San Tommaso in Formis Kerk Rome

De San Tommaso in Formis Kerk staat dichtbij de Villa Celimontana in Rome. Oorspronkelijk werd deze kerk door de Orde der Trinitariërs beheerd. In de Boog van Dolabella, naast de kerk, is een kamertje waar de stichter van de orde de laatste jaren van zijn leven doorbracht.

San Tommaso in Formis Kerk Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

De ingang van de San Tommaso in Formis Kerk is aan de Via di San Paolo della Croce 10, Rome.

Geschiedenis

San Tommaso in Formis Kerk Rome
San Tommaso in Formis Kerk

De Kerk van San Tommaso in Formis is in de 13e eeuw samen met een Benedictijner Klooster genbouwd. In 1207 gaf Paus Innocentius III het complex in beheer aan de stichter van de Orde van de Allerheiligste Drie-eenheid, Johannes van Matha. Twee jaar later liet de orde er een ziekenhuis bij bouwen. Hier werden de door deze Trinitari bevrijde slaven verpleegd.

In 1379 moest de orde de kerk op last van Paus Urbanus VI verlaten. De reden was dat ze de tegenpaus Clemens VII steunden.

Tien jaar later kwamen kerk in klooster in handen van het Vaticaanse kapittel. Pas in 1898, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Trinitariërs, kreeg de orde haar kerk terug.

In 1926 vond de heropening van de kerk plaats. Het ziekenhuis bestond toen al niet meer, omdat het plaats had moeten maken voor het “Experimenteel Instituut voor Plantenvoeding”.

Beschrijving

De kerk staat aan het einde van een laan en heeft een door pilasters en een driehoekige timpaan gekenmerkte voorgevel.

De ingang is naast de Boog van Dolabella, die de bogen van het Aquaduct van Nero ondersteunt. De toevoeging in Formis betekent dan ook “bij het aquaduct”.

De inscriptie op het portaal betekent, “Opgedragen aan de Heilige Apostel Thomas”.  De letters IHS binnen een stralende cirkel rechts van het portaal verwijzen naar Jezus.

Het kleine raampje op de Boog van Dolabella zou corresponderen met de cel waar Sint-Johannes van Matha leefde van 1209 tot zijn dood in 1213. Deze ruimte was toegankelijk via een wenteltrap in een pyloon van het aquaduct.

Van het ziekenhuis resteert enkel de 13e eeuwse toegangsdeur aan het Largo della Sanità Militare. Zoals de inscriptie aangeeft, is dit portaal het werk van Jacopo di Lorenzo en diens zoon Cosma. De schrijn boven de deur omvat het wapenschild van de Trinitariërs (een rood en blaus kruis) en een mozaïek uit 1210 dat “Christus met twee vrijgekochte slaven” verbeeldt.

Van het klooster staat nog een deel van de bakstenen gevel overeind, met marmeren vensters en een van de steensoort peperino gemaakte deur met een spitsboog overeind.

San Tommaso in Formis Kerk – Via San Paolo della Croce 10, Rome

100 Jaar Garbatella

Op 18 Februari 2020 is het precies 100 jaar geleden dat de wijk Garbatella in Rome ontstaan is. Tot voor enkele tientallen jaren geleden had deze buurt een beetje een onfrisse reputatie, maar tegenwoordig is het één van de populairste wijken van de stad.

Garbatella, volkswijk in Rome

Geschiedenis

Garbatella wordt beschouwd als één van de meest Romeinse wijken van de stad. Veel mensen zien het als een soort van dorpje binnen de stadsgrenzen van Rome.

De eerste steen van de wijk werd op 18 Februari 1920 door de toenmalige koning Victor Emanuel III gelegd. Dit gebeurde op wat nu het Piazza Benedetto Brin is, zoals door een gedenkplaat aangegeven wordt.

Street art in Garbatella
Street art in Garbatella

Hoewel een groot deel van deze wijk in de fascistische tijd gebouwd is, maakt het een heel andere indruk dan andere in die periode opgetrokken stadsdelen. Garbatella is verdeeld in verschillende genummerde lotti. Overal zie je dan ook bordjes waarop deze nummers aangegeven staan.

Verschillende groepen lotti worden ook weer door verschillende architectonische stijlen gekenmerkt. Zo kan men lotto 1 t/m 8 Romaans barok noemen en lotto 41 t/m 44 rationalistisch/futuristisch.

