Cisterna delle Sette Sale Rome

Aan de zuidelijke rand van het Colle Oppio park in Rome, dat zich tussen het Piazza Vittorio Emanuele II en het Colosseum bevindt, zijn de ruïnes te zien van de Cisterna delle Sette Sale. Deze maakte oorspronkelijk deel uit van de Thermen van Trajanus. Bij latere opgravingen werden nog twee extra zalen ontdekt, dus het zou eigenlijk nove sale moeten zijn.

Cisterna delle Sette Sale Rome

Adres en Openingstijden

Adres: Via delle Terme di Traiano, 5b – Rome (Distrikt: Monti). Telefoon: +39 060608. Openbaar vervoer: Metro: Vittorio Emanuele. Openingstijden: Op het moment is het moument enkel van buiten te zien, en enkel onder begeleiding. Zie telefoonnummer hieronder voor reserveringen. Gesloten: 1 Januari, 1 Mei, 25 December. Toegangsprijs: 4 Euro.

Geschiedenis en beschrijving

Cisterna delle Sette Sale Rome
Cisterna delle Sette Sale

De Cisterna delle Sette Sale hoort bij de Terme di Traiano (baden van Trajanus), die door Apollodorus in het jaar 110 voor de keizer ontworpen waren.

Er is tegenwoordig, op een aantal exedra’s na, niet veel meer over van de oorspronkelijke indrukwekkende baden.

Een exedra is een half-ronde struktuur, die oorspronkelijk vaak in Griekenland gebruikt werd, maar later ook in het Romeinse rijk veel voorkwam. Hier vergaderden mannen om over filosofie te discussiëren. Exedra betekent eigenlijk “een stoel die buiten staat”.

Het grote reservoir waar het water opgeslagen werd, om later verder geleid te worden naar de negen grote zalen waaruit de baden bestonden, staat nog gedeeltelijk overeind.

De naam Cisterna delle Sette Sale (“Reservoir van de Zeven Zalen”) stamt uit de 18e eeuw. Men had toen namelijk nog maar 7 van de 9 zalen ontdekt en opgegraven. Vreemd genoeg werd de naam na de ontdekking van de laatste zalen niet veranderd.

Cisterna delle Sette Sale – Via delle Terme di Traiano 5b, Rome

Circus Maximus Rome

Van wat ooit het Romeinse Circus Maximus (wat “grootste circus” betekent in het Latijn, en in het Italiaans Circo Massimo heet) was is helaas erg weinig overgebleven. Het Circus Maximus is vooral bekend vanwege de wagenrennen in de beroemde film Ben Hur.

Circus Maximus Rome

Adres en Toegangsprijs

Het Circo Massimo bevindt zich langs de Via del Circo Massimo – 00186 Roma (Italië). Metro: Circo Massimo (lijn B). Rione: Ripa. Bus: 81, 628 (halte: Circo Massimo-Roseto Comunale), 75, 81, 118, 160, 673, N2, N10 (halte: Circo Massimo), 628, L07 (halte: Cerchi-Porta Capena), 81, 118, 160, 628, 715 (halte: Cerchi-Bocca della Verità). Toegangsprijs en openingstijden: Het grootste deel van het Circus Maximus is 24 uur per dag vrij toegankelijk.

Geschiedenis Circus Maximus Rome

Circus Maximus Rome
Circus Maximus met het Palatijn aan de linkerzijde.

Het Circus Maximus ligt in een 600m. lange en 150m. brede vallei (de Vallis Murcia) tussen de Palatino en de Aventino heuvels. Het had 250,000 tot 300,000 zitplaatsen, wat toen ongeveer een kwart was van de gehele bevolking van Rome. Het was natuurlijk ook mogelijk de spelen in het Circus Maximus te zien vanaf de heuvels zelf.

Het was de eerste Etruskische koning van Rome, Tarquinius Priscus, die het Circus Maximus als eerste gebruikte voor publieke spelen en andere vormen van entertainment, in de 6e eeuw v. Chr. Het Circus werd vooral gebruikt voor wagenrennen, maar soms ook om te jagen, voor gevechten tussen gladiatoren en (nagebootste) veldslagen. Deze latere functies werden later overgenomen door de Statilius Taurus en, vooral, het Colosseum.

Circus Maximus werd twee keer door brand verwoest. De eerste was in het jaar 36 na Chr., waarna Claudius de carceres in marmer in plaats van tufsteen opnieuw op liet bouwen, en de metae (de keerpunten aan het einde van de spina) met brons liet bedekken. In 64 na Chr. liet Nero het Circus opnieuw opbouwen. Deze liet ook het aantal zitplaatsen toenemen. Het kwam soms ook voor dat de tribunes instortten, o.a. toen in 55 v. Chr. een spektakelstuk gehouden werd waarbij 20 olifanten met elkaar in de strijd gingen.

De belangrijkste spelen waren de Ludi Romani, in de eerste week van September. Deze werden geopend met een religieuze processie waar de hoogste autoriteiten van Rome aan deelnamen. De laatste rennen in het Circus Maximus werden gehouden in het jaar 549. Slechts korte tijd daarna begon de vernieling van het Circus Maximus. Zoals gewoonlijk werden de brokstukken als bouwmaterialen gebruikt om nieuwe gebouwen in Rome te construeren.

Beschrijving

Het Circus Maximus zelf

Het is moeilijk de oorspronkelijk struktuur van het Circus Maximus te herkennen in wat ervan overgebleven is. Een lange houten barrière (de zogeheten spina), enigszins diagonaal geplaatst, liep midden over de baan. In 329 B.C. werden de 12 carceres (stallen voor de paarden en strijdwagens) aan de noordkant gebouwd. In 174 v. Chr. lieten de censoren Fulvius Flaccus en Postumius Albinus de stallen herbouwen, dit keer in baksteen. Ze lieten ook zeven houten (later: stenen) eieren op de spina plaatsen. In 33 v. Chr. liet Agrippa er 7 bronzen dolfijnen op plaatsen. De twaalf wagens moesten 7 rondes rijden (totaal ongeveer 6.5 km) en telkens wanneer een ronde voltooid was werd een dolfijn verwijderd. De carceres waren zodanig gebouwd dat alle paarden precies dezelfde afstand moesten rennen om tot het begin van de renbaan te komen. Er was een speciale groep mensen wiens taak het was de kapotte strijdwagens en de gewonde of dode paarden te verwijderen. Er werd op de uitkomst van de rennen gewed en omkoping kwam vaak voor.

Op de spina stond, naast standbeelden van verschillende goden, ook een Egyptische obelisk. Deze was er door Keizer Augustus in het jaar 10 voor Chr. geplaatst, en na het verval van het Circus met grond bedekt en in vergetelheid geraakt, tot hij door Paus Sixtus V in de 16e eeuw naar het Piazza del Popolo verplaatst werd. Een tweede obelisk werd verplaatst naar Piazza San Giovanni in Laterano.

Rondom het Circus Maximus

Augustus liet de pulvinar opzetten aan de kant van het Palatijn. Dit was een heilige box ter ere van de goden van de spelen. Domitiaan verbond zijn paleis op het Palatijn met het Circus, zodat hij de rennen beter zou kunnen zien. Later liet Traianus de zetel van de Keizer vergroten, zodat hijzelf beter te zien was. Het was tijdens de regering van Traianus dat het Circus Maximus het indrukwekkendste schouwspel bood.

Aan de buitenkant van de cavea waren er winkels, net als in een modern sportstadium. Het was verdeeld in drie zones die door gangen gescheiden werden, op een manier die vergelijkbaar was met de wijze waarop dit bij het Colosseum gebeurd was. De cavea liep geleidelijk op, beginnend vanuit een platform rond de renbaan. Op dit eerste platform zaten de Romeinse VIP’s. Mannen en vrouwen mochten bij elkaar zitten, wat bij de amphitheaters niet het geval was.

In de 18e eeuw stond er een tijdlang een guillotine op het Circus Maximus.

Rome - Circus Maximus - Torre della Moletta

Enkel aan de zuidkant zijn nog enige ruïnes te zien, samen met de goed bewaard gebleven middeleeuwse Torre della Moletta, een vierkante verdedigingstoren van de familie Frangipani, die Moletta heette omdat er indertijd een windmolen aan vast zat.

Opgravingen

Sinds 2017 is het mogelijk om het kleine gedeelte van het Circus Maximus dat is opgegraven te bezoeken.

Bezoekers hebben toegang tot de galerijen die vroeger naar de trappen van de cavea leidden. In deze 100 meter lange galerijen zijn resten van oude latrines te zien. Senatoren hadden hun zetels op de begane grond, terwijl het plebs naar de bovenste verdieping moest.

Langs de externe basaltweg kunt u een grote drinkbak zien en kunt u de verschillende tabernae rond het Circus bezoeken. Deze omvatten herbergen, kruideniers, wasserijen en pakhuizen, maar ook bordelen en geldwisselaars. Deze laatste waren nodig voor de weddenschappen op de paardenrennen.

De voetstukken van de Boog van Titus zijn zichtbaar in het centrale deel van de hemicyclus. De voorste kolommen waren minstens 10 meter hoog. Ook zijn hier delen van de grote inscriptie met bronzen letters van een opdracht van de Senaat en het Romeinse volk aan de keizer gevonden.

De talrijke gevonden steenfragmenten zijn gedeeltelijk in de open ruimte in te richten. Elementen uit het antieke gebouw (trappen, lijsten, kapitelen, winkeldrempels, etc.) zijn aan de ene kant van de hemicyclus te zien, terwijl aan de andere kant een serie zuilen in gekleurd marmer te zien is.

Het bezoek omvat de binnenkant van de 12e eeuwse Torre della Moletta.

Circus Maximus – Via del Circo Massimo, Rome

Thermen van Caracalla Rome

De Thermen van Caracalla horen tot de indrukwekkendste monumenten in Rome. De grotendeels goed bewaard gebleven ruïnes van deze antieke Romeinse baden zijn op sommige plekken bijna 40 meter hoog.

Thermen van Caracalla Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Adres: Viale delle Terme di Caracalla, 52 (Distrikt: Celio). Tel. +39 0639967700. Metro: Circo Massimo (lijn B). Openingstijden: Van 09,00 uur tot 1 uur voor zonsondergang. Op maandag van 09,00 tot 13,00 uur.  Prijs: 8 Euro; 2 Euro voor EU inwoners tussen 18 en 25 jaar oud; gratis voor jongeren dan 18 en gehandicapten. De Appia Antica Card, de Archeologia Card en de Roma Pass zijn geldig bij de Terme di Caracalla. Op de eerste zondag van de maand is een bezoek aan het monument gratis.

Speciale Gebeurtenissen

Gedurende de zomermaanden worden de Terme di Caracalla tot tijdelijke zetel van het Teatro dell’Opera omgevormd. (Dit gebeurde overigens voor het eerst in de fascistische tijd, op initiatief van niemand minder dan Mussolini.)

Geschiedenis

Thermen van Caracalla Rome
De muren van de Thermen van Caracalla zijn soms wel 37 meter hoog.

De Terme di Caracalla zijn genoemd naar Keizer Caracalla. De inwijding van de baden vond plaats in het jaar 216. Er waren in de Romeinse tijd een aantal van deze publieke baden, maar deze waren de indrukwekkendste, met muren die wel 37 meter hoog waren. De totale oppervlakte is ongeveer 10 hectare.

Voordat de Thermen van Caracalla in 537 zonder water kwamen te zitten doordat de Ostrogoten de aquaducten die de toevoer ervan regelden vernield hadden was het complex al verschillende malen gerestaureerd.

Hierna raakte het monument geleidelijk steeds verder in verval en de ruïnes werden overwoekerd.

Beschrijving

Thermen van Caracalla Rome
Thermen van Caracalla

In de 16e en 17e eeuw vonden opgravingen plaats. Veel van de gevonden standbeelden kwamen terecht in de privé-verzameling van de familie Farnese. De twee kuipen die het Piazza Farnese sieren waren ook oorspronkelijk uit de Thermen afkomstig, terwijl andere belangrijke kunstwerken nu te bezichtigen zijn in o.a. de Vaticaanse Musea en het Nationaal Archeologisch Museum van Napels.

Per dag kregen de Baden van Caracalla gemiddeld 1500 bezoekers.

Het woord Terme zelf was een verbastering van het Griekse woord voor “warme bronnen”, thèrmai.

Het monument bestond uit een groot centraal gebouw, waaromheen zich een aantal ruimtes bevonden. Vier poorten gaven toegang tot het complex.

Elke zaal had een eigen funktie: Het zogeheten calidarium was gevuld met gloeiend heet water, het tepidarium met lauw water en het frigidarium met ijskoud water. Er was een zwembad (natatio), maar liefst twee fitness-ruimtes (palestre) en een Turks bad (laconicum). Rondom een grote tuin wa een bibliotheek gebouwd.

Onder de Thermen van Caracalla was een netwerk van gangen, waar slaven ervoor zorgden dat de 50 ovens die het water van het tepidarium en het calidarium warm hielden niet uitgingen. Deze gangen waren 6 meter breed en 6 meter hoog en er was zelfs een rotonde om ervoor te zorgen dat het ondergrondse verkeer in goede banen liep.

Hier weer onder bevond zich een systeem van rioleringen.

Mithraeum

Eveneens onder de grond bevond zich een aan de in het oosten aanbeden heidense God Mithras gewijde tempel met een zwart-witte vloer. Hier werden jonge mannen bij hun inwijding in het bloed van een ter plekke geslachte stier gedoopt.

Het werd in 1912 0ntdekt en bestaat uit vijf kamers die via een trap met de bovenverdieping communiceren. De grote rechthoekige hoofdkamer wordt door kruisgewelven afgesloten. De mozaïekvloer is wit met zwarte strepen. De gelovigen zaten tijdens de ceremonieën op twee hoge banken tegen de zijmuren.

Op een van de muren is er een fresco dat de God Mithra voorstelt, samen met een figuur met een fakkel die een zonneschijf in zijn linkerhand houdt. In het midden van de kamer bevindt zich een rechthoekige gleuf, waar de stier waarschijnlijk volgens het ritueel van de cultus van Mithra werd geofferd.

Deze kamer geeft toegang tot een andere kamer met een stenen bank en een klein bassin met een trapje in het midden. In het Mithreum zijn delen gevonden van een altaar en een beeldengroep die Mithra verbeeldt terwijl hij een stier slacht.

Vrouwen mochten niet binnen in dit Mithraeum, dat overigens het grootste in het hele Romeinse rijk was.

Thermen van Caracalla – Viale delle Terme di Caracalla, Rome

Tarpeïsche Rots Rome

De Tarpeïsche Rots (Rupe Tarpea) is de rotswand aan de zuidkant van de Capitoolheuvel in Rome. Het kijkt uit op het Forum Romanum en het is van deze steile 25 meter hoge klif dat verraders en andere criminelen tijdens de Romeinse Republiek naar beneden gegooid werden. Het luxe modehuis Gucci betaalt voor een restauratie van het monument, die men hoopt in 2021 te voltooien.

Tarpeïsche Rots Rome

Tarpeïsche Rots Rome
Tarpeïsche Rots

Men denkt dat Mons Tarpeius de oorspronkelijke naam van de Capitoolheuvel was en dat Tarpeia de godheid was die de heuvel beschermde.

