San Benedetto in Piscinula Kerk Rome

De San Benedetto in Piscinula Kerk staat op het gelijknamige plein in de wijk Trastevere in Rome. Deze kerk heeft de kleinste klokkentoren van de stad.

San Benedetto in Piscinula Kerk Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Het adres van de Chiesa di San Benedetto in Piscinula is Piazza In Piscinula, 40 (tel. +39 06630297 of 0658331609). Openingstijden: Maandag van 07.00 tot 10.00 uur; De rest van de week: van 07.00 tot 13.00 en van 16.00 tot 20.00 uur. Toegangsprijs: Gratis.

Geschiedenis San Benedetto in Piscinula Kerk Rome

De San Benedetto in Piscinula Kerk is waarschijnlijk in het jaar 543 gebouwd op de ruïnes van de “domus Aniciorum” oftewel het “huis van de familie Anici“.

Een van de leden van deze adellijke familie was San Benedetto da Norcia, die hier gedurende zijn verblijf in Rome in 479 ook gelogeerd zou hebben en aan wie de kerk is gewijd.

De structuur van de muren en enige kapitelen duiden erop dat zich hier een 8e eeuws oratorium bevond. Na het beleg van Rome door de Normandische avonturier Robert Guiscard werd dit oratorium gerestaureerd en in de huidige kerk opgenomen.

De naam is afkomstig van het Italiaanse woord voor zwembad (piscina). De aanleiding is dat ze op de resten van een antiek Romeins publiek bad gebouwd is.

In de loop der jaren is de kerk vaak gerestaureerd. Het dak stamt uit de 15e eeuw en is gebouwd door een andere familie van nobelen, de Castellani.

In 1678 werd de façade herbouwd. Ook werd het belendende collegio di Sant’Anselmo, een klooster voor Benediktijnen die Rome bezochten, gebouwd. Gelijktijdig liet Don Lami een ziekenhuis aan het gebouw toevoegen. Dit werd in 1726 gesloten, toen het Ospedale di Santa Maria e San Gallicano ingewijd werd. Zowel het ziekenhuis als het klooster werd later afgebroken.

In 1825 en in 1844 werd de San Benedetto in Piscinula kerk gerestaureerd. De architekt Pietro Camporese moest o.a. een nieuwe facade bouwen. Hij was verantwoordelijk voor de hoofdingang met de architraaf, het half-ronde raam en het timpaan.

Na een tijdlang dicht te zijn geweest werd de kerk in 1939 heropend. Het Vicariaat van Rome verordende ook meteen maar een nieuwe verbouwing .

Van 1941 tot 2002 zetelde de Nostra Signora del Carmelo, een religieus genootschap voor vrouwen in de kerk, maar tegenwoordig wordt ze beheerd door de Araldi del Vangelo (“Herauten van het Evangelie”).

De klokkentoren is de kleinste van Rome, met de oudste (1069) bel. Deze vierkante toren is van baksteen en wordt door een richel in twee delen gesplitst.

De façade wordt opgesierd met onregelmatig gevormde stukken marmer van verschillende kleuren. Een richel scheidt de verdiepingen van de vliering en het schuine dak.

De kerk heeft drie beuken en een zogeheten cosmateske vloer. Het schilderij “Maagd met Kind” bij het hoofdaltaar stamt uit de 14e eeuw.

Aan de linkerzijde van de portiek bevindt zich een klein oratorium, dat de “Kapel van de Maagd” genoemd wordt. Het kruisgewelf van deze kapel rust op vier zuilen met 8e eeuwse kapitelen.

Het altaar werd in 1604 ingewijd en is versierd met een cosmateske streep van porfier alsmede de “Madonna met Kind”, die ook wel Madonna della Misericordia genoemd wordt. De Heilige Benedictus zou knielend voor deze fresco gebeden hebben, waarop de Madonna hem opdroeg zijn kloosterorde te stichten.

Wanneer men door deze kapel loopt, komt men in een klein kamertje. Hier leefde de Heilige zelf en hier deed hij ook boete. Een opschrift in de cel beweert: “Deze bakstenen, deel uitmakend van de oude muren waarop de kerk gebouwd is, zijn de enige zichtbare overblijfselen van de Domus Aniciorum, de enige getuigen van de aanwezigheid, rond het jaar 495, van een jongeman uit een familie van patriciërs, Benedict geheten, die van Norcia naar Rome verhuisd was, om zichzelf voor te bereiden op een carriëre als Senator. Hierna vertrok hij naar Affile, de stad waar zijn eerste bekende wonder zich voltrok. Vervolgens reisde hij naar Subiaco, waar het sublieme contemplatieve avontuur van de Benediktijnse familie een aanvang nam en hij vervolgens voor het nageslacht de Heilige en Glorierijke Patriarch van het Westerse Monnikschap werd.”

San Benedetto in Piscinula Kerk, Rome

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.