is de plek waar de kardinalen vergaderen wanneer er een nieuwe paus gekozen moet worden. Het is ook de plek met het beroemdste plafond ter wereld. Om de kapel te kunnen bezoeken moet je de Vaticaanse Musea binnen.

Sixtijnse Kapel Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de Cappella Sistina is dat van de Vaticaanse Musea. Openingstijden en toegangsprijs zijn dan ook die van de museums. De Sixtijnse Kapel is  niet te bezichtigen wanneer er een conclaaf gehouden wordt.

Geschiedenis Sixtijnse Kapel Rome

Sixtijnse Kapel Rome
Michelangelo’s “Laatste Oordeel” is één van de beroemdste schilderingen in de Sixtijnse Kapel. Hij werkte er van 1536 tot 1541 aan.

De Sixtijnse Kapel is genoemd naar Paus Sixtus IV della Rovere. Deze wilde de kapel tegen het einde van de 15e eeuw laten bouwen op de plek waar tijdens de middeleeuwen de Cappella Magna stond.

De nieuwe kapel moest groot genoeg zijn voor de vergaderingen van de paus en diens 200 man tellende gevolg. Hieronder waren 20 kardinalen, maar ook leden van belangrijke families en hun bedienden.

De kapel moest ook makkelijk te verdedigen zijn, niet alleen tegen de Turken die in die tijd de kust onveilig maakten, maar ook tegen de machtige Florentijnse Medici familie, met wie de paus op gespannen voet leefde.

De constructie begon in het Jubileumjaar 1475 en was gereed in 1483. De aan de Vergine Assunta gewijde kapel was ontworpen door Baccio Pontelli, die de middeleeuwse muren drie maal zo hoog liet maken.

De eerste fresco-cyclus is tussen 1481 en 1483 op de muren van de kapel geschilderd.

Tussen 1508 en 1512 beschilderde  Michelangelo het gewelf met “Gebeurtenissen uit de geschiedenis van de mensheid voor de geboorte van Christus”. Dit is het beroemdste deel van de kapel. Hoogtepunten zijn de “Schepping van Adam”, de “Verbanning van Adam en Eva uit het Paradijs” en de “Zondvloed”.

De derde fase duurde van 1536 tot 1541. Opnieuw Michelangelo schilderde toen het “Laatste Oordeel” op de muur achter het altaar. De opvallende blauwe kleur van de achtergrond doet de figuren en dan vooral de centrale Jezus als rechter goes uitkomen.

Beschrijving

De hoofdingang van de kapel is tegenover de deur waar men normaal binnenkomt en wordt voorafgegaan door de Sal Regia, waar audiënties gehouden worden.

De enorme hal is rechthoekig van vorm en wordt door een koepel bedekt.

Langs alle muren (behalve die waar het hoofdaltaar zich bevindt) staan stenen banken. Deze waren bedoeld voor de hofhouding van de paus.

Aan de rechterkant bevindt zich het koor.

De 15e eeuwse balustrade met de kandelaars fungeerde als afscheiding tussen het gedeelte waar de geestelijken zich bevonden en waar de gewone mensen stonden. Later werd het eerste deel vergroot door de balustrade naar achteren te verplaatsen.

De mozaïeken vloer stamt uit de 15e eeuw.

De Muren

Toen de structuur van de kapel in 1481 voltooid was, liet paus Sixtus IV een aantal beroemde schilders komen om de muren van schilderingen te voorzien.

Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo RosselliSignorelli, Perugino en Pinturicchio droegen alle een steentje bij. Deze eerste schilderingen hebben “Gebeurtenissen uit de levens van Christus en Moses” als thema.

De muren zijn in drie niveau’s verdeeld. Pilaren zorgen voor een verdere verdeling in vlakken.

Sixtijnse Kapel Rome - Rafael
“De Wonderbaarlijke Visvangst”

Het onderste niveau werd beschilderd met namaak-damasten doeken versierd met de pauselijke symbolen. Hierboven hangen wandtapijten. Een aantal van deze door Rafaël en diens leerlingen ontworpen tapijten zijn nu in de aan de schilder gewijde zaal in de Pinacotheek van de Vaticaanse Musea te zien. Rafaël zelf had enkel de ontwerpen of “kartons” geschilderd, terwijl de eigenlijke tapijten door Pieter van Aelst in Brussel gemaakt zijn.

Het middelste niveau is beschilderd met gebeurtenissen uit de levens van Moses en Christus.

Op het hoogste niveau liet Sixtus IV de portretten van de eerste pausen schilderen. Dit moest de continuiteit aangeven tussen zijn ambtsperiode en die van zijn voorgangers.

Plafond

Sistijnse Kapel Rome Plafondschildering
“De Schepping” is het beroemdste deel van de plafondschildering van de Sixtijnse Kapel.

Het plafond van de Sixtijnse Kapel was toen (door Pier Matteo d’Amelia) nog slechts tot de lunetten beschilderd, met vergulde sterren op een blauwe achtergrond.

Het was de kleinzoon van Sixtus IV, paus Julius II della Rovere, die de schilderingen van de kapel liet voltooien. Hij liet Michelangelo Buonarotti naar Rome komen om het gewelf met fresco’s te verfraaien. Michelangelo deed dit overigens pas na zachte aandrang. Het thema van de schilderingen is de geschiedenis van de mensheid voorafgaand aan de komst van Christus. Hij werkte van 1508 tot 1512 onafgebroken aan de fresco’s.

Tussen 1536 en 1541 schilderde Michelangelo in opdracht van Paus Paulus III Farnese ook het “Laatste Oordeel” op de achterste muur van de kapel.

Sixtijnse Kapel – Vaticaanse Musea, Rome

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.