Tegenwoordig staat de wijk ook bekend vanwege de alomtegenwoordige street art.

Bekende theaters in de wijk zijn het Ambra alla Garbatella en het Palladium.

De naam Garbatella

Lotto 15 - Garbatella Rome
Lotto 15

Er zijn verschillende theorieën omtrent de naam Garbatella. De meest gangbare betreft de aanwezigheid van een herberg met een uiterst vriendelijke gastvrouw. Deze herberg zou dichtbij de Sint-Paulusbasiliek gestaan hebben, langs de pelgrimsweg Via delle Sette Chiese.

De koning had de wijk eigenlijk Concordia willen noemen, terwijl de fascisten de buurt later tot Remuria om wilden dopen. Uiteindelijk zou de naam die het volk zelf de buurt gegeven had, Garbatella, blijven hangen.

De reden voor de bouw van de nieuwe wijk was dat men besloten had een haven to bouwen in Ostia. Deze moest verbonden worden met een rivierhaven dichtbij de Sint-Paulus buiten de Muren Basiliek. De nieuwe wijk was vooral bestemd voor de arbeiders die aan dit project  zouden werken.

Garbatella house
House in Garbatella

Ondanks dat het project nooit echt opgang kwam, bleef Garbatella groeien. Het kleine dorpje buiten de stad bleef zich uitbreiden en versmolt uiteindelijk met Rome. Het oudste deel behield echter wel zijn volkskarakter.

Garbatella moest een soort van tegenhanger worden van de Engelse “Garden City”, die begin 20e eeuw erg in zwang was. Dit gebeurde alleen op kleinere schaal. De buurt werd opgedeeld in lotti, die bestonden uit een aantal familiehuizen ronde een binnenplaats en met een stuk boerenland.

Oorspronkelijk waren er 62 van deze lotti. Deze werden echter volgens verschillende architectonische stijlen gebouwd.

Het leukste deel van de wijk bestaat natuurlijk uit deze eerste lotti. Het noordelijke deel, dat later gebouwd is, is minder interessant.

Garbatella, Ostiense District, Rome

San Sisto Vecchio Kerk Rome

De San Sisto Vecchio Kerk is een vroeg-Christelijke Kerk dichtbij de Terme di Caracalla in Rome. De huidige aanblik van de kerk is het resultaat van een verbouwing in de 18e eeuw. Het bijbehorende klooster doet tegenwoordig dienst als zetel van een prestigieuze privé-school.

San Sisto Vecchio Kerk Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de San Sisto Vecchio Kerk is Piazzale Numa Pompilio 8, Rome. Telefoon: (+39) 06 77205174. Openingstijden: Van 09.00 tot 11.00 en van 15.00 tot 17.30. Toegang: Gratis.

Geschiedenis

De San Sisto Vecchio is gebouwd op de door Paus Anastasius I in de 4e eeuw gebouwde titulus Crescentinae. De kerk is gewijd aan Paus Sixtus II, die het ambt maar kort vervulde (257-258). Het is pas in een geschrift uit 595 dat de naam voor het eerst gebruikt wordt.

Paus Hadrianus I liet de kerk in de 8e eeuw restaureren. De Romaanse klokkentoren maakte deel uit van een verbouwing onder Paus Innocentius III (1198-1216).

Tot 1219 werd de kerk gerund door de Kannuniken van Sempringham. De nieuwe beheerders waren de Domenicaners, die er echter maar twee jaar bleven, voor ze naar de Santi Domenico en Sisto Kerk verhuisden.

In 1222 slaagde Sint-Domenicus erin het San Sisto-klooster tot nonnenklooster met clausuur om te bouwen. Hierna moesten de nonnen uit de Santa Maria in Tempulo Kerk naar het nieuwe klooster verhuizen, wat tot de ontwijding van hun oude kerk leidde. Ze brachten het beroemde icoon uit die kerk met zich mee.

In 1575 verhuisden de nonnen opnieuw, ditmaal naar de Santi Domenico en Sisto Kerk. Ondanks een verbouwing onder Paus Sixtus IV was de ongezonde, aan malaria onderhevige ligging van de kerk een te groot probleem geworden. Vanaf dat moment stond de San Sisto Kerk bekend als de San Sisto Vecchio en de Santi Domenico en Sisto als de San Sisto Nuovo.

