Etnologisch Museum Vaticaan Rome

Het Etnologisch Museum is een van de musea die samen de Vaticaanse Musea in Rome vormen. Het museum is in 1926 door de toenmalige paus Pius XI gesticht. De oorspronkelijke zetel was het Palazzo Lateranense bij de San Giovanni in Laterano Basiliek.

Lees “Etnologisch Museum Vaticaan Rome” verder

Museo Pio Cristiano Rome

Het Museo Pio Cristiano maakt deel uit van de Vaticaanse Musea in Rome. De verzameling bestaat grotendeels uit sarcofagen afkomstig uit catacomben en vroeg-Christelijke kerken.

Museo Pio Cristiano Rome

Openingstijden, Toegangsprijs en Adres

De openingsuren en entréeprijs van het Museo Pio Cristiano zijn die van de Vaticaanse Musea zelf.

Geschiedenis Museo Pio Cristiano Rome

De Goede Herder in het Museo Pio Cristiano Rome
De Goede Herder

Het Museo Pio Cristiano is in 1854 gesticht door Paus Pius IX Mastai Ferretti, naar wie het ook genoemd is. In 1963 is het door Paus Johannes XXIII vanuit het Palazzo Laterano naar de huidige behuizing verplaatst. Het grootste deel van de verzameling bestaat uit antieke sarcofagen die uit de Romeinse catacomben en vroeg-Christelijke basilieken afkomstig zijn.

De archeoloog Giovanni Battista De Rossi, die o.a. de Catacomben van Callixtus ontdekte, en Giuseppe Marchi, een Jezuït en wetenschapper, overtuigden de paus het museum te openen. Het was ook De Rossi die het museum in twee secties (inscripties en beeldhouwwerken) verdeelde.

Van een aantal van de tentoongestelde sarcofagen zijn enkel nog de voorkanten of de deksels intact te bewonderen.

De collectie strekt van het midden van de derde tot het begin van de vijfde eeuw en staat bekend als de belangrijkste verzameling vroeg Christelijke funeraire kunst.

Er is ook een epigrafische sektie in het Museo Pio Cristiano, die echter enkel voor wetenschappers toegankelijk is.

Hoogtepunten Museo Pio Cristiano Rome

Joodse Inscripties: Deze zijn vooral afkomstig uit de Joodse Catacombe in de wijk Monteverde, die in 1602 door Pietro Bosio in een wijngaard langs de Via Portuense ontdekt is.

De gedenksteen voor Abericio, de bisschop van Phrygia, stamt uit de tijd van Marcus Aurelius en is in 1892 door de Turkse sultan aan Paus Leo XIII geschonken. Dit is het tweede deel van een driedelige inscriptie.

De voorkant van een sarcofaag waarop een baardloze Jezus afgebeeld is met 12 bebaarde apostelen. Deze komt uit de Basiliek van Sint Paulus buiten de Muren.

Een beeldhouwwerk dat de “Goede Herder” verbeeldt en oorspronkelijk deel uitmaakte van een sarcofaag uit de 3e of 4e eeuw. Het is in de 18e eeuw gerestaureerd.

De Sarcofaag met de Goede Herder en de Symbolische Wijnrank stamt uit de 2e helft van de 4e eeuw. Jezus heeft hier wel een baard en wordt omringd door putti die de druiven aan het oogsten zijn.

De Sarcofaag van de Twee Testamenten: Afkomstig uit het midden van de 4e eeuw toont deze sarcofaag scènes uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, waaronder o.a. de oudste bestaande afbeelding van de Heilige Drieëenheid.

De Sarcofaag van de Twee Broers was oorspronkelijk bedoeld voor een echtpaar, maar werd later aangepast. Hij stamt uit het midden van de 4e eeuw en valt op vanwege de kwaliteit van het driedimensionele snijwerk. De sarcofaag zelf is het resultaat van massa-productie, terwijl de beeltenissen er later ingeplaatst zijn.

Museo Pio Cristiano Rome - Vermenigvuldiging Brood en Vissen
Deel van de Sarcofaag van Sabinus

De Sarcofaag van Sabinus (begin 4e eeuw) met in het centrale gedeelte een biddende vrouw en een blinde man die zijn gezichtsvermogen hervindt, ingeklemd tussen het Wonder van Cana (waar Jezus water in wijn veranderde) en de vermenigvuldiging van het brood en de vissen.

De oudste bestaande verbeelding van het martelaarschap van de Heilige Paulus bevindt zich op één van de twee Sarcofagen van de Passie of van de Wederopstanding. Twee Romeinse soldaten zijn afgebeeld aan de voet van het kruis.

De Sarcofaag van de Traditio Legis (4e eeuw) toont Jezus die de nieuwe wet overhandigt aan Sint Pieter.

De Via Salaria Sarcofaag (3e eeuw) is genoemd naar de plek waar hij is gevonden, op korte afstand van het Mausoleum van Lucilius Paetus. De Goede Herder en een biddende gelovige worden hierop geflankeerd door twee echtgenoten.

De Sarcofaag van de Echtgenoten Agapene en Crescenziano (4e eeuw)

De Sarcofaag van Jonas (rond 300) met afbeeldingen uit het verhaal van de profeet die drie dagen in de buik van een vis overleefde en gezien wordt als voorloper van de wederopstanding van Jezus zelf.

Vaticaanstad Rome

Eigenlijk is Vaticaanstad helemaal geen stad, maar een land binnen de grenzen van de Italiaanse hoofdstad Rome. Città del Vaticano, zoals het in het Italiaans heet, is kleinste land ter wereld, met een oppervlakte van 0.44 km2 en net iets meer dan 800 officiële inwoners. Vaticaanstad staat in zijn geheel op de UNESCO Werelderfgoed lijst. Lees “Vaticaanstad Rome” verder