Forum van Caesar Rome

Het Forum van Caesar (Foro di Cesare) was het eerste van de zogeheten Keizerlijke Fora (Fori Imperiali). Het bevindt zich langs de Via dei Fori Imperiali in Rome.

Forum van Caesar Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Adres: Via dei Fori Imperiali – Rome. Openingstijden en toegangsprijs: Het monument is niet voor toeristen toegankelijk, maar kan vanaf de straat bezichtigd worden.

Geschiedenis

Met de bouw van het Forum van Caesar werd in 54 voor Christus een aanvang gemaakt. Oorspronkelijk was het bedoeld als uitbreiding van het Forum Romanum, dat wegens plaatsgebrek zijn functie als administratief centrum van de stad niet meer aankon.

Voordat het gebouwd werden stonden er privé-woningen op de plek. Deze werden door Cicero voor de keizer aangeschaft.

Het is gebouwd na een door Caesar voor de Slag bij Farsalo tegen Pompeo gedane gelofte.

Hoewel de inwijding in 46 voor Christus plaats vond, was de constructie bij de dood van Caesar nog niet voltooid. Nadat Ottaviano het werk af had laten maken, was er in het jaar 113 een nieuwe inwijding.

Na een brand in 283 liet Diocletianus het Forum opnieuw restaureren.

Beschrijving

Oorspronkelijk mat het Foro di Cesare 160 bij 75 meter. De ingang was aan de zuidoostkant, langs de Argiletum. Dit was de straat die naar de wijk Suburra voerde en tussen de Basilica Aemilia en de Curia door liep.

Langs de overige drie zijden stond een dubbele rij zuilen. Midden op het plein stond een groot standbeeld van de Caesar op zijn paard. De achterhoeven van dit paard hadden menselijke voeten.

Aan de zuidoostkant werd het Forum door een aantal taverna’s begrensd. Deze waren al in de tijd van Caesar gebouwd, maar de granieten dubbele zuilenrij ervoor was er tijdens de restauratie door Diocletianus geplaatst.

Het Forum van Caesar werd bij toeval aan het licht gebracht bij de aanleg van de Via dell’Impero (nu Via dei Fori Imperiali) tussen 1930 en 1932.  Slechts een derde deel van de totale oppervlakte is blootgelegd.

Tempel van Venus Genetrix

Achterop het plein stond de Tempel van Venus Genetrix (Tempio di Venere Genitrice). Deze is in 113 na Christus door Trajanus opnieuw gebouwd en vormde het hoogtepunt van het plein.

Men kwam de tempel door twee trappen aan de zijkanten, die in het hoge podium geïncorporeerd waren, binnen. De marmeren bekleding van dit podium is verdwenen.

Aan de voorkant stonden acht zuilen en aan de zijkanten aan weerszijden negen zuilen. De achterkant was een dichte muur. Slechts drie Korintische zuilen en een deel van het hoofdgestel staan nog overeind.

De cella was versierd met zuilen die tegen de zijmuren aan stonden. Fragmenten van de architraaf boven deze zuilen zijn in de Capitolijnse Musea te zien.

In de apsis van de tempel stond een standbeeld van Venus Genetrix, dat door de Griekse beeldhouwer Agesilao gemaakt was.  Zij was de moeder van Aeneas, een held die na de Trojaanse oorlogen naar Latium gevlucht was en aartsvader van het geslacht Iulius was.

Via dei Fori Imperiali – Rome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *