Museum van de Zielen in het Vagevuur Rome

Een klein maar uiterst uniek museum in Rome is het Museum van de Zielen in het Vagevuur (Museo delle Anime del Purgatorio). Het zetelt in een kamer naast de neogotische Sacro Cuore del Suffragio Kerk. De verzameling bestaat uit objecten die “brandmerken” tonen van gestorvenen die contact zochten met hun nabestaanden.

Museum van de Zielen in het Vagevuur Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Museum van de Zielen van het Vagevuur Rome
Museum van de Zielen van het Vagevuur

Adres: Lungotevere Prati, 12 – Rome. Telefoon: +39 06 68806517. Openingstijden: Elke dag van 7.30 tot 11.00 en van 16.30 tot 17.30 uur. Toegangsprijs: Gratis. (NB: Gedurende de Covid-crisis is het museum gesloten.)

Geschiedenis en beschrijving

Het Museum van de Zielen in het Vagevuur zetelt in een kamer naast de sacristie van de kleine neogotische kerk Sacro Cuore del Suffragio Kerk. Het is tegen het einde van de 19e eeuw door de Franse missionaris Victor Jouet gesticht.

De aanleiding tot de stichting was een in de Kapel van de Rozenkrans uitgebroken brand. De missionaris, samen met enkele gelovigen, dachten een lijdend gezicht in de vlammen te zien, een gezicht waarvan de afdruk vervolgens op het altaar achterbleef.

Na deze gebeurtenis besloot hij door Europa te reizen om andere tekenen te vinden van gestorven mensen die na hun dood contact met de nabestaanden gezocht hadden.

De collectie

Het pronkstuk van de verzameling is een foto van de afdruk van het lijdende gezicht op het altaar.

De kerkelijke autoriteiten hechtten over het algemeen niet al te veel waarde aan de authenticiteit van de gevinden objecten. De door de priester samengestelde verzameling tekens uit het hiernamaals is dan ook nogal klein.

De meeste objecten (doeken, lappen, kerkelijke kleding, nachthemden en houten panelen) stammen uit de 18e en 19e eeuw. Aan elk voorwerp is een ander verhaal verbonden.

Het vagevuur, voor de niet-gelovigen, is de plek waar zielen van pasgestorvenen gereinigd worden voordat ze de hemel in mogen.

Museum van de Zielen in het Vagevuur, Rome

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.