Volgens de overlevering was Tarpeia echter een Vestaalse Maagd die de Romeinen verraden had door de poorten van de citadel te openen voor de Sabijnen. In ruil hiervoor zou ze de kostbare armbanden krijgen die de Sabijnen aan hun linkerarm droegen. Alles verliep volgens plan, behalve dat de indringers nooit de bedoeling hadden gehad haar een beloning te geven. In plaats daarvan vermoordden ze Tarpeia door haar onder hun zware schilden te bedelven.

Veroordeelde criminelen in de tijd van de Romeinse Republiek werden normaal gesproken gedood door hen te wurgen in het Tullianum. Het van de rots gegooid worden was alleen voor de ergste verraders en werd als extra beschamend ervaren.

Laatste nieuws Tarpeïsche Rots Rome


In juni 2019 belooft het modemerk Gucci 1,6 miljoen euro voor de restauratie van de Tarpeïsche Rots beschikbaar te stellen. Het pad rond de klif wordt vrijgemaakt en ook de tuinen eromheen worden gerestaureerd. De reden voor de restauratie is dat in augustus 2018 stukken rots en aarde van de klif zijn gevallen. De werkzaamheden, die ook de installatie van een nieuw lichtsysteem omvatten, zouden in 2021 klaar moeten zijn.

Rupe Tarpea, Rome

Basiliek van Maxentius Rome (Forum Romanum)

De Basiliek van Maxentius (Basilica di Massenzio) is één van de grootste monumenten in het Forum Romanum in Rome. Deze toenmalige rechtzaal stond model voor de bouw van de eerste kerken in Rome, die zodoende de naam basilica kregen.

Basiliek van Maxentius Rome

Adres, Toegangsprijs en Openingstijden

De Basilica di Massenzio ligt langs de Clivo di Venere Felice in het Foro Romano. Het officiële adres is dan ook dat van het Forum Romanum zelf. De openingstijden en de toegangsprijs zijn die van het Colosseum, het Forum Romanum en het Palatijn. De basiliek zelf kan helaas enkel aan de buitenkant bezichtigd worden.

Geschiedenis Basiliek van Maxentius

Basiliek van Maxentius Forum Romanum
Basiliek van Maxentius

Met de bouw van de Basiliek van Maxentius is tussen 306 en 312 door Keizer Maxentius een begin gemaakt. Keizer Constantijn zou de construktie uiteindelijk voltooien waardoor ze ook wel de Basiliek van Constantijn en Maxentius genoemd wordt.

Uit een fragment van een plattegrond uit de 2e eeuw en uit opgravingen blijkt dat er voorheen een aantal gebouwen stonden die de Horri Piperataria genoemd werden en waar peper en andere kruiden opgeslagen werden.

De eigenlijke ingang van de Basilica di Massenzio was aan de zijde van de huidige Via dei Fori Imperiali, maar de basiliek maakte wel deel uit van het Forum Romanum.

Het gebouw deed dienst als de openbare rechtszaal van Rome. Toen men kerken begon te bouwen werd de Basilica van Maxentius als voorbeeld gebruikt, wat ook de reden is dat de eerste kerken “basiliek” genoemd worden. Pas later zou het woord de huidige betekenis verkrijgen.

Beschrijving

Het grondplan van de Basilica van Maxentius wijkt af van dat van oudere basilica’s als de Basilica Ulpia. Deze hadden een centraal schip met ronde uitbouwen aan de uiteinden. 

Oorspronkelijk bestond de basilica uit een enorme aula die door marmeren zuilen in drie schepen verdeeld was en vanuit het atrium aam de westkant via vijf grote gangen betreden kon worden. De afmetingen waren 100 bij 65 meter. Het centrale schip had een lengte van 80 meter en was 35 meter hoog. De zijvleugels bestonden uit drie met het atrium en met elkaar verbonden ruimtes.

Enkel de noordkant van de basiliek staat nog overeind. Het centrale deel hiervan eindigde in een apsis. Voor deze apsis stonden twee zuilen en in de nissen ervan waren standbeelden te zien.

De verloren gegane zuidkant had een grote ingang, Deze was door Constantijn gebouwd en bestond uit een portiek met vier enorme zuilen, waaraan een trap voorafging, die de Via Sacra met de Velia (een heuvel die grotendeels door Mussolini afgegraven is bij de aanleg van de Via dei Fori Imperiali) verbond.

Slechts één van de acht zuilen die het centrale schip ondersteunden is bewaard gebleven. Deze werd in 1613 in opdracht van Paus Paulus V weggehaald en voor de Santa Maria Maggiore Basiliek geplaatst, waar hij nog steeds te zien is.

Colossus van Constantijn

Plattegrond Basiliek van Maxentius Rome
Plattegrond van de Basiliek van Maxentius. Ter oriëntering, het rode vierkant geeft aan waar de Colossus van Constantijn stond.

Keizer Constantijn had een enorm, zittend standbeeld van zichzelf in de oostelijke apsis van het centrale schip laten plaatsen. De armen, de benen en het hoofd waren van wit marmer gemaakt, terwijl voor de romp hout met een vergulde laag brons gebruikt was, een werkwijze die akroliet genoemd wordt. De overblijfselen van deze Colossus van Constantijn, het hoofd en één van de voeten, zijn in de Capitolijnse Musea op de binnenplaats van het Palazzo dei Conservatori te zien. Het was meer dan 12 meter hoog en enkel het hoofd alleen al mat 2,60 meter.

Basiliek van Maxentius – Forum Romanum, Rome

Colosseum Rome

Het Colosseum is de grootste trekpleister van Rome. Het monument is bijna 2000 jaar geleden gebouwd en is het belangrijkste symbool van de antieke Romeinse beschaving.

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs Colosseum (2019)

Colosseum Rome

Geschiedenis

Colosseum Rome
Colosseum

Zo lang het Colosseum blijft staan, zal ook Rome blijven staan, tenminste dat zeggen de Romeinen en voorlopig vergissen ze zich niet.

Het Anfiteatro Flavio, zoals het Colosseum in werkelijkheid heet, kent zijn begin in het jaar 72, toen het door Keizer Vespasianus besteld werd en was slechts 8 jaar later klaar voor het gebruik. Wat een wonder mag heten, aangezien het op kunstmatige funderingen op een moerassige ondergrond gebouwd moest worden.

In dat jaar werd het door Titus ingewijd met bloederige gevechten tussen gladiatoren en wilde beesten. 

In zijn hoogtijdagen herbergde het Colosseum soms wel 80,000 toeschouwers, die de steeds in wreedheid toenemende gevechten kwamen bekijken. Een aantal diersoorten werden dankzij deze spelen zelfs met uitsterven bedreigd.

Men kon het Colosseum ook vol water laten stromen om er namaak zeegevechten te houden.

Toen het Romeinse rijk in verval raakte, raakte ook het Colosseum in verval. Eerst werd het door een aardbeving getroffen en later werd er steeds meer marmer weggehaald om te gebruiken voor de bouw van kerken en andere paleizen.

Beschrijving

De eerste drie niveaus werden gebouwd in achtereenvolgend de Dorische, Ionische en Korinthische stijl, wat aan één kant nog te zien is.

Overal in het momument staan beeldhouwwerken en andere objekten die men bij archeologische opgravingen in de buurt rond het amphitheater gevonden heeft.

Er staan vaak lange rijen bij het Colosseum. Aangezien het kaartje voor het Colosseum eigenlijk een drie-in- één is (Colosseum, Forum Romanum en Palatijn), is het het best het kaartje bij het Palatijn te kopen.

Laatste nieuws over het Colosseum

 • 31 Juli 2012: Wat men al vermoedde is nu een feit geworden: Het Colosseum is aan het verzakken en is op het moment aan de zuidzijde 40 cm lager dan aan de noordzijde. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een scheur in de 13 meter dikke betonnen “doughnut” waarop het monument rust.

Colosseum – Piazza del Colosseo Rome

Openingstijden Colosseum Rome 2019

De volgende informatie over de openingstijden en de toegangsprijs van het Colosseum in Rome is geldig voor het jaar 2019. Sinds Juli 2014 is het Colosseum gratis op de eerste zondag van de maand. Houd er wel rekening mee dat de rijen dan nog langer zijn dan normaal. Aangezien het om een 3-in-1 kaartje gaat zijn deze openingsuren en entréeprijzen ook geldig voor het Forum Romanum en het Palatijn.

Beschrijving en geschiedenis van het Colosseum

Openingstijden Colosseum Rome

Over het algemeen geldt dat het Colosseum geopend is van 08.30 uur tot één uur voor zonsondergang. Dit betekent in de praktijk het volgende:

 • Van 2 Januari tot 15 Februari: 08.30 – 16.30
 • Van 16 Februari tot 15 Maart: 08.30 – 17.00
 • Van 16 Maart tot de laatste zaterdag in Maart: 08.30 – 17.30
 • Van de laatste zondag in Maart tot 31 Augustus: 08.30 – 19.15 (maar op 2 Juni gaat hetColosseum pas om 13.30 uur open).
 • Van 1 tot 30 September: 08.30 – 19.00
 • Van 1 Oktober tot de laatste zaterdag in Oktober: 08.30 – 18.30
 • Van de laatste zondag van Oktober tot 31 December: 08.30 – 16.30

Het Colosseum is gesloten op 1 Januari en op 25 December.

De kassa sluit één uur voor sluitingstijd.

Toegangsprijs Colosseum

Toegang tot het Colosseum kost 12 Euro en hierbij is ook de toegang tot het Palatijn en het Forum Romanum inbegrepen. Inwoners van de Europese Gemeenschap tussen de 18 en 25 jaar oud betalen 7,50 Euro. Jongeren dan 18 en ouderen dan 65 mogen gratis naar binnen. De Roma Pass, de Omnia Vatican & Roma Card en de Archeologia Card zijn geldig.

Het kaartje is twee dagen geldig, maar elk van de drie attrakties (Colosseum, Forum Romanum en Palatijn) mag gedurende die tijd slechts één keer bezocht worden.

Wanneer er een speciale tentoonstelling is wordt de toegangsprijs met 3 Euro verhoogd.

Adres Colosseum

Colosseum bezoeken met Archeologia Card Rome
Colosseum

Het adres van het Colosseum is Piazza del Colosseo en het bevindt zich in de wijk Celio. Het is makkelijk te bereiken vanaf het centrale station, d.m.v. metro lijn B (halte: Colosseo). Ook te voet is het goed te doen: Volg de Via Cavour tot het einde en ga dan linksaf de Via dei Fori Imperiali in. De totale wandeltijd zal tussen de 15 en 20 minuten liggen.

Indien U niet vantevoren gereserveerd heeft kunt U het beste Uw toegangsbewijs bij het Palatijn halen, aangezien de rijen daar het kortst zijn.

Het Palatijn kaartjeskantoor is in de Via di San Gregorio en waar dat van het Colosseum is wordt meteen duidelijk wanneer U er aankomt vanwege de enorme rij. Het Forum Romanum heeft twee kassa’s, aan de Via Sacra (tegenover de Boog van Titus) en bij het Largo della Salara Vecchia. Het Palatijn en het Forum zijn overigens met elkaar verbonden, dus éénmaal binnen kunt U beide bezichtigen. Let wel op: Dit betekent ook dat U deze twee bezienswaardigheden aaneensluitend dient te bezoeken.

Ook kunnen kaartjes voor het Colosseum vooraf bij het Palazzo Altemps of het Museo delle Terme di Diocleziane gekocht worden, maar dan is er een toeslag van 2 Euro.

Telefoon en Internet (Reserveren en Informatie)

Voor informatie en reserveringen kunt U twee nummers bellen:

 • 0039 06 39967700 (maandag tot vrijdag: 09.00 tot 13.00 en 14.00 tot 17.00 uur; zaterdag enkel in de ochtend). De derde ring en het ondergrondse gedeelte van hetColosseum kunnen zonder gids maar met een begeleider bezocht worden. Hiervoor is een telefonische reservering (betaling met credit card) via dit nummer verplicht.
 • 0039 060608 (elke dag: 09.00 tot 21.00 uur).

