Porta Tiburtina Rome

De Porta Tiburtina in Rome staat ook bekend onder de naam Porta San Lorenzo. Het monument was oorspronkelijk een gedenkboog, maar werd later in de Aureliaanse Muur geincorporeerd. Het is hier dat de heerweg Via Tiburtina begint.

Porta Tiburtina Rome

Nuttige informatie

Porta Tiburtina Rome

De Porta Tiburtina staat langs de Viale di Porta Tiburtina. Wijk: Quartiere Tiburtino. Openingstijden en toegangsprijs: Het monument kan van buitenaf bezichtigd worden.

Geschiedenis en beschrijving

Porta Tiburtina Rome
De Porta Tiburtina aan de San Lorenzo zijde.

De naam Tiburtina is afgeleid van de Via Tiburtina, die de stad bij deze poort verliet. De alternatieve naam Porta San Lorenzo is afgeleid van de Sint Laurens buiten de Muren Basiliek, die langs de Via Tiburtina staat. De Via Tiburtina voerde naar Tivoli.

Om het allemaal nog iets ingewikkelder te maken werd de poort af en toe ook de Porta Taurina genoemd, vanwege de stierenkop boven de sluitsteen.

Oorspronkelijk was de huidige Porta Tiburtina niet meer dan een herdenkingsboog ter ere van de aanleg van de drie aquaducten Acqua Marcia, Acqua Tepula en Acqua Julia. Tussen 250 en 275 na Chr. werd deze boog tot stadspoort in de Aureliaanse Muur omgebouwd. De originele poort is in het jaar 5 voor Christus gebouwd.

De twee torens aan weerszijden van de poort zijn waarschijnlijk in opdracht van keizer Aurelianus gebouwd.

Een eerste restauratie, onder keizer Augustus, vond plaats in het jaar 5 na Chr. Inscripties tonen aan dat Vespasianus en Septimius Severus later ook werkzaamheden aan de poort en/of de aquaducten hebben laten uitvoeren.

Een tweede inscriptie op de buitenste boog vermeldt een restauratie in het jaar 402 in opdracht van Honorius, die ook de binnenste boog had laten bouwen. De uitvoerder van dit werk was de prefect Flavio Macrobio Longiniano. Deze binnenste boog werd in 1869 door Paus Pius IX weer verwijderd.

De poort ziet er dan ook aan de binnenkant, die uit de tijd van Augustus stamt, anders uit dan aan de buitenzijde, waar de middeleeuwse torens en de kantelen te zien zijn. Het fundament van de buitenste boog is ook anderhalve meter hoger dan die aan de binnenzijde.

Ook een deel van de oude wachtkamer, eveneens uit de middeleeuwen, is nog te zien.

Aan de stadskant zijn er drie inscripties op de boog gegraveerd. De Acqua Julia is de bovenste van de drie aquaducten. De inscriptie op dit deel verwijst naar het jaar waarin de boog opgetrokken is. De inscriptie op de Aqua Tepula hieronder verwijst naar de in opdracht van Caracalla in 212 uitgevoerde restauratie. De onderste inscriptie prijst de door Titus in 79 uitgevoerde restauratie.

Viale di Porta Tiburtina – Rome

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.