Catacomben van Sint-Sebastiaan Rome

De Catacomben van Sint-Sebastiaan liggen langs de Via Appia Antica in Rome. Volgens de legende werden de stoffelijke resten van de Heiligen Pieter en Paulus hier verborgen gehouden voordat ze naar de huidige plekken verhuisd werden.

Catacomben van Sint-Sebastiaan Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de Catacombe di San Sebastiano is Via Appia Antica, 136 – Rome. Quartiere: Appio Pignatelli. Telefoon: +39 06 7850350. Openingstijden: Van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Laatste ingang: 16.30 uur. Gesloten: Zondag, 1 Januari, de hele maand December. Toegangsprijs: 8 Euro. Kinderen tussen 7 en 16 jaar: 5 Euro. Kinderen tot 6 jaar en gehancipten (plus één begeleider): Gratis. (NB: Tijdens de Covid-crisis blijnìven de catacomben gesloten.)

Bijzonderheden

Het is voor groepen met een eigen priester mogelijk de mis te vieren in de Catacombe di San Sebastiano. Dit moet uiteraard wel vantevoren gereserveerd worden.

Geschiedenis

Sint-Sebastiaan was een soldaat die gedurende de regering van Keizer Diocletianus de marteldood stierf. Hij werd eerste met pijlen doorstoken en daarna met stokken doodgeslagen en uiteindelijk in de Cloaca Maxima gegooid.

Nadat hij in een visioen aan een vrouw genaamd Lucina verschenen was, ging deze hem halen en bracht hem naar de Catacomben.

Hij werd zeer populair en in de 5e eeuw werd een crypte rond zijn tombe uitgehold.

Toen Sint-Sebastiaan in het jaar 298 naar de Catacomben gebracht werd bestonden deze al lang. In de 2e eeuw werden er niet enkel Christenen begraven, maar ook heidenen. Het is echter pas vanaf de 4e eeuw dat ze aan hem gewijd zijn.

Oorspronkelijk stonden er drie mausoleums, die toen de kerk de plek in de 3e eeuw in haar bezit kreeg bedekt werden, zodat er een soort van overdekte binnenplaats ontstond.

In de 4e eeuw werder de Basilica Apostolorum op deze structuur gebouwd, die eerst in de 13e en vervolgens in de 17e (in opdracht van Kardinaal Scipione Borghese) geheel verbouwd werd en tegenwoordig Basiliek van Sint-Sebastiaan heet.

Beschrijving

De Catacomben zelf bestaan uit vier niveaus. Langs de trap die U afdaalt zijn een aantal sarcofagen met keizerlijke zegels te zien. Meteen onder de kerk bevinden zich drie heidense tombes, met muurschilderingen en een vloer-mozaïek.

In de Kapel van de Symbolen zijn een aantal Christelijke symbolen te zien.

In het laagste niveau bevindt zich de Cubicolo di Giona, zo genoemd omdat het in de 4e eeuw geschilderde fresco’s te zien zijn die gebeurtenissen uit het leven van Jonas verbeelden.

Via deze ruimte komt men bij de Crypte van Sint-Sebastiaan en bij de vier heidense tombes die de oorsprong van deze catacomben vormden.

Het eerste van deze mausoleums is het Marcus Clodius Hermes Mausoleum, genoemd naar de eigenaar wiens naam op de muren geschreven is. Zowel de binnen- als de buitenkant is beschilderd en het gewelf wordt opgeluisterd met het hoofd van een Gorgo.

Het tweede is het Innocentiores Mausoleum en heeft twee kamers die met pleisterwerk en schilderingen versierd zijn.

Het derde is het Mausoleum van de Bijl, genoemd naar de als die op de fronton afgebeeld is.

Op de verdieping hierboven, die Triclia genoemd wordt, werden maaltijden georganizeerd wanneer er begrafenissen plaats vonden.

Catacomben van Sint-Sebastiaan, Rome

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.