Openingstijden Vaticaanse Musea en Sixtijnse Kapel

De openingstijden en toegangsprijs van de Vaticaanse Musea en de Sixtijnse Kapel zijn in 2020 nauwelijks veranderd t.o.v. het jaar ervoor. Dit betekent dat voor de meeste mensen de toegangsprijs 17 Euro is en dat de musea (behalve op zondag) elke dag van 09.00 tot 18.00 uur geopend zijn.

2020 Openingstijden Vaticaanse Musea en Sixtijnse Kapel Rome

Sixtijnse Kapel - Openingstijden Vaticaanse MuseaRome

Voor 2020 zijn de volgende openingstijden van de Vaticaanse Musea en de Sixtijnse Kapel van toepassing:

Van maandag tot en met zaterdag zijn de openingstijden van de Vatikaanse Musea en de Sixtijnse Kapel van 09.00 tot 18.00 uur. De laatste toegang is om 16.00 uur.

Op zon- en feestdagen zijn de musea gesloten. De laatste zondag van elke maand is een uitzondering (behalve wanneer dit toevallig een feestdag is). Op die dag zijn de openingsuren van 08.30 tot 14.00 uur. De kassa gaat dan om 12.00 uur dicht. (Over het algemeen is het op deze dagen zo druk dat het nauwelijks de moeite waard is uren in de rij te staan. Dit geldt zelfs voor het laagseizoen.)

De feestdagen waarop de Vaticaanse Musea in 2020 gesloten zijn zijn de volgende: 1 en 6 Januari, 11 Februari, 19 Maart, 11, 13, 14 April (Pasen), 1 Mei, 29 Juni, 15 Augustus, 1 November, 25 en 26 December.

Wanneer er een conclaaf plaats vindt kan de Sixtijnse kapel niet bezocht worden. Ook het Borgia Appartement en de collectie van Moderne Religieuze Kunst zijn dan gesloten.

Toegangsprijzen Vaticaanse Musea en Sixtijnse Kapel

Het kaartje is enkel op de datum van afgifte geldig. Met dit kaartje kan men (binnen 5 dagen vanaf deze datum) ook het Vaticaanse Historische Museum in het Appartamento Nobile van het Lateraanse Apostolische Paleis (zo heet het nou eenmaal) bezoeken. De toegangsprijs is 17 Euro, behalve op de laatste zondag van de maand, wanneer de Cappella Sistina en de Musei Vaticani gratis zijn. Studenten tot 25 jaar krijgen korting (8 Euro) op vertoon van een studentenkaart. Een tijdlang was het niet mogelijk bij de Vaticaanse Musea zelf met credit of debit card te betalen, maar nu kan dat weer wel.

Vrijdagavond in de Sixtijnse Kapel

Sinds 2012 kunnen de Vatikaanse Musea gedurende bepaalde jaargetijden ook op vrijdagavond bezocht worden. De tijden zijn van 19.00 tot 23.00 uur, en de laatste entree is om 21.30 uur. Deze periode loopt van 8 Mei tot 30 Oktober (met uitzondering van de maand Augustus). Zowel de toegangsprijs (16 Euro) als de boekingskosten (4 Euro) zijn gelijk aan de normale kosten. Reserveren is wel verplicht voor de vrijdagavondbezoeken.

Kledingsvoorschriften Vaticaan

Net als voor de meeste kerken en basilieken in Rome gelden voor de Musei Vaticani de volgende gedragsregels: Schouders en knieen moet bedekt zijn. Toeristen vragen vaak of sandalen wel mogen. Mijn antwoord: “Als het goed genoeg was voor Jezus…”. Ja, dus.

Hoe de Vaticaanse Musea te bereiken

U neemt metro lijn A tot de halte Ottaviano-San Pietro. U neemt de eerste uitgang links en volgt dan de menigte. (Er is een halte die Cipro-Musei Vaticani heet, maar deze is in werkelijkheid verder van de ingang tot de Musea). Bus 64 en bus 40 rijden ook direkt van Roma Termini naar Vaticaanstad.

Sint-Pietersbasiliek Rome

De Sint-Pietersbasiliek in Rome is de belangrijkste kerk van het Christendom en samen met het Colosseum de grootste toeristische attractie in de stad. In de 4e eeuw werd de eerste basiliek gebouwd en in de 16e eeuw werd de huidige versie van de Sint Pieter voltooid.

