Openingstijden Vaticaanse Musea en Sixtijnse Kapel

De openingstijden en toegangsprijs van de Vaticaanse Musea en de Sixtijnse Kapel zijn in 2020 nauwelijks veranderd t.o.v. het jaar ervoor. Dit betekent dat voor de meeste mensen de toegangsprijs 17 Euro is en dat de musea (behalve op zondag) elke dag van 09.00 tot 18.00 uur geopend zijn.

2020 Openingstijden Vaticaanse Musea en Sixtijnse Kapel Rome

Sixtijnse Kapel - Openingstijden Vaticaanse MuseaRome

Voor 2020 zijn de volgende openingstijden van de Vaticaanse Musea en de Sixtijnse Kapel van toepassing:

Van maandag tot en met zaterdag zijn de openingstijden van de Vatikaanse Musea en de Sixtijnse Kapel van 09.00 tot 18.00 uur. De laatste toegang is om 16.00 uur.

Op zon- en feestdagen zijn de musea gesloten. De laatste zondag van elke maand is een uitzondering (behalve wanneer dit toevallig een feestdag is). Op die dag zijn de openingsuren van 08.30 tot 14.00 uur. De kassa gaat dan om 12.00 uur dicht. (Over het algemeen is het op deze dagen zo druk dat het nauwelijks de moeite waard is uren in de rij te staan. Dit geldt zelfs voor het laagseizoen.)

De feestdagen waarop de Vaticaanse Musea in 2020 gesloten zijn zijn de volgende: 1 en 6 Januari, 11 Februari, 19 Maart, 11, 13, 14 April (Pasen), 1 Mei, 29 Juni, 15 Augustus, 1 November, 25 en 26 December.

Wanneer er een conclaaf plaats vindt kan de Sixtijnse kapel niet bezocht worden. Ook het Borgia Appartement en de collectie van Moderne Religieuze Kunst zijn dan gesloten.

Toegangsprijzen Vaticaanse Musea en Sixtijnse Kapel

Het kaartje is enkel op de datum van afgifte geldig. Met dit kaartje kan men (binnen 5 dagen vanaf deze datum) ook het Vaticaanse Historische Museum in het Appartamento Nobile van het Lateraanse Apostolische Paleis (zo heet het nou eenmaal) bezoeken. De toegangsprijs is 17 Euro, behalve op de laatste zondag van de maand, wanneer de Cappella Sistina en de Musei Vaticani gratis zijn. Studenten tot 25 jaar krijgen korting (8 Euro) op vertoon van een studentenkaart. Een tijdlang was het niet mogelijk bij de Vaticaanse Musea zelf met credit of debit card te betalen, maar nu kan dat weer wel.

Vrijdagavond in de Sixtijnse Kapel

Sinds 2012 kunnen de Vatikaanse Musea gedurende bepaalde jaargetijden ook op vrijdagavond bezocht worden. De tijden zijn van 19.00 tot 23.00 uur, en de laatste entree is om 21.30 uur. Deze periode loopt van 8 Mei tot 30 Oktober (met uitzondering van de maand Augustus). Zowel de toegangsprijs (16 Euro) als de boekingskosten (4 Euro) zijn gelijk aan de normale kosten. Reserveren is wel verplicht voor de vrijdagavondbezoeken.

Kledingsvoorschriften Vaticaan

Net als voor de meeste kerken en basilieken in Rome gelden voor de Musei Vaticani de volgende gedragsregels: Schouders en knieen moet bedekt zijn. Toeristen vragen vaak of sandalen wel mogen. Mijn antwoord: “Als het goed genoeg was voor Jezus…”. Ja, dus.

Hoe de Vaticaanse Musea te bereiken

U neemt metro lijn A tot de halte Ottaviano-San Pietro. U neemt de eerste uitgang links en volgt dan de menigte. (Er is een halte die Cipro-Musei Vaticani heet, maar deze is in werkelijkheid verder van de ingang tot de Musea). Bus 64 en bus 40 rijden ook direkt van Roma Termini naar Vaticaanstad.

Sint-Pietersbasiliek Rome

De Sint-Pietersbasiliek in Rome is de belangrijkste kerk van het Christendom en samen met het Colosseum de grootste toeristische attractie in de stad. In de 4e eeuw werd de eerste basiliek gebouwd en in de 16e eeuw werd de huidige versie van de Sint Pieter voltooid. Lees “Sint-Pietersbasiliek Rome” verder

Landkaartenmuseum Vaticaan Rome

Het Landkaartenmuseum is genoemd naar de veertig landkaarten die op de muren van een lange hal in de Vaticaanse Musea geschilderd zijn. Deze tonen de Italiaanse regio’s en de kerkelijke bezittingen in de tijd van Paus Gregorius XIII, die van 1572 tot 1585 het ambt bekleedde.

Landkaartenmuseum Vaticaan

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Voor praktische informatie kunt U terecht bij de pagina over de openingstijden etc. van de Musei Vaticani.

Geschiedenis en beschrijving

De kaarten zijn tussen 1580 en 1585 geschilderd. Als voorbeelden werden de plattegronden van de toen beroemde geograaf Ignazio Danti gebruikt.

De fresco’s op één muur tonen de regio’s langs de Adriatische Zee, terwijl die op de andere muur die langs de Tyrrheense Zee verbeelden. Van de belangrijkste stad van elke regio is eveneens een plattegrond geschilderd.

Arco delle Campane Rome

De Arco delle Campane bevindt zich links van de façade van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Arco delle Campane Rome

De Arco delle Campane (“Boog van de Klokken”) wordt zo genoemd omdat hij zich onder de klokkenkamer van de basiliek bevindt.

De boog wordt door de Zwitserse Garde bewaakt, aangezien men er slechts met toestemming van de Vaticaanse autoriteiten naar binnen mag. Hij vormt ook de officiële ingang tot Vaticaanstad en tot de Vaticaanse Tuinen. Hoogwaardigheidsbekleders die de paus bezoeken worden door deze poort het Vaticaan binnengereden.

De loggia boven de Arco delle Campane wordt de Loggia van Karel de Grote genoemd. Hierboven bevindt zich de klokkenkamer en daar weer boven een enorme klok.

Piazza San Pietro – Rome

Borgia Appartement Rome

Het Borgia Appartement maakt deel uit van de Vaticaanse Musea in Rome. Deze voormalige privé-vleugel van Paus Alexander VI wordt nu gebruikt voor moderne religieuze kunst. De muren zijn beschilderd door Pinturicchio en diens helpers.

Weetjes Borgia Appartement Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Voor praktische informatie over het Borgia Appartement kunt U terecht bij ons artikel over de Vaticaanse Musea.

Geschiedenis

Het deel van de Vaticaanse Musea dat nu bekend staat als het Borgia Appartement was de privé-vleugel van paus Alexander VI. Deze paus uit de Borgia familie regeerde van 1492 tot 1503. De zalen van het appartement werden beschilderd door Pinturicchio en diens leerlingen.

Na de dood van de paus werden de appartementen verlaten. Pas tegen het einde van de 19e eeuw werden ze opnieuw aan het publiek getoond.

Tegenwoordig wordt een deel van de kamers gebruikt voor de verzameling moderne religieuze kunst. Deze werd in 1973 door paus Paulus VI ingewijd. Ze bestaat uit ongeveer 600 etsen, schilderijen en beeldhouwwerken. Behalve Italiaanse kunstenaars zijn er ook werken van beroemde buitenlandse meesters als Gauguin, Chagall, Klee en Kandinsky.

Sobieski Zaal Vaticaan Rome

De Sobieski Zaal is één van de zalen in de Vaticaanse Musea in Rome. De zaal wordt gedomineerd door een schilderij van de Poolse kunstenaar Jean Matejko. Net als de andere schilderijen in deze zaal stamt het uitd de 19e eeuw. Lees “Sobieski Zaal Vaticaan Rome” verder

Wandkledengalerij Vaticaanse Musea Rome

De Galleria degli Arazzi (“Wandkledengallerij”) is één van de onderdelen van de Vaticaanse Musea in Rome. Hier zijn o.a. wandkleden te zien die in de 16e eeuw in Brussel gemaakt zijn. Oorspronkelijk hingen ze in de Sixtijnse Kapel. Lees “Wandkledengalerij Vaticaanse Musea Rome” verder

Ethnologisch Museum Vaticaan Rome

Het Ethnologisch Museum is een van de musea die samen de Vaticaanse Musea in Rome vormen. Het museum is in 1926 door de toenmalige paus Pius XI gesticht. De oorspronkelijke zetel was het Palazzo Lateranense bij de San Giovanni in Laterano Basiliek.

Weetjes Ethnologisch Museum Vaticaan

Geschiedenis

Ethnologisch Museum Vaticaan
Beeldje van de Godheid Tu op het eiland Mangareva in Frans-Polynesië

Het Ethnologisch Museum is in 1926 door Paus Pius XI gesticht.  Het jaar ervoor was er ter gelegenheid van het Heilige Jaar een tentoonstelling georganiseerd die “Universele Missionarissen Tentoonstelling” als titel had.

De oorspronkelijke zetel was het Palazzo del Latarano. In 1973 werd de hele verzameling verhuisd naar de huidige plek in de Vaticaanse Musea.

In deze sektie van de Vaticaanse Musea zijn kunstwerken te zien uit delen van de wereld waar missionarissen actief zijn geweest. De nucleus van de verzameling werd door een commissie gekozen uit meer dan honderdduizend voorwerpen en kunstwerken. In de loop der eeuwen is de collectie uitgebreid, vooral met behulp van donaties.

Hoogtepunten

Er zijn modellen te zien van religieuze gebouwen van verschillende godsdiensten. Voorbeelden zijn de Tempel van de Hemel (Peking), het Altaar van Confucius en een shintoïstische tempel uit Japan.

