San Crisogono Basiliek Rome

De San Crisogono Basiliek staat aan bet begin van de wijk Trastevere in Rome en is vooral bekend vanwege de vroeg-Christelijke opgegraven ruïnes die zich onder de kerk bevinden. Hij is gebouwd op een van de eerste plekken in de stad waar Christenen samenkwamen om in het geheim de mis te vieren. Hoogtepunten zijn Cavallini’s mozaïeken in de apsis en het baldakijn van Bernini.

San Crisogono Basiliek Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

San Crisogono Kerk Rome
San Crisogono Kerk

Het adres van de Basilica di San Crisogono is Piazza Sidney Sonnino, 44 (tel. +39 06 5810076 – 06 5897192 ). Bus: H. Tram: 8. Openingstijden: Weekdagen van 07.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 19.30 uur; zon- en feestdagen van 08.00 tot 13.00 en van 16.00 tot 19.30 uur. De opgravingen gaan ’s ochtends een half uur later open en ’s avonds een half uur eerder dicht. Toegangsprijs: Toegang tot de overblijfselen van de vroeg-Christelijke kerk onder de basiliek: 3,00 Euro. De kerk zelf is gratis.

Speciale Gebeurtenissen San Crisogono Kerk Rome

Op het moment zijn er geen speciale evenementen in het vooruitzicht.

Geschiedenis en beschrijving

De San Crisogono Basiliek bestond al in de 5e eeuw. Ze is in 1129 gerestaureerd om vervolgens in het jaar 1626 vrijwel geheel verbouwd te worden in opdracht van Kardinaal Scipione Borghese. De architect van deze restauratie was Gian Battista Sorìa. Een laatste verbouwing vond in 1866 plaats .

De ruïnes van de originele kerk zijn onder te huidige versie te bezichtigen. Het was noodzakelijk geworden een nieuwe kerk te bouwen nadat de vele overstromingen van de Tiber grote beschadigingen hadden aangericht.

De Heilige Chrysogonos aan wie de kerk gewijd is heeft misschien niet eens bestaan, wat zelfs door het Vaticaan toegegeven wordt. Naar alle waarschijnlijkheid is de man aan wie de kerk gewijd is een mix van een aantal verschillende personen. Een hiervan was de rijke eigenaar van een huis waar de mis gevierd werd voordat dit een legale activiteit werd. Deze huizen werden ecclesia domestica genoemd. Nadat het Christendom toegestaan werd werden ze vaak tot echte kerken omgebouwd, wat dus ook hier het geval was.

Een tweede Chrysogonos was waarschijnlijk een Griek, zoals zijn naam, dat zoiets betekent als “van goud geboren”, aantoont. De officiële versie, waar de katholieke kerk dus zelf maar half in gelooft, is dat Crisogono een Romeinse legerofficier was die zich bekeerd had en door Keizer Diocletianus, die niet erg veel met het Christendom ophad, onthoofd werd.

De ingang van tot de oude kerk bevindt zich bij de sagristie. Voor de bouw van deze kerk werd gebruikt gemaakt van de muren van de gebouwen waar de ecclesia domestica zich bevond. Wanneer men de ijzeren trap afgedaald is komt men in een ruimte die ooit uit twee vediepingen bestond. Aan de muur is nog te zien waar de toenmalige apsis (het bovenste gedeelte) afgescheiden werd van de crypte, waar relikwieën van heiligen bewaard werden (zoals de gewoonte was in dit soort “huiskerken”.

Zelfs in 1999 heeft men nog nieuwe kamers in het ondergrondse gedeelte gevonden.

Bezienswaardigheden San Crisogono Kerk Rome

San Crisogono Basiliek Rome
San Crisogono Basiliek

De eenvoudige facade heeft een timpaan. Een brede portiek die op vier granieten zuilen steunt bevindt zich voor de ingang. Hierboven kan men rijen vazen zien, alsook de adelaars en draken die het wapenschild van de familie Borghese sieren.

De basiliek wordt gekenmerkt door drie schepen, die door 22 antieke granieten zuilen van elkaar gescheiden worden. De kerk is versierd door Pietro Cavallini.

De kapitelen van pleisterwerk die de zuilen sieren zijn bij de verbouwing van 1626 toegevoegd.

De Romaneske klokkentoren is in 1124 toegevoegd. Het tentdak van deze campanile stamt echter uit de 17e eeuw.

De San Crisogono Kerk heeft een fraaie cosmateske vloer.

De triomfboog wordt ondersteund door twee enorme zuilen van porfier.

De “Triomf van San Crisogono” die het 17e eeuwse plafond siert is een kopie van Guercino.

Het baldakijn is ontworpen door Gian Lorenzo Bernini.

De 17e eeuwse kapel rechts van het hoofdaltaar is eveneens van Bernini. De borstbeelden van twee pausen die hier staan zijn gemaakt door leerlingen van de grote meester.

De “Drie Aartsengelen” zijn geschilderd door Giovanni da San Giovanni.

De “Kruisiging” van de hand van Paolo Guidotti, bijgenaamd Cavaliere Borghese.

De “Heilige Drieëenheid met Engelen” is geschilderd door Giacinto Gimignani.

Ludovico Gimignani ( de zoon van Giacinto) schilderde de “Beschermengel”.

Het plafond van de pastorie toont de ‘Beata Vergine’ van Cavalier D’Arpino.

De mozaïeken in de apsis zijn gemaakt door de school van Pietro Cavallini.

De geometrische versieringen aan de muren van de oude kerk hoorden bij de apsis stammen uit de 8e eeuw.

Het metselwerk midden in de onderste ruimte hoorde bij de crypte. De fresco’s met Chrysogonos (links) en nog twee heiligen zijn ook in de 8e eeuw vervaardigd.

De rest van de antieke kerk bevond zich achter de muur waar de trap aan bevestigd is. De sarcofaag die achter de doorgang met de boog te zien is stamt uit de 2e eeuw. Het skelet van een man werd in deze sarcofaag gevonden.

De kleine kamer tegenover de sarcofaag wordt opgeluisterd met een mooi versierde vloer uit de 10e eeuw. Waarschijnlijk was dit de sagristie van de antieke kerk.

Hierachter zijn fresco’s uit de 10e eeuw te zien waarop voor het eerst Sint Benedictus, de stichter van de naar hem genoemd kloosterorde, afgebeeld is. De heilige was, i.t.t. tot de legende, niet in Rome maar in Norcia geboren, hoewel hij wel in Rome gestudeerd heeft. De best bewaarde muurschildering toont hem terwijl hij een melaatse man verzorgt.

Aan de andere kant van de crypte zijn nog meer schilderingen uit de 8e en de 10e eeuw te zien.

In dit gedeelte zijn nog twee sarcofagen gevonden, waarvan er een de skeletten van een man en een kind bevatte, zowel als een borstbeeld van de man zelf. Ook bevinden zich hier her en der een aantal grafstenen.

De kuip die beneden staat werd gebruikt om bekeerlingen te dopen. Dit gebeurde op de ouderwetse manier, door onderdompeling. De muur die de kuip in tweeën deelt is later gebouwd.

Vanaf het Largo San Giovanni de Matha kan men de 12e eeuwse zijkant van de basiliek zien. De zijdeur stamt uit de 17e, de smalle spleetraampjes uit de 12e eeuw en de overige ramen zijn latere toevoegingen.

San Crisogono Kerk – Piazza Sonnino 44, Rome

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.