San Tommaso in Formis Kerk Rome

apsis San Tommaso in Formis Kerk Rome

De San Tommaso in Formis Kerk staat dichtbij de Villa Celimontana in Rome. Oorspronkelijk werd deze kerk door de Orde der Trinitariërs beheerd. In de Boog van Dolabella, naast de kerk, is een kamertje waar de stichter van de orde de laatste jaren van zijn leven doorbracht.

San Tommaso in Formis Kerk Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

De ingang van de San Tommaso in Formis Kerk is aan de Via di San Paolo della Croce 10, Rome.

Geschiedenis

San Tommaso in Formis Kerk Rome
San Tommaso in Formis Kerk

De Kerk van San Tommaso in Formis is in de 13e eeuw samen met een Benedictijner Klooster genbouwd. In 1207 gaf Paus Innocentius III het complex in beheer aan de stichter van de Orde van de Allerheiligste Drie-eenheid, Johannes van Matha. Twee jaar later liet de orde er een ziekenhuis bij bouwen. Hier werden de door deze Trinitari bevrijde slaven verpleegd.

In 1379 moest de orde de kerk op last van Paus Urbanus VI verlaten. De reden was dat ze de tegenpaus Clemens VII steunden.

Tien jaar later kwamen kerk in klooster in handen van het Vaticaanse kapittel. Pas in 1898, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Trinitariërs, kreeg de orde haar kerk terug.

In 1926 vond de heropening van de kerk plaats. Het ziekenhuis bestond toen al niet meer, omdat het plaats had moeten maken voor het “Experimenteel Instituut voor Plantenvoeding”.

Beschrijving

De kerk staat aan het einde van een laan en heeft een door pilasters en een driehoekige timpaan gekenmerkte voorgevel.

De ingang is naast de Boog van Dolabella, die de bogen van het Aquaduct van Nero ondersteunt. De toevoeging in Formis betekent dan ook “bij het aquaduct”.

De inscriptie op het portaal betekent, “Opgedragen aan de Heilige Apostel Thomas”.  De letters IHS binnen een stralende cirkel rechts van het portaal verwijzen naar Jezus.

Het kleine raampje op de Boog van Dolabella zou corresponderen met de cel waar Sint-Johannes van Matha leefde van 1209 tot zijn dood in 1213. Deze ruimte was toegankelijk via een wenteltrap in een pyloon van het aquaduct.

Van het ziekenhuis resteert enkel de 13e eeuwse toegangsdeur aan het Largo della Sanità Militare. Zoals de inscriptie aangeeft, is dit portaal het werk van Jacopo di Lorenzo en diens zoon Cosma. De schrijn boven de deur omvat het wapenschild van de Trinitariërs (een rood en blaus kruis) en een mozaïek uit 1210 dat “Christus met twee vrijgekochte slaven” verbeeldt.

Van het klooster staat nog een deel van de bakstenen gevel overeind, met marmeren vensters en een van de steensoort peperino gemaakte deur met een spitsboog overeind.

San Tommaso in Formis Kerk – Via San Paolo della Croce 10, Rome

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.