Uit onder andere Tibet, Indië en Indonesië zijn Boeddha-beeldjes te zien.

Andere objekten en kunstwerken zijn afkomstig uit Afrikaanse en midden-Amerikaanse landen.

Gregoriano Profano Museum Rome

Het Museo Gregoriano Profano is één van de delen van de Vaticaanse Musea.

Weetjes Gregoriano Profano Museum Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Voor praktische informatie over het Museo Gregoriano Profano kunt U terecht bij de pagina over de Vaticaanse Musea.

Geschiedenis

Ara dei Vicomagistri - Gregoriano Profano Museum Rome
De Ara dei Vicomagistri is één van de hoogtepunten van het Museo Gregoriano Profano. Het is vijf meter breed en was waarschijnlijk de basis van een altaar of beeldengroep (20-40 na Chr.).

Het Museo Gregoriano Profano is in 1844 door Paus Gregorius XVI gesticht. De oorspronkelijke zetel was het Palazzo Lateranense. In 1970 werd de verzameling in opdracht van Paus Johannes XXIII naar het Vaticaan verhuisd.

De verzameling van het museum bestaat uit Griekse skulpturen en Romeinse kopieën van Griekse originelen, alsmede Romeinse standbeelden uit de 1e tot de 3e eeuw. De meeste kunstwerken zijn gevonden bij opgravingen op plekken die deel uitmaakten van de voormalige Pauselijke Staat.

De Verzameling

Het museum is verdeeld in vijf sekties.

In sektie I worden (fragmenten van) Griekse beeldhouwwerken en reliëfs uit de 5e en 4e eeuw voor Chr. getoond.

Sektie II houdt zich bezig met Romeinse kopieën van Griekse originelen. De kopieën stammen uit de 1e tot de 3e eeuw. Het beroemdst is de beeldengroep “Athena en Marsyas”, een kopie van een door de Griekse beeldhouwer Myron van Eleutherae rond 450 voor Chr. gemaakt werk, dat op de Arcopolis in Athene stond.

Sektie III toont Romeinse beeldhouwwerken uit de 1e en het begin van de 2e eeuw. Het merendeel bestaat uit borstbeelden en altaars. Hoogtepunt is de zogeheten Ara dei Vicomagistri, die in 1939 onder het Palazzo della Cancelleria gevonden is.

In Sektie IV zijn een aantal sarcofagen te zien.

Sektie V toont Romeinse skulpturen uit de 2e en 3e eeuw. Ook bevinden zich hier een aantal mozaïeken die uit de Terme di Caracalla afkomstig zijn.

Etruskisch Museum Vaticaan Rome

Het Etruskisch Museum is verspreid over een aantal zalen van de Vaticaanse Musea.

Weetjes Etruskisch Museum Vaticaan Rome

Adres, openingsuren en toegangsprijs

Voor alle praktische informatie over het Etruskisch Museum in het Vaticaan kunt U terecht bij onze pagina over de Vaticaanse Musea en de Sixtijnse Kapel.

Geschiedenis

Etruskisch Museum Vaticaan
Deel van een uit opgravingen bij het voormalige Vulci gevonden vaas (450 voor Chr.)

Het Etruskisch Museum is in 1837 door Paus Gregorius XVI aan de verzameling van de Vaticaanse Musea toegevoegd.

De collectie omvat uit het zuidelijke deel van het voormalige Etrurië (het noordelijke deel van de huidige regio Latium) afkomstige vazen, bronzen voorwerpen en andere objekten. De objekten zijn tevoorschijn gekomen bij opgravingen uit de periode na 1828.

In die tijd  was dat deel van Italië nog eigendom van de pauselijke staat.

Na de éénwording van Italië raakte het Vaticaan de macht kwijt en vanaf 1870 werd de verzameling enkel nog uitgebreid door het aanschaffen van al bestaande collecties.

De Verzameling

Het Museo Gregoriano Etrusco bestaat uit 22 zalen. De belangrijkste hiervan zijn zaal II, waar de Regolini Galassi Tombe te zien is, en de zalen waar de door de Etruskische goudsmeden gemaakte sieraden te zien zijn.

De kunstwerken en gebruiksvoorwerpen zijn gemaakt in een periode die duurde van de 9e tot tot de 1e eeuw voor Chr.

Het Etruskisch Museum omvat ook een grote verzameling Griekse vazen. Deze zijn echter gevonden in de Etruskische necropolissen. Ook zijn er verschillende vazen uit het “vergriekste” deel van zuid-Italië.

In het Antiquarium Romanum zijn voorwerpen te zien die door de Romeinen zelf gemaakt zijn.

Gebouwen

Het Museo Etrusco is over twee gebouwen verspreid. Het Palazzetto di Innocenzo VIII is in de 15e eeuw gebouwd. De zalen van het gebouw ernaast, dat een eeuw later opgetrokken is, zijn interessanter. Er zijn naemlijk nog originele muurschilderingen te zien van o.a. de broers Zucchari, Pomarancio en Santi di Tito.