Alles over de Sint-Pietersbasiliek

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Het adres van de Basilica di San Pietro in Vaticano is Piazza San Pietro – Rome. Het telefoonnummer voor toeristische informatie is +39 0669881662. Metro: Ottaviano (lijn A). Bus: 64. De basiliek is geopend van 1 Oktober tot 31 Maart van 07.00 tot 18.30 uur en van 1 April tot 30 September van 07.00 tot 19.00 uur. Wel wordt men al geruime tijd voor de sluitingstijd op niet al te Christelijke wijze gemaand de basiliek toch maar te verlaten. Toegang is gratis. Wat eigenlijk voor alle kerken in Rome, maar zeker voor de Sint Pieter geldt, schouders en knieën dienen bedekt te zijn. (Gedetailleerde praktische informatie over de Sint-Pietersbasiliek.)

Geschiedenis en beschrijving

Sint-Pietersbasiliek Rome
Sint-Pietersbasiliek

De Sint Pieter is gebouwd iets ter linkerzijde van de plek waar vroeger het Circus van Nero zich bevond, en waar Sint Pieter zelf, zegt men, gekruisigd is.

Sint Pieter zou hier ook begraven zijn (in het jaar 64 na Chr.) en in 324 liet Keizer Constantijn de eerste versie van de Basilica di San Pietro boven de tombe van de heilige bouwen. Deze was ook toen al erg groot uitgevoerd, met 5 schepen voorafgegaan door een atrium met een quadriportico.

De oorspronkelijke structuur hield bijna 1000 jaar stand, tot ze op het punt stond in te storten. De eerste ideeën voor een nieuwe basiliek werden geuit onder Paus Niccolò V, maar het was pas in 1505, onder Giulio II Della Rovere, dat er besloten werd een geheel nieuwe constructie neer te zetten.

De huidige basiliek, die in de 16e en 17e eeuw voltooid werd, is grotendeels gebouwd in een Renaissance en barok stijl.

De architect die als eerste de leiding in handen kreeg was Donato Bramante. Zijn projekt in de vorm van een Grieks kruis met een koepel werd niet afgemaakt doordat zowel hijzelf als de paus in 1514 stierven.

Opeenvolgende architecten (Raphaël, Baldassarre Peruzzi en Antonio da San Gallo) kwamen steeds met nieuwe projekten tot Paus Paulus III Farnese in 1547 Michelangelo, die toen al meer dan 70 jaar oud was, de opdracht gaf het werk af te maken. San Gallo had ondertussen het oorspronkelijke Griekse kruis van Bramante vervangen door een traditioneler Latijns kruis en het eerste wat Michelangelo deed was het originele plan in ere herstellen.

Hij slaagde erin de koepel tot de tamboer te voltooien, waarna Giacomo della Porta tussen 1588 en 1592 het werk afmaakte (vanzelfsprekend wel enige veranderingen doorvoerend).

Paus Paulus V Borghese droeg vervolgens Carlo Maderno op de bouw van de Sint Pieter tot een einde te brengen. Maderno creëerde drie zijkapellen en bracht zo en passant het Latijnse kruis terug vooraleer de façade te voltooien (1614). Het atrium is ook van zijn hand.

In 1626 vond de inwijding door Paus Urbanus VIII Barberini plaats en drie jaar later mocht Gian Lorenzo Bernini aan de slag. Deze concentreerde zich vooral op de versieringen binnen de kerk en vervolmaakte het Sint-Pietersplein d.m.v. de beroemde colonnade.

Bezienswaardigheden Sint-Pietersbasiliek

De 115 meter lange façade wordt voorafgegaan door door Bernini ontworpen trappen. Bovenop de attico staan dertien enorme standbeelden.

Middenin in de façade bevindt zich de Loggia delle Benedizioni, waar de Paus bij zeer bijzondere gelegenheden de menigte toespreekt. Ook wordt vanaf dit balkon de verkiezing van een nieuwe Paus aangekondigd.

De door Filarete vervaardigde deurklopper op de middelste van de vijf toegangsdeuren stamt uit de 15e eeuw en was al aanwezig bij de eerste versie van de basiliek.

De deur aan de rechterkant is de Heilige Deur, die enkel gedurende een Jubileumjaar geopend is.

Het standbeeld van Keizer Constantijn op een paard in het atrium is gemaakt door Bernini.

