Boog van Titus Rome

De Boog van Titus (Arco di Tito) is een monument in Rome. Deze triomfboog staat op de uitloper van het Palatijn, aan de oostzijde van het Forum Romanum.

Weetjes Boog van Titus Rome

Boog van Titus Rome
Boog van Titus (achterkant)

De Boog Van Titus vormde de toegang tot het Forum Romanum vanaf het dal waar het Colosseum zich bevond.

Het monument is in 81 na Chr. door keizer Domitianus gebouwd.

De tekst op de naar het Colosseum gekeerde zijde luidt “De Senaat en het Romeinse Volk aan de goddelijke Titus, zoon van de goddelijke Vespasianus, Vespasianus Augustus” (Senatus populusque romanus divo Tito divi Vespasiani filio Vespasiano Augusto).

De in het jaar 81 gestorven Titus was de broer van Domitianus en zijn voorganger als keizer. De triomftocht van Titus na het neerslaan van de Palestijnse opstand in 71 en de verwoesting van Jeruzalem worden op de Boog afgebeeld, begeleid door inscripties en afbeeldingen van de krijgsbuit.

Waarschijnlijk stond op de toch al 15,5 meter hoge boog vroeger een standbeeld van Titus in een door olifanten getrokken wagen.

Nog enige cijfers: De marmeren boog is 13,5 meter breed en bijna 5 meter diep. De doorgang zelf is meer dan 8 meter hoog en meer dan 5 meter breed.

De bronzen letters waarvan de inscriptie vervaardigd was zijn verdwenen, maar de gaten waar ze bevestigd waren zijn nog zichtbaar.

Op de binnenzijde van de boog zijn reliëfs te zien die de overwinningsparade tonen die met de oorlogsbuit uit de Tempel van Jeruzalem, waaronder de kandelaar met zeven armen, door de Porta Trionfale trekt (zuidkant) en aan de andere kant Tito zelf op zijn quadriga, voorafgegaan door de lictores met hun fasces (roedenbundels met een bijl erin, die later hun naam aam het fascisme zouden geven). De Godin Roma houdt de paarden vast terwijl de keizer door Victoria, de godin van de overwinning, bekroond wordt. Achter de quadriga lopen de allegorische figuren die het volk (met ontblote borst) en de Senaat (met toga) voorstellen.

Midden op het gewelf is Titus nogmaals te zien, op een arend die hem de lucht in voert, hiermee de vergoddelijking van de keizer aanduidend.

De sluitstenen tonen de figuren van Roma en van Genius (beschermgod van Romeinse huizen).

Boven de archivolte zijn vliegende Victoria’s met vaandels gezeten op globes te zien.

Gedurende de middeleeuwen stond de Boog bekend als de Portico delle Sette Lucerne (“Portiek van de Zeven Lampen”). Dit als gevolg van de afgebeelde kandelaar, die volgens de overlevering vanuit Jeruzalem naar Rome gebracht zou zijn. Bij het oversteken van de Ponte Quattro Capi brak tussen de dragers een twist uit en de kandelaar viel in het water.

Men geloofde ook dat de Joden nooit onder de boog doorliepen, omdat het, vanwege de overwinning van Titus in Jeruzalem, een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van dat volk zou zijn.

De inscriptie op de westzijde vermeldt dat Paus Pius VII de boog aan het begin van de 19e eeuw (1821) heeft laten restaureren. Dankzij de famile Frangipani, die de boog in een fort geintegreerd had, was de Boog tot dan blijven bestaan.

Paus Clemens VII had in 1716 ook al voor een opknapbeurt zorg gedragen.

Het was Valadier die de boog, waarvan enkel het middelste gedeelte toen nog overeind stond, eerste helemaal afbrak en daarna restaureerde. Voor de ontbrekende gedeelten gebruikte hij travertijns marmer.

Ligging Boog van Titus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *