Porticus Deorum Consentium Rome

De Porticus Deorum Consentium (Italiaans: Portico degli Déi Consenti) wordt gevormd door de zuilenrij die zich aan de uiterste westkant van het Forum Romanum bevindt. De Porticus Deorum Consentium stond ook bekend als de Porticus van de Twaalf Goden.

Weetjes Porticus Deorum Consentium Rome

Adres, Toegangsprijs en Openingstijden

Net als de rest van het Forum Romanum kan men de Porticus Deorum Consentium op de eerste zondag van de maand gratis bezoeken. De praktische informatie over het Colosseum geldt voor het Palatijn en het Forum.

Geschiedenis Porticus Deorum Consentium Rome

Porticus Deorum Consentium Rome
Porticus Deorum Consentium

In 1834 werd aan de westkant van de Tempel van Saturnus een gebouw gevonden dat bestond uit acht ruimtes met een portico met een aantal zuilen ervoor. Onder de portico bevonden zich een aantal taberna’s, een soort van open winkelruimtes. Het monument werd in 1858 gerestaureerd.

De portico bestaat nu uit twaalf zuilen, waarvan er echter maar zeven origineel zijn.

Men denkt dat van de acht ruimtes er zes gebruikt werden om er de standbeelden van de 12 belangrijkste Romeinse Goden (oftewel de “Raad der Goden”) paarsgewijs op te stellen. Dit waren Jupiter en Juno, Neptunus en Minerva, Apollo en Diana, Mars en Venus, Vulcanus en Vesta en uiteindelijk Mercurius en Ceres.

De inscriptie op de portico herinnert eraan dat zowel de standbeelden als het gebouw waarin deze stonden in 367 in opdracht van de toenmalige prefect Vettio Agorio Pretestato gerestaureerd zijn. Het is tekend voor die tijd dat men een heidens monument in ere probeerde te herstellen en dus de verspreiding van het steeds machtiger Christendom te bestrijden.

De taberna’s, de architraaf en de Korinthische kapitelen waarop trofeeën afgebeeld zijn, stammen echter uit een vroegere periode.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *