Torre della Moletta (Rome)

De Torre della Moletta is een middeleeuwse toren aan de zuidkant van wat er nog over is van het Circus Maximus in Rome. De toren maakte deel uit van de bezittingen van de familie Frangipane. Franciscus van Assisi zou er ooit gelogeerd hebben. Sinds enkele jaren kan de toren samen met de opgravingen van het Circus Maximus bezocht worden.

Weetjes Torre della Moletta Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Adres: Viale Aventino. De toren staat aan de zuidzijde van het Circus Maximus en bevindt zich achter het hek dat de opgravingen afschermt.  Een bezoek aan de toren is inbegrepen bij de rondleiding door het opgegraven gedeel van het Circus Maximus. Openingstijden: Van 09.00 tot 19.30 uur gedurende de zomertijd en van 09.30 tot 16.30 gedurende de wintertijd. Zaterdag en zondag van 09.30 tot 14.00 uur. Toegangsprijs: 5 Euro (4 Euro met korting). Metro: Circo Massimo (lijn B). Bus: 75, 81, 118, 160, 673, N2, N10 (halte: Circo Massimo).

Geschiedenis Torre della Moletta Rome

Rome - Circus Maximus - Torre della Moletta
De Torre della Moletta sttat nogal troosteloos tussen de opgravingen van het Circus Maximus.

Nadat het Circus Maximus gedurende de middeleeuwen in verval geraakt was, werd het terrein gebruikt voor wijngaarden en groentetuinen. In die tijd was de wijk in handen van de familie Frangipane die er grote aantallen eenvoudige en bouwvallige hutten lieten bouwen.

Deze huisjes werden tussen 1932 en 1935 alle gesloopt. Het enige bouwwerk dat overeind bleef staan was de toren aan het begin van het Circus Maximus, die Torris in Capite Circi heette, maar meestal gewoonweg Torre della Moletta genoemd werd.

In 1223 zou Franciscus van Assisi volgens de overlevering in de toren gelogeerd hebben. Hij was gast van de weduwe van Graziano Frangipane, met wie hij nauwe vriendschapsbanden onderhield.

De naam della Moletta is te wijten aan de nabijheid van een watermolen. Deze werd in werking gezet door de Fosso di San Giovanni, een zijtak van de Aniene. In 1122 had paus Callixtus II deze om laten leiden was om hem via de Porta Metronia, de tuinen van de San Sisto Vecchio, tussen de heuvels Celio en Aventino (waar nu de Via delle Terme di Caracalla loopt) en uiteindelijk langs het Circus Maximus bij de Cloaca Maxima de Tiber in te laten vloeien.

De toren is vierkant en wordt iets breder aan het boveneinde. Onder het brede gedeelte bevinden zich blinde bogen, terwijl op de bovenkant kantelen prijken.

Nu staat de toren er wat verloren bij, maar in de middeleeuwen maakte het deel uit van de verdedigingslinie van de Frangipani’s bij het Palatijn, waar echter verder geen sporen van zijn overgebleven.

Opgravingen

Bij de opgravingen rond de Torre della Moletta heeft men gelijktijdig deze toren gerestaureerd. Een trap binnen de toren leidt naar de bovenverdieping, waar men van een prachtig uitzicht over het Circus Maximus kan genieten.

Torre della Moletta, Circo Massimo, Rome

Torre dei Frangipane of Torre della Scimmia Rome

De Torre dei Frangipane is een oude middeleeuwse toren in de Via dei Portoghesi in Rome. Dankzij een oude legende wordt het monument door de Romeinen meestal Torre della Scimmia (“Toren van de Aap”) genoemd.

Weetjes Torre dei Frangipane Rome

Adres en openingstijden

De Torre della Scimmia staat in de Via dei Frangipane. De toren kan enkel aan de buitenkant bezichtigd worden.

Geschiedenis en beschrijving

Torre dei Frangipane Rome
Torre dei Frangipane

De Torre dei Frangipane is in de middeleeuwen opgetrokken, maar maakt sinds de 16e eeuw deel uit van het historische gebouw Palazzo Scapucci. Het is een vierkant toren die uit vier verdiepingen bestaat.

Als bouwmateriaal is de typisch Romeinse steensoort laterizio gebruikt. De hoeken zijn echter gemaakt van de vulkanische steensoort tufo.

Aan de zijkanten van de toren ziet men vier ramen, waaronder marmeren kroonlijsten te zien zijn. De top wordt ondersteund door consoles. Helemaal bovenop de toren is een standbeeldje te zien dat de Madonna verbeeldt.