Op de vloer van het middenschip, dichtbij de ingang, is de Rota Porphyretica te zien, een van porfier gemaakte schijf waarop Karel de Grote op Kerstnacht van het jaar 800 neerknielde om door Paus Leo III de Keizerlijke Kroon opgezet te krijgen.

Een stukje verder worden op de vloer van de basiliek de verschillende lengtes van de grootste kerken ter wereld aangegeven.

Bij de laatste zuil aan de rechterzijde is een beroemd beeldhouwwerk te zien dat een zittende Sint Pieter afbeeldt en vervaardigd is door Arnolfo di Cambio.

De mozaieken in de koepel van de Sint Pieter zijn in 1605 gemaakt door Cavalier d’Arpino.

De koepel zelf wordt ondersteund door vier enorme zuilen met aan de voet standbeelden die heiligen verbeelden.

Midden onder de koepel bevindt zich Bernini’s beroemde baldakijn. Met de hulp van andere meesters, waarondeer zijn grote vijand Borromini, werkte Bernini hier van 1624 tot 1633 aan. Onder het baldakijn staat het pauselijke altaar.

Het grafmonument voor Urbanus VIII is ontworpen door Bernini.

Het grafmonument voor Paulus III is ontworpen door Guglielmo della Porta.

De bisschopszetel van Sint Pieter staat tussen bovenstaande grafmonumenten in en is eveneens door Bernini gemaakt.

In de eerste kapel aan de rechterkant bevindt zich Michelangelo’s beroemde beeldengroep Pietà. Hij maakte het kunstwerk tussen 1498 en 1499, toen hij 23 jaar oud was. Na ooit door een gek aangevallen te zijn geweest, staat het nu achter een glazen bescherming.

Het monument voor Clemens XIII is gemaakt door Antonio Canova (1784).

Het portret van de paus boven de sarcofaag wordt geflankeerd door allegorische figuren als de Religie (met het kruis in de hand) en een Genius die de levensvlam dooft. Twee leeuwen zien erop toe dat alles goed verloopt.

De tombe van Innocenzo VIII is in 1498 door Pollaiolo gemaakt en is daarmee het oudste grafmonument in de basiliek.

Het “Stuart Monument” is gemaakt door Antonio Canova.

Sint-Pietersbasileik – Sint-Pietersplein, Rome

Landkaartenmuseum Vaticaan Rome

Het Landkaartenmuseum is genoemd naar de veertig landkaarten die op de muren van een lange hal in de Vaticaanse Musea geschilderd zijn. Deze tonen de Italiaanse regio’s en de kerkelijke bezittingen in de tijd van Paus Gregorius XIII, die van 1572 tot 1585 het ambt bekleedde.

Landkaartenmuseum Vaticaan

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Voor praktische informatie kunt U terecht bij de pagina over de openingstijden etc. van de Musei Vaticani.

Geschiedenis en beschrijving

De kaarten zijn tussen 1580 en 1585 geschilderd. Als voorbeelden werden de plattegronden van de toen beroemde geograaf Ignazio Danti gebruikt.

De fresco’s op één muur tonen de regio’s langs de Adriatische Zee, terwijl die op de andere muur die langs de Tyrrheense Zee verbeelden. Van de belangrijkste stad van elke regio is eveneens een plattegrond geschilderd.

Arco delle Campane Rome

De Arco delle Campane bevindt zich links van de façade van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Arco delle Campane Rome

De Arco delle Campane (“Boog van de Klokken”) wordt zo genoemd omdat hij zich onder de klokkenkamer van de basiliek bevindt.

De boog wordt door de Zwitserse Garde bewaakt, aangezien men er slechts met toestemming van de Vaticaanse autoriteiten naar binnen mag. Hij vormt ook de officiële ingang tot Vaticaanstad en tot de Vaticaanse Tuinen. Hoogwaardigheidsbekleders die de paus bezoeken worden door deze poort het Vaticaan binnengereden.

De loggia boven de Arco delle Campane wordt de Loggia van Karel de Grote genoemd. Hierboven bevindt zich de klokkenkamer en daar weer boven een enorme klok.

Piazza San Pietro – Rome

Borgia Appartement Rome

Het Borgia Appartement maakt deel uit van de Vaticaanse Musea in Rome. Deze voormalige privé-vleugel van Paus Alexander VI wordt nu gebruikt voor moderne religieuze kunst. De muren zijn beschilderd door Pinturicchio en diens helpers.

Weetjes Borgia Appartement Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Voor praktische informatie over het Borgia Appartement kunt U terecht bij ons artikel over de Vaticaanse Musea.

Geschiedenis

Het deel van de Vaticaanse Musea dat nu bekend staat als het Borgia Appartement was de privé-vleugel van paus Alexander VI. Deze paus uit de Borgia familie regeerde van 1492 tot 1503. De zalen van het appartement werden beschilderd door Pinturicchio en diens leerlingen.

Na de dood van de paus werden de appartementen verlaten. Pas tegen het einde van de 19e eeuw werden ze opnieuw aan het publiek getoond.

Tegenwoordig wordt een deel van de kamers gebruikt voor de verzameling moderne religieuze kunst. Deze werd in 1973 door paus Paulus VI ingewijd. Ze bestaat uit ongeveer 600 etsen, schilderijen en beeldhouwwerken. Behalve Italiaanse kunstenaars zijn er ook werken van beroemde buitenlandse meesters als Gauguin, Chagall, Klee en Kandinsky.

Wandkledengalerij Vaticaanse Musea Rome

De Galleria degli Arazzi (“Wandkledengallerij”) is één van de onderdelen van de Vaticaanse Musea. Hier zijn o.a. wandkleden te zien die in de 16e eeuw in Brussel gemaakt zijn. Oorspronkelijk hingen ze in de Sixtijnse Kapel.

Weetjes Wandkledengalerij Vaticaanse Musea

Adres, openingstijden en toegangsprijs Vaticaanse Musea

Geschiedenis

De Galleria degli Arazzi bestaat sinds 1838. De beroemdste er tentoongestelde wandkleden zijn ontworpen door de leerlingen van Raphaël. Het werk aan deze tapijten werd echter uitgevoerd in Brussel, door het atelier van Pieter van Aelst. In 1531 waren de wandkleden voor het eerst te zien, in de Sixtijnse Kapel.

Handelingen der Apostelen

Wandkledengalerij Vaticaanse Musea Rome
De Wonderbaarlijke Visvangst

Deze door Pieter van Aelst uitgevoerde reeks wandtapijten is gewijd aan de Handelingen der Apostelen. De opdrachtgever was Paus Leo X. De echte naam van Pieter van Aelst was Pieter van Everdingen.

Vier van de doeken tonen gebeurtenissen uit het leven van Petrus en zes uit dat van Paulus.

De tapijten zijn gemaakt in een periode waarin de pauselijke macht onder zware druk stond. Paus Leo X koos zelf de thema’s van de werken, met welgekozen gebeurtenissen uit de Bijbel. De werken waar Petrus centraal staat moeten de absolute macht van de paus zelf aantonen, die van de Pauluscyclus tonen het gelijk van de kerk (vergeleken met de antieke filosofie).

De onderkanten, en soms ook de zijkanten, van enkele tapijten zijn geweven nabootsingen van reliës. Deze tonen gebeurtenissen uit het leven van Paus Leo toen hij nog gewoon Giovanni de’ Medici was. Een aantal van deze boorden zijn in 1527 verdwenen, bij de plundering van Rome.

Paus Urbanus VIII

Een tweede cyclus wandtapijten toont gebeurtenissen uit het leven van Paus Urbanus VIII. Deze zijn in Rome zelf gemaakt, door de Manifattura Barberini, die gesticht was door kardinaal Francesco Barberini, een neef van de paus. Deze cyclus stamt uit de 17e eeuw.

Ethnologisch Museum Vaticaan Rome

Het Ethnologisch Museum is een van de musea die samen de Vaticaanse Musea in Rome vormen. Het museum is in 1926 door de toenmalige paus Pius XI gesticht. De oorspronkelijke zetel was het Palazzo Lateranense bij de San Giovanni in Laterano Basiliek.

Weetjes Ethnologisch Museum Vaticaan

Geschiedenis

Ethnologisch Museum Vaticaan
Beeldje van de Godheid Tu op het eiland Mangareva in Frans-Polynesië

Het Ethnologisch Museum is in 1926 door Paus Pius XI gesticht.  Het jaar ervoor was er ter gelegenheid van het Heilige Jaar een tentoonstelling georganiseerd die “Universele Missionarissen Tentoonstelling” als titel had.

De oorspronkelijke zetel was het Palazzo del Latarano. In 1973 werd de hele verzameling verhuisd naar de huidige plek in de Vaticaanse Musea.

In deze sektie van de Vaticaanse Musea zijn kunstwerken te zien uit delen van de wereld waar missionarissen actief zijn geweest. De nucleus van de verzameling werd door een commissie gekozen uit meer dan honderdduizend voorwerpen en kunstwerken. In de loop der eeuwen is de collectie uitgebreid, vooral met behulp van donaties.

Hoogtepunten

Er zijn modellen te zien van religieuze gebouwen van verschillende godsdiensten. Voorbeelden zijn de Tempel van de Hemel (Peking), het Altaar van Confucius en een shintoïstische tempel uit Japan.

Uit onder andere Tibet, Indië en Indonesië zijn Boeddha-beeldjes te zien.

Andere objekten en kunstwerken zijn afkomstig uit Afrikaanse en midden-Amerikaanse landen.

Gregoriano Profano Museum Rome

Het Museo Gregoriano Profano is één van de delen van de Vaticaanse Musea.

Weetjes Gregoriano Profano Museum Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Voor praktische informatie over het Museo Gregoriano Profano kunt U terecht bij de pagina over de Vaticaanse Musea.

Geschiedenis

Ara dei Vicomagistri - Gregoriano Profano Museum Rome
De Ara dei Vicomagistri is één van de hoogtepunten van het Museo Gregoriano Profano. Het is vijf meter breed en was waarschijnlijk de basis van een altaar of beeldengroep (20-40 na Chr.).

Het Museo Gregoriano Profano is in 1844 door Paus Gregorius XVI gesticht. De oorspronkelijke zetel was het Palazzo Lateranense. In 1970 werd de verzameling in opdracht van Paus Johannes XXIII naar het Vaticaan verhuisd.

De verzameling van het museum bestaat uit Griekse skulpturen en Romeinse kopieën van Griekse originelen, alsmede Romeinse standbeelden uit de 1e tot de 3e eeuw. De meeste kunstwerken zijn gevonden bij opgravingen op plekken die deel uitmaakten van de voormalige Pauselijke Staat.

De Verzameling

Het museum is verdeeld in vijf sekties.

In sektie I worden (fragmenten van) Griekse beeldhouwwerken en reliëfs uit de 5e en 4e eeuw voor Chr. getoond.

Sektie II houdt zich bezig met Romeinse kopieën van Griekse originelen. De kopieën stammen uit de 1e tot de 3e eeuw. Het beroemdst is de beeldengroep “Athena en Marsyas”, een kopie van een door de Griekse beeldhouwer Myron van Eleutherae rond 450 voor Chr. gemaakt werk, dat op de Arcopolis in Athene stond.

Sektie III toont Romeinse beeldhouwwerken uit de 1e en het begin van de 2e eeuw. Het merendeel bestaat uit borstbeelden en altaars. Hoogtepunt is de zogeheten Ara dei Vicomagistri, die in 1939 onder het Palazzo della Cancelleria gevonden is.

In Sektie IV zijn een aantal sarcofagen te zien.

Sektie V toont Romeinse skulpturen uit de 2e en 3e eeuw. Ook bevinden zich hier een aantal mozaïeken die uit de Terme di Caracalla afkomstig zijn.

Etruskisch Museum Vaticaan Rome

Het Etruskisch Museum is verspreid over een aantal zalen van de Vaticaanse Musea.

Weetjes Etruskisch Museum Vaticaan Rome

Adres, openingsuren en toegangsprijs

Voor alle praktische informatie over het Etruskisch Museum in het Vaticaan kunt U terecht bij onze pagina over de Vaticaanse Musea en de Sixtijnse Kapel.

Geschiedenis

Etruskisch Museum Vaticaan
Deel van een uit opgravingen bij het voormalige Vulci gevonden vaas (450 voor Chr.)

Het Etruskisch Museum is in 1837 door Paus Gregorius XVI aan de verzameling van de Vaticaanse Musea toegevoegd.

De collectie omvat uit het zuidelijke deel van het voormalige Etrurië (het noordelijke deel van de huidige regio Latium) afkomstige vazen, bronzen voorwerpen en andere objekten. De objekten zijn tevoorschijn gekomen bij opgravingen uit de periode na 1828.

In die tijd  was dat deel van Italië nog eigendom van de pauselijke staat.

Na de éénwording van Italië raakte het Vaticaan de macht kwijt en vanaf 1870 werd de verzameling enkel nog uitgebreid door het aanschaffen van al bestaande collecties.

