Capitolium Rome

Het Capitolium was in de Romeinse tijd het religieuze centrum van Rome. Het was de plek waar de drie belangrijkste tempels van de Romeinen, gewijd was aan Jupiter, Juno Monets en Minerva stonden. Er is helaas slechts erg weinig van overgebleven.

Capitolium Rome

Geschiedenis

Wanneer men vanaf de Cordonata het Piazza del Campidoglio oversteekt is er aan de overkant links een trap die naar de achteringang van de Santa Maria in Aracoeli Kerk voert en rechts een die naar het Capitolium leidt.

Capitolium Rome
In 1896 dacht Friedrich Polak dat het Kapitool er in de Republikeinse tijd ongeveer zo uitgezien moet hebben. De tempel torent boven alles uit.

Beide trappen zijn in de 16e eeuw door Vignola ontworpen en degene die naar het Capitolium voert eindigt bij wat de Portico del Vignola genoemd wordt.

Met de bouw van deze tempels werd begonnen in de tijd van de eerste Etruskische koning, Tarquinio Prisco. Hoewel er verder gebouwd werd gedurende de regering van diens opvolger Tarquinio il Superbo werd de tempel toch pas in de beginjaren van de Republiek (509 voor Chr.) ingewijd.

Beschrijving

De afmetingen, 53 bij 63 meter, waren duidelijk bedoeld om te imponeren en het belang van Rome te onderstrepen. De tempel nam de rol van religieus middelpunt over van een ander gebouw op de Monte Cavo (in het huidige Rocca di Papa), Tegelijkertijd maakte het de stad Rome zelf tot centrum van de Lega Latina.

Delen van de fundering zijn te zien in het Museo Nuovo Capitolino. Een deel van het van blokken tufsteen gemaakte podium waarop de eigenlijke tempel stond kan, beschermd door een glazen vitrine, onder de Villa Caffarelli in de Via del Tempio di Giove bekeken worden.

De tempel had zowel aan de voorkant als aan de zijkanten 6 zuilen. De achterzijde had geen zuilen en het was hier dat zich drie aan de Goden gewijde nissen bevonden. Jupiter was de oppergod en symbolische vader van de stad, Minerva was de Godin der wijsheid en van Juno werd verwacht dat ze alarm zou slaan wanneer de stad in gevaar verkeerde.

De tempel van Juno was ook de woning van de heilige ganzen. Deze werden daar gehouden als herinnering aan het gekakel van de vogels toen de Galliërs Rome in 390 voor Christus binnen vielen.

Drie keer (83 voor Chr. en 69 en 80 na Chr.) werd de tempel door brand verwoest en evenzoveel keren weer opgebouwd.

Weetjes

Er werden, naar men beweerde, grote schatten bewaard, waaronder zelfs een quadriga van goud (die echter in werkelijkheid van brons gemaakt was). Onder de tempel werden door de Romeinse bevolking gedoneerde goud- en zilverstukken opgeslagen. Toen in 1919 het Palazzo Caffarelli gesloopt werd huurde men zelfs een wichelroedeloper in in de hoop deze schatten te vinden.

Area Capitolina

Voor de tempel was een groot plein, de Area Capitolina. Het grootste deel hiervan is in de loop der jaren door aardverschuivingen naar beneden gestort. Enkel het gedeelte waar zich nu de tuin van de Via del Tempio di Giove bevindt is nog overgebleven.

Van de vele monumenten die op dit plein stonden resteert, op een vierkante construktie na, vrijwel niets. Deze construktie werd echter bij de aanleg van de Via del Tempio di Giove in tweeën gedeeld. Waarschijnlijk was dit het podium van een aan Zeus de Beschermer gewijde tempel. Domitianus had deze laten bouwen nadat hij een aanval van de Vitellianen op het Capitool overleefd had. (Een andere theorie beweert dat het de Tensarium was. Dit was de “garage” van de heilige koetsen waarop de Goden bij belangrijke gebeurtenissen rondgereden werden.

Capitolium – Rome

Meer bezienswaardigheden rione Campitelli

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *