Palazzo Senatorio Rome

Het Palazzo Senatorio op het Piazza del Campidoglio in Rome was vanaf de 12e eeuw de zetel van de Romeinse Senaat. Tegenwoordig is het echter de zetel van de burgemeester van Rome.

Weetjes Palazzo Senatorio

Openingstijden, Toegangsprijs en Adres Palazzo Senatorio

Het adres van het Palazzo Senatorio is Piazza del Campidoglio, 1 – Rome (tel. +39 0669941531/2/3/4 of 06 67103898/). Wijk: Campitelli. Het kan enkel bij speciale gelegenheden bezoocht worden.

Geschiedenis Palazzo Senatorio

Op de plek waar het Palazzo Senatorio zich bevindt, stond vanaf 196 voor Chr. een tempel die gewijd was aan de Romeinse God Veiovis (Italiaans: Veiove). De ruïnes van deze tempel, die bewaard gebleven waren omdat ze als fundering dienden voor latere bouwwerken, werden in 1939 bij toeval ontdekt toen met een gang onder het plein wilde graven.

Naast de tempel stond het Tabularium, waar de wetten en publieke documenten (tabulae) bewaard werden. Hiervan is niet veel meer dan een gang met een aantal bogen bewaard gebleven. Het Tabularium maakt nu deel uit van de Capitolijnse Musea.

In de Middeleeuwen werden de Romeinse ruïnes geïncorporeerd in een fort.

Vanaf 1143, toen de Comune di Roma gesticht werd, hadden de eerste Senatoren hier hun zetel.

Aan het einde van de 14e eeuw kreeg het palazzo een nieuwe façade, met drie rijen bogen, waarvan er echter een aantal nog dezelfde eeuw weer dichtgemetseld werden.

Toen Michelangelo in 1537 opdracht kreeg van Paus Paulus II om het gehele Piazza del Campidoglio opnieuw te ontwerpen, werden de trappen en de balustrade toegevoegd.

Tussen 1582 en 1605 legden Giacomo della Porta en Girolamo Rainaldi de laatste hand aan de façade, er wel voor zorgend dat het originele projekt van Michelangelo in stand bleef.

Via de centrale poort komt men de Aula Senatoria binnen. Boven de poortis een gedenkplaat ter ere van Clemens VII te zien.

De twee enorme sculpturen die de rivieren de Nijl en de Tigris (later omgedoopt to de Tiber) verbeelden stonden oorspronkelijk bij de Thermen van Constantijn op het Quirinaal. Toen de Tigris omgedoopt werd tot Tiber werden de tijgers weggehaald en vervangen door de Romeinse wolf.

Het centrale, kleinere standbeeld in de nis verbeeldt Dea Roma, maar was oorspronkelijk (in de 1e eeuw) bedoeld als Minerva. De fontein bij dit beeldhouwwerk is in de 16e eeuw door Matteo da Castello vervaardigd.

De toren is rond 1850 door Martino Longhi il Vecchio gerestaureerd en is tussen 1578 en 1582 gebouwd. Ze heeft als bijnaam Patarina en is in de 13e eeuw als oorlogsbuit meegenomen uit Viterbo. Wanneer historisch belangrijke gebeurtenissen plaats vonden werd de bel van deze toren geluid. De huidige bel hangt er sinds het begin van de 19e eeuw en is al de derde, nadat de oorspronkelijke tegen het einde van de 16e eeuw vervangen werd.

De Stadsraad van Rome zetelt sinds 1870 in de Aula Consiliare van het paleis. Aan de muren van deze zaal hangen de baanders van Rome en van de 22 rioni van de stad.

In andere zalen van het Palazzo Senatorio zijn allerhande kunstwerken en archeologische vondsten te zien. De Rode Zaal heeft 16e eeuwse schilderijen van Francesco Bassano, terwijl in de Groene Zaal de “Aurora” van Pietro da Cortona en een kopie van een Titiaan te zien zijn. In de Gele Zaal hangt een wandkleed uit de 16e eeuw.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *