Palazzo di Giustizia Rome

Het Palazzo di Giustizia is een enorm paleis dat een hele zijde van het Piazza Cavour in beslag neemt. De andere façade, tegenover de rivier de Tiber, is even indrukwekkend. Het paleis stamt uit het einde van de 19e eeuw.

Palazzo di Giustizia Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Palazzo di Giustizia Rome
De façade tegenover de Ponte Umberto I.

Het adres van het Palazzo di Giustizia is Piazza Cavour, snc. – Rome. Wijk: Prati. De meeste toeristen zullen echter de façade tegenover de Ponte Umberto I kennen. Tijden en prijs: Het gebouw kan enkel van buiten bezichtigd worden en is niet voor het publiek toegankelijk.

Geschiedenis Palazzo di Giustizia Rome

Het Palazzo di Giustizia is één van de meest imposante moderne gebouwen in Rome. De bouw begon in 1888, onder leiding van de architect Guglielmo Calderini.

Het paleis werd in 1910 voltooid. Calderini was toen al lang ontslagen.

Het Palazzo di Giustizia werd beschouwd als symbool van een nieuwe orde. Het is kort na de Italiaanse eenwording gebouwd en was een soort van veroordeling van de onrechtvaardigheden onder de pauselijke staat.

In 1970 moest het paleis ontruimd worden omdat het op instorten stond. Het is nu gerestaureerd en is de zetel van het Hof van Cassatie.

Beschrijving

Het paleis is rechthoekig van vorm en is geheel gemaakt van wit travertijns marmer. Door de Romeinen wordt het Palazzaccio genoemd, wat een enigszins negatief oordeel inhoudt.

Het is gemaakt van gewapend beton, maar geheel bekleed met platen travertijns marmer.

De façade aan de rivierkant wordt bekroond met een door Ettore Ximenes vervaardigde bronzen quadriga. Het werk verbeeldt de “Faam”en staat er sinds 1926.

De standbeelden voor de toegangspoorten verbeelden juristen uit de Romeinse tijd.

Het wapenschild op de façade aan de Piazza Cavour zijde is dat van het Huis van Savoie. Dit was tot net na het einde van de Tweede Wereldoorlog het koningshuis van Italië.

Via een centrale toegangspoort met triomfboog komt men op een binnenplaats. Boven deze poort bevindt zich de beeldengroep “Gerechtigheid tussen de Wet en de Kracht” van de hand van Enrico Quattrini. Ook de binnenplaats wordt opgeluisterd door standbeelden die juristen verbeelden met in het midden een beeldhouwwerk dat “De Wet” verpersoonlijkt.

De fresco’s in de Sala d’Onore (“Erezaal”) zijn geschilderd door Cesare Maccari en diens leerlingen. De schilderingen hebben alle de geschiedenis van de rechtspraak als thema.

Een OUde Pop

Palazzo della Giustizia Rome (gevonden pop)
De in de tombe van Crepereia Tryphaena gevonden pop.

In 1989 werden bij het leggen van de fundering twee sarcofagen gevonden. Ze waren afkomstig uit de 2e helft van de 2e eeuw. In een van de twee bevond zich het stoffelijk overschot van een 18-jarige vrouw, die Crepereia Tryphaena heette. In haar tombe bevond zich een perfect bewaard gebleven ivoren pop, met ingenieus in elkaar gezette bewegende delen.

De sarcofagen werden eerst tentoongesteld in het Palazzo dei Conservatori, maar zijn tegenwoordig in de Centrale Montemartini te zien.

Palazzo di Giustizia, Rome

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.