Tussen 1725 en 1727 gaf Filippo Raguzzini de in verval geraakte kerk de nieuwe façade. Onder zijn leiding werd ook een nieuw klooster gebouwd.

In 1873 werd het klooster door de net ontstane Italiaanse staat onteigend. Vanaf dat moment werd het als opslagplaats en als garage voor begrafenisauto’s. Tegenwoordig is het een prestigieuze privé-school.

Beschrijving San Sisto Vecchio Kerk Rome

De huidige ingang is op het Piazzale Numa Pompilio. De oorspronkelijke ingang was echter op de Via Druso, die toen nog “via Mamertina”heette.

De draken op de hoeken van het portaal joren bij het wapenschild van Filippo Boncompagni, die de kerk in de 16e eeuw had laten restaureren. Het oude 15e eeuwse portaal van kardinaal Pietro Ferrici werd hergebruikt als zijdeur van de kerk. Het wapenschild van de kardinaal is op deze zijdeur afgebeeld.

Het interieur bestaat uit een enkel schip. De ruimte tussen de twee absiden is versierd met fresco’s van het atelier van Pietro Cavallini. De grotere apsis stamt uit de 13e eeuw, de kleinere is twee eeuwen jonger.

Kloosterhof

De vierkante kloosterhof wordt gekenmerkt door zes half-ronde bogen aan elke zijde. Op de tweede verdieping zijn deze bogen dichtgemetseld. Sommige van deze bogen en de zuilen waarop ze rusten zijn overblijfselen van de vroeg-Christelijke kerk. De portico is versierd met lunetten die “Episodes uit het Leven van Sint-Domenicus” verbeelden. Deze zijn in de 18e eeuw door Andrea Casale geschilderd. Middenin het kloosterhof staat een antieke put.

Tuin

De tuin die door de nonnen onderhouden werd is nu omgevormd tot de Semenzaio Comunale, de kweektuin waar planten en bomen voor de parken van Rome gekweekt worden. Hier staan nog twee kleine in de middeleeuwen gebouwde torens, die als verdedigingswerken dienden om het hier gemalen graan te beschermen. De molens die hier stonden werden aan gang gebracht door het niet meer bestaande riviertje Marrana di San Giovanni.

San Sisto Vecchio Kerk – Piazzale Numa Pompilio 8, Rome


Santa Maria in Tempulo Kerk Rome

De Santa Maria in Tempulo is een ontwijde kerk in de wijk Celio in Rome. Ze is nu eigendom van de gemeente en wordt enkel nog voor het voltrekken van huwelijken gebruikt. Tegenwoordig staat de voormalige kerk bekend onder de naam Complesso Viola Mattei.

Santa Maria in Tempulo Kerk Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de Santa Maria in Tempulo Kerk is Via di Valle delle Camene, Rome. Openingstijden en toegangsprijs: De kerk doet niet maar als dusdanig dienst en is enkel open wanneer er een huwelij kplaats vindt.

Geschiedenis

De kerk van S. Maria in Tempulo ligt onder de hellingen van de Celio, in de via Valle delle Camene, een weg die de oude oorspronkelijke route van de via Appia volgt en die in het toponiem herinnert aan het feit dat hier de “Fons Camenarum” stond, de heilige bron van de Muzen (de “Camenae”, in feite): het water ervan, dat als geneeskrachtig wordt beschouwd, werd door de Vestals gebruikt voor de noodzaak van hun verering.

Het toponiem “in Tempulo” lijkt in plaats daarvan terug te gaan tot de nabijheid van de kerk met de “Tempel van Hercules Musagete”, gebouwd in 187 voor Christus door M. Fulvio Nobiliore na zijn triomf over de Aetoli en versierd met kunstwerken (zoals de beelden van Hercules en de Muzen) genomen als oorlogsbuit in de stad Ambracia.

De tempel was cirkelvormig, met een tetrastyle pronaos en stond op een hoog podium dat zich zowel ten noorden van de tempel uitstrekte, waar het een exedra vormde, als ten zuiden waar het een open gebied omlijstte met een kleine ronde structuur die wellicht het Wayside Shrine van de Camene was, dat volgens de traditie wordt toegeschreven aan koning Numa.

De oorsprong van S. Maria in Tempulo gaat terug tot het einde van de 6e eeuw, toen een Griekse religieuze gemeenschap op deze plaats een klein oratorium bouwde dat gewijd was aan S. Agata.

Het eerste officiële document dat het bestaan van een “Monasterium Tempuli” bewijst, dateert echter van 806, toen het gebouw door de Saracenen werd geplunderd: zodat de zusters de economische mogelijkheden voor de wederopbouw zouden hebben, gaf Paus Sergius III in 905 een stier uit waarin hij enkele eigendommen aan het klooster aan de Via Laurentina schonk, op voorwaarde echter dat de zusters honderd keer per dag de “Kyrie Eleison” (“Heer, barmhartigheid”) en de “Kristi Eleison” (“Christus, barmhartigheid”) voordroegen.

In deze bul wordt ook voor het eerst de acheiropoieta Santa Maria in Tempulo icoon vermeld. Een acheiropoieta is een niet door mensenhanden geschilderd kunstwerk, vrijwel altijd Jezus of Maria verbeeldend.

De klokkentoren is een toevoeging uit de 12e eeuw.

In 1216 gaf paus Honorius III de Heilige Domenicus de opdracht de eerste nonnenkloosterorde te stichten. In 1222 verhuisden deze Domenicaner nonnen naar het San Sisto Vecchio Klooster. Ze mochten de icoon meenemen. Hier verbleeft het drie eeuwen, waarna het naar het Santi Domenico en Sisto Klooster overgebracht werd. Na weer drie eeuwen verhuisde de icoon opnieuw, naar de Santa Maria del Rosario Kerk, waa rhet nog steeds te zien is.

De kerk zelf werd ontwijd en vervolgde zijn bestaan als burgerwoning. Hierna werd het gebouw gebruikt als nymphaeum van de Villa Mattei. Weer later werd het omgebouwd tot graanschuur en tegenwoordig gebruikt de stad Rome het als dépendence om er burgerhuwelijken te voltrekken.

Santa Maria in Tempulo Kerk – Via di Valle delle Camene, Rome


Visualizza mappa ingrandita

Via del Pellegrino Rome

De Via del Pellegrino in Rome verbindt de Campo de’ Fiori met het begin van de Via dei Banchi Vecchi. Het is een vrij smalle en zeer pittoreske straat, omzoomd door gezellige bars, boetiekjes, boekwinkels en traditionele eet- en wijnbars.

Via del Pellegrino Rome

Geschiedenis en beschrijving

De oorspronkelijke naam van de Via del Pellegrino was de Via Florea. Dit is te lezen op een gedenkplaat in de nabijgelegen Via dei Balestrari. Later werd de straat de Via deglo Orefici genoemd, vanwege de vele goudsmeden die er hun handel dreven.

Omdat de straat van de Campo de’ Fiori richting Vaticaanstad loopt, wordt vaak aangenomen dat de huidige naam is afgeleid van de vele pelgrims die er doorheen lopen. Dit is slechts indirect waar, want het is vernoemd naar een taverne genaamd del Pellegrino, die natuurlijk zo genoemd is naar dezelfde pelgrims.

In de 15e eeuw werd de straat ook wel Merzariorum genoemd, waarschijnlijk vanwege de vele winkels die de straat flankeren. Vrijwel de hele zijde die nu door het Palazzo della Cancelleria wordt ingenomen was vol met verschillende soorten winkels.

De meeste winkels en huizen in de straat waren in slechte staat en in 1887 probeerde een raadslid genaamd Filippo Pacelli de stad aan te sporen iets te doen aan het gebrek aan openbare veiligheid en hygiëne in de straat. Het duurde echter tot 1939 voordat de in overtreding zijnde woningen werden verwijderd. Pacelli’s zoon zou later Paus Pius XII worden.

Toeristische attracties

Op de hoek van de Via del Pellegrino en de Campo de’ Fiori is een gedenkplaat bevestigd. Hierop staat te lezen: “Paus Alexander VI, die de Mole Adriana heeft gerestaureerd, gaf in 1497 opdracht tot de uitbreiding van de smalle straatjes van de stad”. De Mole Adriana is een andere naam voor het Castel Sant’Angelo. De smalheid van de straat wordt aangegeven door de zuilen die op de hoeken in de muren zijn geplaatst. Hun functie was om de muren te beschermen tegen de koetsen en karren die door de straat reden.