De Verzameling

Het Museo Gregoriano Etrusco bestaat uit 22 zalen. De belangrijkste hiervan zijn zaal II, waar de Regolini Galassi Tombe te zien is, en de zalen waar de door de Etruskische goudsmeden gemaakte sieraden te zien zijn.

De kunstwerken en gebruiksvoorwerpen zijn gemaakt in een periode die duurde van de 9e tot tot de 1e eeuw voor Chr.

Het Etruskisch Museum omvat ook een grote verzameling Griekse vazen. Deze zijn echter gevonden in de Etruskische necropolissen. Ook zijn er verschillende vazen uit het “vergriekste” deel van zuid-Italië.

In het Antiquarium Romanum zijn voorwerpen te zien die door de Romeinen zelf gemaakt zijn.

Gebouwen

Het Museo Etrusco is over twee gebouwen verspreid. Het Palazzetto di Innocenzo VIII is in de 15e eeuw gebouwd. De zalen van het gebouw ernaast, dat een eeuw later opgetrokken is, zijn interessanter. Er zijn naemlijk nog originele muurschilderingen te zien van o.a. de broers Zucchari, Pomarancio en Santi di Tito.

Egyptisch Museum Vaticaan Rome

Het Egyptisch Museum is één van de delen van de Vaticaanse Musea in Rome. De collectie omvat standbeelden die door de Romeinse keizers naar Rome gebracht werden en later door de pausen verzamelde kunstwerken.

Weetjes Egyptisch Museum Vaticaan Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Adres, openingstijden en toegangsprijs zijn die van de Vaticaanse Musea en de Sixtijnse Kapel. Wanneer men binnen de Vaticaanse Musea de Scala Simonetti oploopt komt men bij de ingang tot het Egyptische Museum. De officiële naam van dit museum is Museo Gregoriano Egizio.

Geschiedenis Egyptisch Museum Vaticaan

Het Egyptisch Museum is in 1839 door Paus Gregorius XVI gesticht. Hier zijn standbeelden te zien die door de Keizers naar Rome gebracht werden en andere kunstwerken die tot de 18e eeuw door de pausen verzameld werden. Het museum is over negen zalen verdeeld.

De Collectie

Egyptisch Museum Vaticaan Rome
Dit standbeeld van Antinoo stond oorspronkelijk in de Villa Adriana in Tivoli.

Zaal I: Hier zijn vooral objecten en monumenten met inscripties te zien. De gedenknaalden, standbeelden etc. stammen uit een periode die tot het begin van het Christendom reikt.

Zaal 2: In deze zaal kan men objecten bewonderen die bij de begrafeniscultus in het oude Egypte hoorden.

Zaal 3: In de derde zaal staan standbeelden die oorspronkelijk in de Villa Adriana te zien waren. Het is een beetje een reconstructie van het Serapeum van deze villa, die men in Tivoli bij Rome kan bezoeken. Een Serapium is een oude Egyptische God Serapis gewijde tempel.

Zaal IV: De objecten in deze zaal zijn niet in Egypte maar in Rome zelf gemaakt. Het zijn kopieën van standbeelden en basreliëfs, die in de keizertijd bij heiligdommen te plaatsen.

Zaal V: Hier kan men in Rome en omstreken gevonden, maar wel in Egypte gemaakte kunstwerken zien. Op het zogeheten Terrazza dell’Emiciclo is een groot aantal sarcofagen te zien, die meest uit de 3e en 2e eeuw voor Chr. stammen, al zijn er nog oudere bij.

Zaal VI: De zesde zaal is gewijd aan bronzen beeldjes, die uit de 10e tot de 4e eeuw voor Chr. stammen.

Zaal VII: Zaal VII belicht twee belangrijke steden, te weten het Egyptische Alexandria en het Syrische Palmyra. De tentoongestelde objecten stammen uit de Grieks-Romeinse tijd (4e tot 2e eeuw voor Chr.).

Zaal VIII: Hier zijn gebruiksvoorwerpen en sieraden te zien die uit Mesopatamië en de streek die nu verdeeld wordt tussen Syrië en Palestina afkomstig zijn. De vazen, wapens, messen etc. zijn tussen de 3000 en de 5000 jaar oud.

Zaal IX: Deze laatste zaal is in vier secties verdeeld. Elke sectie houdt zich bezig met reliëfs uit het paleis van één bepaalde Assyrische hoogwaardigheidsbekleder.