Gregoriano Profano Museum Rome

Het Museo Gregoriano Profano is één van de onderdelen van de Vaticaanse Musea.

Gregoriano Profano Museum Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Voor praktische informatie over het Museo Gregoriano Profano kunt U terecht bij de pagina over de Vaticaanse Musea.

Geschiedenis

Ara dei Vicomagistri - Gregoriano Profano Museum Rome
De Ara dei Vicomagistri is één van de hoogtepunten van het Museo Gregoriano Profano. Het is vijf meter breed en was waarschijnlijk de basis van een altaar of beeldengroep (20-40 na Chr.).

Het Museo Gregoriano Profano is in 1844 door Paus Gregorius XVI gesticht. De oorspronkelijke zetel was het Palazzo Lateranense. In 1970 werd de verzameling in opdracht van Paus Johannes XXIII naar het Vaticaan verhuisd.

De verzameling van het museum bestaat uit Griekse skulpturen en Romeinse kopieën van Griekse originelen, alsmede Romeinse standbeelden uit de 1e tot de 3e eeuw. De meeste kunstwerken zijn gevonden bij opgravingen op plekken die deel uitmaakten van de voormalige Pauselijke Staat.

De Verzameling

Het museum is verdeeld in vijf sekties.

In sectie I worden (fragmenten van) Griekse beeldhouwwerken en reliëfs uit de 5e en 4e eeuw voor Chr. getoond.

Sectie II houdt zich bezig met Romeinse kopieën van Griekse originelen. De kopieën stammen uit de 1e tot de 3e eeuw. Het beroemdst is de beeldengroep “Athena en Marsyas”, een kopie van een door de Griekse beeldhouwer Myron van Eleutherae rond 450 voor Chr. gemaakt werk, dat op de Arcopolis in Athene stond.

Sectie III toont Romeinse beeldhouwwerken uit de 1e en het begin van de 2e eeuw. Het merendeel bestaat uit borstbeelden en altaars. Hoogtepunt is de zogeheten Ara dei Vicomagistri, die in 1939 onder het Palazzo della Cancelleria gevonden is.

In Sectie IV zijn een aantal sarcofagen te zien.

Sectie V toont Romeinse sculpturen uit de 2e en 3e eeuw. Ook bevinden zich hier een aantal mozaïeken die uit de Terme di Caracalla afkomstig zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.