Het stucwerk op de hoek met de Arco di Santa Margarita, een zogenaamde Madonella, stamt uit de 18de eeuw. De hoogreliëf sculptuur van de “Madonna van de Ontvangenis” in het tabernakel was het werk van Francesco Moderati. De medaillon ondersteund door twee adelaars aan de basis bevat een afbeelding van San Filippo Neri. Dit zou erop wijzen dat het beeld werd besteld door de aan deze heilige gewijde congregatie.

De Arco degli Acetari is een viaduct tussen twee gebouwen. Waarschijnlijk verwijst de naam Acetari naar de zogenaamde “Acquecetosari” of “Acetosari”. Deze handelaars in “Acqua Acetosa” water hadden hun winkels in de Via del Pellegrino, om de Campo de’ Fiori markt te bevoorraden. De bron werd vanwege zijn smaak acetosa (“azijn”) genoemd. Een inscriptie bij de bron beweert dat “het goed was voor de nieren, de milt, de lever en duizend andere kwalen”. De put werd in 1959 gesloten omdat het vervuild was. Een Acquecetosaro was iemand die dit geneeskrachtige water per ezel of koets in stroflessen door de straten van de stad transporteerde.

Via del Pellegrino, Rome

Openingstijden Colosseum Rome 2020

De volgende informatie over de openingstijden en de toegangsprijs van het Colosseum in Rome is geldig vanaf 1 november 2019. Van oktober tot maart is het Colosseum gratis op de eerste zondag van de maand. Houd er wel rekening mee dat de rijen dan nog langer zijn dan normaal. Aangezien het om een 3-in-1 kaartje gaat zijn deze openingsuren en entréeprijzen ook geldig voor het Forum Romanum en het Palatijn.

Beschrijving en geschiedenis van het Colosseum

Openingstijden Colosseum Rome

Over het algemeen geldt dat het Colosseum geopend is van 08.30 uur tot één uur voor zonsondergang. Dit betekent in de praktijk het volgende:

 • Van 2 Januari tot 15 Februari: 08.30 – 16.30
 • Van 16 Februari tot 15 Maart: 08.30 – 17.00
 • Van 16 Maart tot de laatste zaterdag in Maart: 08.30 – 17.30
 • Van de laatste zondag in Maart tot 31 Augustus: 08.30 – 19.15 (maar op 2 Juni gaat hetColosseum pas om 13.30 uur open).
 • Van 1 tot 30 September: 08.30 – 19.00
 • Van 1 Oktober tot de laatste zaterdag in Oktober: 08.30 – 18.30
 • Van de laatste zondag van Oktober tot 31 December: 08.30 – 16.30

Het Colosseum is gesloten op 1 Januari en op 25 December.

De kassa sluit één uur voor sluitingstijd.

Toegangsprijs Colosseum

Toegang tot het Colosseum kost 16 Euro en hierbij is ook de toegang tot het Palatijn en het Forum Romanum inbegrepen. Inwoners van de Europese Gemeenschap tussen de 18 en 25 jaar oud betalen 2 Euro. Jongeren dan 18 en ouderen dan 65 mogen gratis naar binnen. De Roma Pass, de Omnia Vatican & Roma Card en de Archeologia Card zijn geldig.

Het kaartje is twee dagen geldig, maar elk van de drie attracties (Colosseum, Forum Romanum en Palatijn) mag gedurende die tijd slechts één keer bezocht worden.

Wanneer er een speciale tentoonstelling is wordt de toegangsprijs met 3 Euro verhoogd.

Adres Colosseum

Colosseum bezoeken met Archeologia Card Rome
Colosseum

Het adres van het Colosseum is Piazza del Colosseo en het bevindt zich in de wijk Celio. Het is makkelijk te bereiken vanaf het centrale station, d.m.v. metro lijn B (halte: Colosseo). Ook te voet is het goed te doen: Volg de Via Cavour tot het einde en ga dan linksaf de Via dei Fori Imperiali in. De totale wandeltijd zal tussen de 15 en 20 minuten liggen.

Indien U niet vantevoren gereserveerd heeft kunt U het beste Uw toegangsbewijs bij het Palatijn halen, aangezien de rijen daar het kortst zijn.

Het Palatijn kaartjeskantoor is in de Via di San Gregorio en waar dat van het Colosseum is wordt meteen duidelijk wanneer U er aankomt vanwege de enorme rij. Het Forum Romanum heeft twee kassa’s, aan de Via Sacra (tegenover de Boog van Titus) en bij het Largo della Salara Vecchia. Het Palatijn en het Forum zijn overigens met elkaar verbonden, dus éénmaal binnen kunt U beide bezichtigen. Let wel op: Dit betekent ook dat U deze twee bezienswaardigheden aaneensluitend dient te bezoeken.

Wanneer het heel erg druk is geeft men U, wanneer U het kaartje bij het Palatijn koopt, meteen een tijd waarop U het Colosseum binnen mag.

Ook kunnen kaartjes voor het Colosseum vooraf bij het Palazzo Altemps of het Museo delle Terme di Diocleziane gekocht worden, maar dan is er een toeslag van 2 Euro.

Telefoon en Internet (Reserveren en Informatie)

Voor informatie en reserveringen kunt U twee nummers bellen:

 • 0039 06 39967700 (maandag tot vrijdag: 09.00 tot 13.00 en 14.00 tot 17.00 uur; zaterdag enkel in de ochtend). De derde ring en het ondergrondse gedeelte van hetColosseum kunnen zonder gids maar met een begeleider bezocht worden. Hiervoor is een telefonische reservering (betaling met credit card) via dit nummer verplicht.
 • 0039 060608 (elke dag: 09.00 tot 21.00 uur).

Bij de volgende websites kunt U terecht voor reserveringen:

 • https://archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/colosseo
 • https://www.coopculture.it/heritage.cfm?id=2#

NB: Het Colosseum is de populairste attractie van Rome. Er mogen niet meer dan drie duizend mensen tegelijk naar binnen. Hoewel het moeilijk voor te stellen is wordt dat aantal soms bereikt. In dat geval moet men zelfs indien men een reservering heeft wachten tot er weer mensen binnengelaten kunnen worden.

Gehandicapten toegang bij het Colosseum

Er zijn liften voor gehandicapten. Om bij de bovenste gedeelten te komen dient men zich bij de kassa te melden.

Santi Luca e Martina al Foro Romano Kerk Rome

De Santi Luca e Martina Kerk staat aan de rand van het Forum Romanum in Rome. Vanaf het uitkijkpunt op het Kapitool heeft men een prachtig uitzicht over de koepel van deze kerk. Het interieur werd in 2016 voor de TV-serie “The Young Pope” gebruikt als interieur van de Sint-Pietersbasiliek. De officiële naam van de kerk is Santi Luca e Martina al Foro Romano.

Santi Luca e Martina Kerk Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Het adres van de Chiesa dei Santi Luca e Martina al Foro Romano is Via della Curia, 2 – Rome. (tel. +39 06 6798848 (Accademia Nazionale di San Luca) ). Bus: 51, 85, 87, 117, 186, 810, FRP. Openingstijden: Elke zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur. Toegangsprijs: Gratis.

Geschiedenis en beschrijving

Santi Luca e Martina al Foro Romano Kerk Rome
Santi Luca e Martina al Foro Romano Kerk Rome

De Santi Luca en Martina Kerk is in de 7e eeuw in opdracht van Paus Honorius I aan de rand van het Forum Romanum gebouwd. In die tijd was ze nog enkel gewijd aan Santa Martina, die in het jaar 228 in Rome de marteldood gestorven was.

Paus Sixtus doneerde de kerk in 1588 aan de Accademia di San Luca (waar men onderricht kreeg in tekenen en schilderen).

Ze werd verbouwd door, eerst, Ottaviano Mascherino en vervolgens (in 1635) Pietro Da Cortona. Deze laatste verbouwing werd voltooid in 1669, het jaar waarin Da Cortona ook stierf.

Tijdens de verbouwing werden bij toeval de stoffelijke resten van de Heilige Martina gevonden.

De façade van de Santi Luca en Martina Kerk is convex van vorm. Ze bestaat uit twee niveaus. Helemaal bovenaan is het wapenschild van Urbanus VIII te zien, met aan weerszijden standbeelden die engelen verbeelden. De koepel lijkt iets naar achteren te staan t.o.v. de façade.

Het interieur van de kerk wordt gekenmerkt door een Grieks kruis met vier apsissen.

Aangezien het verboden is binnen de muren van het Vaticaan te films of tv-series te maken gebruikte Paolo Sorrentino het interieur van de Santi Luca e Martina Kerk in 2016 voor zijn tv-serie “The Young Pope”.

Bezienswaardigheden

Op de vloer van het centrale schip is een gedenkplaat te zien waaronder Pietro Da Cortona zelf begraven ligt.

Een gedenkplaat op de muur van de rechterkapel verwijst naar een restauratie die in 1256 in opdracht van paus Alexander IV uitgevoerd is.

Bij het hoofdaltaar is een “San Luca die de Madonna Schildert” te zien. Dit is een kopie door Antiveduta Gramatica van een schilderij van Raphaël dat in de Accademia di San Luca te zien is.

In de door Pietro da Cortona ontworpen crypte zijn twee reliëfs van de hand van Alessandro Algardi te zien.

Het altaardoek in het dwarsschip is geschilderd door Sebastiano Conca.

De pendentieven van de enorme koepel worden opgeluisterd met de symbolen van de vier Evangelisten en zijn gemaakt door Camillo Rusconi.

Santi Luca e Martina Kerk – Via della Curia 2, Rome

Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio Kerk Rome

Van alle kerken in Rome is de Sacro Cuore del Gesù in Castro Pretorio degene die het dichtst bij het centrale station Termini ligt. Het meest opvallende aspect van de kerk is is het enorme bronzen standbeeld van Jezus dat op het dak staat en boven de wijk uittorent. Achterin de kerk kan men de kamer zien waar Don Bosco verbleef tijdens zijn laatste bezoek aan Rome.

Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio Kerk Rome

Adres en Openingstijden

Adres: Via Marsala, 42 – Rome (District: Castro Pretorio). Telefoon: +39 064453257. Openbaar vervoer: Metro: Termini (lijn A). Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 16.00 tot 18.30 uur. Gesloten: Zaterdag, zondag. Toegangsprijs: Gratis.

Geschiedenis en beschrijving

Sacro Cuore di Desù a Castro Pretorio Kerk Rome
Façade

De Sacro Cuore di Gesù is een relatief nieuwe kerk. Ze is tussen de jaren 1879 en 1887 gebouwd door San Giovanni Bosco, die hierbij geholpen werd door Francesco Vespignani.

Achterin de kerk is de kamer van Don Bosco. In deze kamer vonden twee van de wonderen plaats die tot zijn heiligverklaring leidden. De muur die zich tussen zijn slaapkamer en de studeerkamer bevond is weggehaald, om ruimte te creëren voor gelovigen die aan zijn bed willen bidden. Er is ook een reliquarium waar o.a. een prop katoen met bloed van de heilige te zien is.

De neo-Renaissance travertijnen façade bestaat uit een grote ingangspoort die tussen twee kleinere poorten ingeklemd zit. Hierboven zijn drie vensters die door zuilen gescheiden worden. Hier weer boven bevindt zich een driehoekige puntgevel.

Bezienswaardigheden

 • Bovenop de klokkentoren staat een groot bronzen standbeeld van Jezus.
 • De meeste versieringen in de kerk zijn van de hand van Virginio Monti.

Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio Kerk – Via Marsala 42, Rome

Sant’Onofrio al Gianicolo Kerk Rome

De Sant’Onofrio al Gianicolo Kerk bevindt zich in de wijk Trastevere in Rome. Behalve de kerk zelf zijn er ook een klooster en een aan de dichter Torquato Tasso gewijd museumpje te zien.

Sant’Onofrio al Gianicolo Kerk Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Het adres van de Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo is Piazza Sant’Onofrio 2 – 00185 Rome (tel. +39 066864498). Bus: 23, 115, 116, 280, 870, N11. Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag en zondag van 09.00 tot 13.00 uur. Gesloten: zaterdag, Augustus. Entrée is gratis. Gedurende de mis (10.00 en 12.00 uur in het weekend) mag de kerk niet bezocht worden.

Geschiedenis en beschrijving

Binnenplaats Sant'Onofrio Kerk Rome
Binnenplaats met fontein

Nicola da Forca Palena liet in 1419 een verblijfplaats bouwen voor kluizenaars. Het geld voor de bouw kwam van schenkingen door gelovigen. Later werden een klooster en de Sant’Onofrio Kerk aan het gebouw toegevoegd.

Men moet eerst een aantal trappen beklimmen om bij de zuilengalerij te komen die de ingang van het klooster en de kerk overdekt. Deze galerij is versierd met door Domenichino geschilderde fresco’s.