In de loop der eeuwen was de Torre dei Frangipane eigendom van een aantal verschillende families, waarvan de familie Frangipane zelf de eerste was. Zij werden opgevolgd door de Crescenzi, die de toren op hun beurt doorverkochten aan de Confraternita del Gonfalone (“Broederschap van het Vaandel”). Hierna nam een andere broederschap, de Congregazione di Carita, de toren over en tegen het einde van de 16e eeuw kwam het gebouw in handen van de Scapucci.

De symbolen van de wapenschilden van deze laatste familie zijn op het terras van de toren te zien. Dit zijn een ster met acht stralen afgewisseld met een halve maan waarvan d epunten naar boven wijzen.

De Legende van de Toren van de Aap

Enkele eeuwen geleden woonde er een familie in de toren, die een aapje als huisdier had. Op een dag ging dit aapje ervandoor met een pasgeboren baby en klom het dak van de toren op. Het aapje werd gewoonlijk geroepen door middel van een fluitje en toen de vader dit deed kwam het meteen weer naar beneden en legde de baby zelf rustig terug in het wiegje. Als dank liet de vader bovenop het dak een eeuwig brandende lantaarn naast de Madonna op het dak plaatsen.

Dit verhaal wordt door de Amerikaanse schrijver Nathaniel Hawthorne in zijn boek “The Marble Faun” beschreven.

Via dei Portoghesi, Rome

Torre Margana Rome

De Torre Margana is een middeleeuwse stadstoren in het historische centrum van Rome. Ze wordt ook wel de Torre dei Margani genoemd.

Weetjes Torre Margana Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de Torre Margana is Piazza Margana, 39 – Rome. Wijk:
Campitelli.

Geschiedenis Torre Margana Rome

Torre Margana Rome
Torre Margana

De Torre Margana is niet genoemd naar de familie die haar heeft laten bouwen (de Mellini), maar naar de volgende eigenaars, die in de eeuwen hierna een groot aantal gebouwen in de wijk aan zouden schaffen.

In het jaar 1305 liet Giovanni Margani zijn eigen residentie aan de toren en de portiek bouwen.

Op de binnenplaats rechts van de toren zijn nog overblijfselen de zien van de grote loggia uit de 15e eeuw.

In de 16e eeuw werd het gebouw uitgebreid met een grote toegangspoort. Op de façade hiernaast was een andere poort te zien. Boven beide poorten was een terras.

In 1480 werd Pietro Margani voor de toegangspoort door Prospero Santacroce vermoord met een soort van boksbeugel. Dit leidde tot meer doden en uiteindelijk most de paus tussenbeide komen om de partijen tot een verzoening aan te manen.

Vanaf het begin van de 17e eeuw verloren de Margana een groot deel van hun aanzien en in 1662 zou de familie uitsterven.

 

Torre dei Conti Rome

De Torre dei Conti bevindt zich dichtbij de Fori Imperiali, aan het einde van de Via Cavour in Rome. Ze is 29 meter hoog en was zowel verdedigingstoren als residentie van de familie van Paus Innocenzo III.

Weetjes Torre dei Conti Rome

Adres en Openingstijden Torre dei Conti

Het adres van de Torre dei Conti is Largo Corrado Ricci, snc. – 00184 Rome. Bus: 16, 81, 84, 85, 87, 175, 628, 810, 850. De toren kan slechts van buitenaf bezichtigd worden.

Geschiedenis Torre dei Conti

De Torre dei Conti deed zowel dienst als woning als als toren. Ze is in 1238 gebouwd voor de familie van Paus Innocenzo III, de graven van Segni. De architekt was Marchionne Aretino.

Op de plek waar de toren is gebouwd stond voorheen een van de vier exedra’s van de portico van de Tempio della Pace, die nog steeds herkenbaar is onderaan het gebouw.

Hierna werd de toren bekleed met platen marmer die uit de Fori Imperiali geroofd waren en die later weer verwijderd zouden worden om gebruikt te worden bij de construktie van de Porta Pia.

In de middeleeuwen stond de toren ook wel bekend als de Torre Scura (“Donkere Toren”) of als de Torre Maggiore (“Grootste Toren”). Deze laatste bijnaam wordt geloofwaardiger wanneer men weer dat wat nu nog te zien is enkel het fundament was. Men denkt dat de toren toen waarschijnlijk rond de 60 meter hoog geweest moet zijn.

De oorspronkelijke toren bestond uit drie verdiepingen, die steeds smaller werden.

Beschrijving

De huidige aanblik is het resultaat van een aardbeving die de toren in 1349 vrijwel geheel tot ruïne omvormde, waarna ze aan haar lot overgelaten werd. In 1620 vond een restauratie plaats, om in 1630 en 1644 opnieuw door aardbevingen getroffen te worden.

Paus Alexander VIII verordonneerde tegen het einde van de 17e eeuw een nieuwe restauratie. De twee steunpilaren die nog te zien zijn stammen uit deze tijd.

De basis is een stapsgewijs kleiner wordende sokkel van lagen vuursteen en marmer. Een inscriptie van de hand van Pietro da Nicola verheerlijkt de pracht van de toren.

Het plein waarop de toren staat heet tegenwoordig Largo Corrado Ricci en is genoemd naar de man onder wiens toezicht de opgravingen bij de aanleg van de Via dell’Impero (de huidige Via dei Fori Imperiali) stonden. Voorheen heette het Piazza delle Carrette omdat hier de wagens die wijn en andere goederen uit de Castelli Romani naar de markt van het Forum Romanum brachten hier parkeerden.

Torre degli Annibaldi Rome

De Torre degli Annibaldi is een middeleeuwse toren in de wijk Monti in Rome. Hoewel hij eigenlijk in de Via del Fagutale staat is hij beter te zien vanaf de overkant van de Via degli Annibaldi.

Torre degli Annibaldi Rome

Adres en Openingstijden

De Torre degli Annibaldi bevindt zich aan de via del Fagutale – 00184 Rome. Wijk: Rione Monti. De toren kan enkel van buitenaf bezichtigd worden. Bus: 75, 117, N2 (halte Cavour-Ricci, Cavour-Annibaldi); 51, 75, 85, 87, 117, 118, N2 (halte Colosseo). Metro: Colosseo (lijn B).

Geschiedenis Torre degli Annibaldi

De Toren

Torre degli Annibaldi Rome
Torre degli Annibaldi

De Torre degli Annibaldi is genoemd naar een adelijke Romeinse familie die in de 17e eeuw uitgestorven is. De toren is aangebouwd tegen een rots waarop enige Romeinse ruïnes staan.

De basis van de toren is vierkant. Het onderste deel is van tufsteen gemaakt. Het bovenste deel, dat vroeger deel uitmaakte van de Santa Maria in Monasterio Kerk, is van zogeheten laterizio bakstenen gemaakt.

De Santa Maria in Monasterio was een kruising tussen een kerk/klooster en een fort.

De fundering stamt uit de Romeinse tijd en was waarschijnlijk verbonden met het nabijgelegen Ninfeo degli Annibaldi.

De half-ronde ruimte die men vanaf de zijde van het Colosseum kan zien was waarschijnlijk het trappenhuis tussen de verschillende verdiepingen van de toren.

De toren is in 1204 in opdracht van Pietro Annibaldi gebouwd. Ze was via een aantal forten verbonden met een andere toren die dichtbij de San Giovanni in Laterano stond. Deze tweede toren werd later gesloopt.

Hier stond toen ook het beroemde standbeeld van Marcus Aurelius, waarvan het origineel in de Capitolijnse Musea en een kopie op het Piazza del Campidoglio te zien is.

Voor de constructie van de toren was overigens bouwmateriaal gebruikt dat uit de ruïnes van o.a. de Domus Aurea en de Thermen van Titus geplunderd was.

De Annibaldi

De Annibaldi waren al sinds de 11e eeuw een invloedrijke familie in Rome. Hun grote vijanden waren de Frangipane, die er alles aan deden om de bouw van de toren de stoppen. Ze gooiden zelfs projektielen vanaf het Colosseum, dat in die tijd tot hun bezittingen hoorde.

Hoewel de Annibaldi er uiteindelijk in slaagden de Frangipani te verslaan, werden ze vervolgens zelf door de Caetani familie (waartoe ook Paus Bonifatius VIII behoorde) verslagen. De Caetani namen ook de meeste bezittingen van de Annibaldi over.

Later kozen de Annibaldi de zijde van de Ghibellijnen en werden weer machtiger, vooral toen ze zich bij de familie Conti aansloten. Hun grootste macht hadden ze rond de 13e eeuw toen ze zowel binnen Rome (de wijk tussen het Colosseum en de Torre delle Milizie) als buiten de stad (de hele streek tussen Rocca di Papa en Rocca Priora behoorde hen toe) omvangrijke bezittingen hadden.

In de 16e eeuw raakte het klooster in verval en kwam de toren in handen van de orde der Maroniti. (De Oosters-katholieke Maronitische Kerk is vooral in Libanon sterk vertegenwoordigd en gebruikt het Syrisch als liturgische taal.)

Via del Fagutale – Rome

Stadstorens Rome

Tegenwoordig zijn er nog maar weinig van over, maar in de middeleeuwen stonden er maar liefst zo’n 900 stadstorens in Rome. Deze hadden deels een verdeigende funktie, maar waren ook bedoeld om het aanzien van de bezittende families te vergroten.

Weetjes Stadstorens Rome

Veel van de Romeinse stadstorens maakten deel uit van de muren van de stad. Anderen waren gebouwd door de invloedrijkste families, om aan te geven hoe rijk en belangrijk deze wel niet waren.

Aardbevingen zorgden ervoor dat veel torens niet meer te bezichtigen zijn, terwijl andere bouwwerken geïncorporeerd werden in in de Renaissance periode opgetrokken gebouwen.

De grootste schade werd echter aangebracht in 1257, toen Brancaleone degli Andalò in één keer een honderdtal torens met de grond gelijk liet maken. Op deze wijze liet hij zien wie er de baas was in de stad. De macht van de familie Annibaldi werd hierdoor ook ingeperkt.

Nog Bestaande Stadstorens in Rome

Torre dei Conti

De Torre dei Conti bevindt zich in de Via dei Fori Imperiali, aan het einde van de huidige Via Cavour. Ze is in de 13e eeuw gebouwd en stond toen bekend als de Torre Maggiore (“Grootste Toren”).

Torre del Grillo

De Torre del Grillo is gebouwd op oude muren die uit de tijd van Keizer Trajanus.

Torre delle Milizie

De Torre delle Milizie staat aan het einde van de huidige Via Nazionale. De toren heet zo omdat in dit gedeelte van de stad legereenheden gelegerd waren.

Torre dei Sanguini

De Torre dei Sanguini bevindt zich dichtbij het Piazza Navona, net als de Torre dei Millini.

Torre dei Frangipane

Torre dei Frangipane RomeIn de Via dei Portoghesi staat de Torre dei Frangipane. Vanwege een oude legende stond deze toren toendertijd beter bekend stond als de Torre della Scimmia. Een aapje (scimmia) zou een keer een babytje ontvoerd hebben en, na de toren beklommen te hebben, het ongedeerd teruggebracht hebben.

Torre della Moletta

Trre della Moletta - Stadstorens RomeDe Torre della Moletta is een middeleeuwse toren aan de zuidkant van wat er nog over is van het Circus Maximus. De toren maakte eveneens deel uit van de bezittingen van de familie Frangipane. Franciscus van Assisi zou er ooit gelogeerd hebben.

Torre delle Milizie Rome

De Torre delle Milizie  is de oudste nog overeind staande toren van Rome. Hoewel ze pas in de 13e eeuw gebouwd is deed eeuwenlang deed het verhaal de ronde dat het vanaf deze toren was dat Keizer Nero naar het brandende Rome stond te kijken.

 Torre delle Milizie Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de Torre delle Milizie is Via Quattro Novembre – Rome. Rione: Trevi. (Bus: 40, 60, 64, 70, 117, 170, H, N7, N8, N9, N15, N18.) Op het moment kan de Torre delle Milizie niet bezocht worden.

Geschiedenis en beschrijving

In werkelijkheid heeft Nero de toren nooit gezien aangezien ze pas in de 13e eeuw, door Paus Gregorius IX die Conti di Segni gebouwd is. Als fundering werd een uitkijktoren van de Serviaanse Muren gebruikt.

Aan het begin van de 14e eeuw namen de Annibaldi’s de toren over, later gevolgd door Bonifatius VIII Caetani, die er een heus bolwerk van maakte door er een fort tegenaan te laten bouwen, als verdediging tegen diens aartsvijanden, de Colonna‘s.

In 1330 kregen de Annibaldi het weer in handen, opnieuw gevolgd door de Caetani‘s.

In 1348 vond er een grote aardbeving plaats waarbij de derde verdieping van de Torre delle Milizie instortte. De hiermee gepaard gaande aardverschuiving zorgde ervoor dat de toren, zoals nog steeds te zien is, niet meer helemaal recht stond.

De toren was steed smeer aan beschadigingen onderhevig, deels door gevechten en deels als gevolg van ondeskundige restauraties. Verdere beschadigingen werden veroorzaakt door de verbouwing van de belendende Santa Caterina kerk.

Nadat ze een tijdlang opnieuw het bezit was van de Conti’s werd ze uiteindelijk aangeschaft door Kardinaal Napoleone Orisini.

In 1914 vond een ingrijpende restauratie plaats onder leiding van A. Muñoz en vanf 1927 maakt de toren deel uit van het Mercati Traianei Complex.

De vierkante toren is 51 meter hoog en bestaat uit drie verdiepingen die steeds smaller worden. De buitenkant is van tufsteen (onderste gedeelte) en baksteen (bovenste verdieping). Kantelen sieren het dak. Aan de binnenkant worden blokken tufsteen afgewisseld met baksteen.

Via Quattro Novembre – Rome