De aan Tasso gewijde fontein uit 1924 was gemaakt met materiaal dat van een fontein op het Piazza Giudea afkomstig was. In 1930 werd deze fontein, met de oorspronkelijke materialen, herbouwd op Piazza delle Cinque Scole. De fontein voor de Sant’Onofrio kerk werd geheel gereconstrueerd.

Bezienswaardigheden Sant’Onofrio al Gianicolo kerk

 • De door Domenichino vervaardigde muurschilderingen in de zuilengalerij die naar de kerk leiden.
 • Giuseppe de Fabris maakte het monument voor Torquato Tasso in 1875 (1e kapel rechts).
 • Op 25 April 1595 stierf Tasso in het klooster. Van de ruimte waar hij zijn laatste adem uitblies is een museumpje gemaakt, met o.a. oude edities van zijn boeken, maar ook een doodsmasker en de steen die op zijn graf lag voor hij naar het eerder genoemd monument verplaatst werd. Het museum, samen met het klooster en de mooie kloosterhof, kan enkel op afspraak bezocht worden (tel. +39 066877341 – 347, dinsdag 16.00-18.00 uur).
 • In 1949 had Garibaldi lood nodig om kogels te smelten en kwam dus naar de kerk om de klokken op te eisen. Toen de abt hem vertelde dat één van deze klokken geluid had op het moment dat Tasso stierf ging hij onverrichterzake weer weg.

Sant’Onofrio Kerk – Piazza Sant’Onofrio 2, Rome

Galleria Colonna Rome

De Galleria Colonna in Rome is enkel op zaterdagochtend te bezichtigen en is min of meer de privé-verzameling van de adelijke Colonna familie. Het museum zetelt in het Palazzo Colonna. Zes van de zalen van het paleis zijn (enkel op zatergochtend) voor het publiek opengesteld.

Galleria Colonna Rome

Adres, Openingsuren en Entréeprijs

Het adres is Palazzo ColonnaVia della Pilotta 17, Rome (Tel: +39 066784350). Bus: 40, 60, 64, 70, 117, 170, H, N7, N8, N9, N15, N18. Openingstijden: De Galleria Colonna is elke zaterdagochend (behalve in Augustus) van 09.00 tot 13.15 uur geopend. Toegangsprijs: 12 Euro. 60+, kinderen van 13 tot 17, universiteitsstudenen en gehandicapten betalen 10 Euro. Groepen van minstens 4 personen betalen ook slechts 10 Euro per persoon. Gratis voor kinderen jonger dan 13. Officiële website: www.galleriacolonna.it.

Geschiedenis Galleria Colonna

Galleria Colonna Rome
De Boneneter

De Galleria Colonna is gehuisvestigd in een schitterend palazzo met een spectaculaire 17e eeuwse Sala Grande, die o.a. gebruikt werd als achtergrond in de film “Roman Holiday” met Gregory Peck en Audrey Hepburn.

Tegenwoordig is er, helaas enkel op zaterdagochtend, een buitengewoon prestigieuze kunstcollectie te zien, met vooral veel werken uit de 17e eeuw van Europa’s beroemdste schilders, waaronder Brueghel enDughet.

De prachtig versierde kamers van het palazzo zelf wedijveren met de er tentoongestelde kunst, zoals de fresco’s van Bernardino di Betto, oftewel Pinturicchio, die het plafond van de “Kamer van de Fontein” opluisteren.

In totaal kan men zes kamers bezichtigen. De plafondschilderingen zijn gewijd aan Marcantonio Colonna, de beroemdste telg van de familie, die Turken in 1571 bij de zeeslag bij Lepanto versloeg.

De Grote Hal word topgeluisterd door schilderingen van de hand van Giovanni Coli en Filippo Gherardi, de Zaal van de Landschappen werd versierd door Sebastiano Ricci en Giuseppe Bartolomeo Chiari beschilderde de Troonkamer.

Het beroemdste schilderij in de collectie is de rond 1584 geschilderde “Boneneter” (Mangiafagioli) van Annibale Carracci. Andere interessante werken zijn geschilderd door Italiaanse meesters als Salvatore Rosa, Guido Reni en Guercino.

De Kapelzaal en de verzameling 17e eeuwse wandkleden zijn pas sinds een aantal jaren te bezichtigen.

De kleurrijke marmeren vloer is afkomstig van de niet meer bestaande Tempel van Serapis.

De grote kanonskogel in de marmeren trap is een souvenir van het beleg van Rome in 1849.

Via della Pilotta, 17 – Rome