Bij de volgende websites kunt U terecht voor reserveringen:

 • http://archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/colosseo
 • http://www.coopculture.it/heritage.cfm?id=2#

NB: Het Colosseum is de populairste attractie van Rome. Er mogen niet meer dan drie duizend mensen tegelijk naar binnen. Hoewel het moeilijk voor te stellen is wordt dat aantal soms bereikt. In dat geval moet men zelfs indien men een reservering heeft wachten tot er weer mensen binnengelaten kunnen worden.

Gehandicapten toegang bij het Colosseum

Er zijn liften voor gehandicapten. Om bij de bovenste gedeelten te komen dient men zich bij de kassa te melden.

Fori Imperiali Rome

De “Keizerlijke Forums” (Fori Imperiali) liggen langs de Via dei Fori Imperiali, een weg die Mussolini aanheeft laten legen om het Colosseum met het Vittorio Emanuele Monument te verbinden. Oorspronkelijk werd het slechts gezien als een uitbreiding van het Forum Romanum.

Weetjes Fori Imperiali Rome

Adres en Openingstijden

Het adres van de Fori Imperiali is Via dei Fori Imperiali. Rione: Monti. De opgravingen kunnen vanaf de straat bekeken worden. ’s Avonds worden de Fori Imperiali speciaal verlicht. Slechts bij speciale gelegenheden is het mogelijk tussen de opgravingen rond te lopen.

Geschiedenis en beschrijving

Forum van Augustus, Fori Imperiali Rome
Het Forum van Augustus

Het was Julius Caesar die in het jaar 54 voor Chr. de bouw van de Keizerlijke Fora begon, omdat er geen ruimte meer was in het al bestaande Forum Romanum. Het Forum van Caesar werd toen nog beschouwd als een uitbreiding van het Forum Romanum.

Het Forum van Augustus is het tweede dat gebouwd werd en hierna volgde het Foro Transitorio, dat meestal Foro di Nerva genoemd wordt. Dit was door Domitiaan aangelegd en door Nerva ingewijd. Keizer Nerva regeerde slechts van 96 tot 98 na Christus.

In het Forum van Augustus stond ooit een enorm standbeeld van de keizer zelf.

Het Forum van Trajanus was het laatste dat gebouwd werd en is ook het indrukwekkendst.

De Fori Imperiali werden zo gebouwd dat ze indrukwekkender leken dan de oudere Forums. Dit was gedeeltelijk ook een gevolg van de absolute macht die de keizers tijdens het hoogtepunt van het Romeinse Rijk uitoefenden: het is makkelijker een imposante indruk te maken wanneer je ook imposant bent.

De Fori Imperiali werden aan het licht gebracht toen Mussolini tussen 1924 en 1932 een aantal gebouwen neer liet halen om de aanleg van wat nu de Via dei Fori Imperiali heet mogelijk te maken. Een groot deel van de Keizerlijke Fora is nooit opgegraven omdat het zich onder de Via dei Fori Imperiali bevindt.

De Fori

Vanaf Via Cavour komt men eerst bij het Forum van Nerva, dan het compleet verwoeste Forum van Augustus gevolgd door het Forum van Traianus.

Van het Forum van Vespasius dat tussen dat van Nerva en dat van Augustus lag is niets overgebleven. Vespasius begon met een nadat hij Jeruzalem overwonnen had in 71 na Christus met de bouw van dit Forum.

Het Forum van Caesar ligt aan de overzijde van de Via dei Fori Imperiali. Hier bevonden zich de antieke Romeinse beurs en de Tempel van Venus.

Fori Imperiali – Rome

Domus Transitoria Rome

De Domus Transitoria was het eerste paleis dat Keizer Nero op het Palatijn in Rome liet bouwen. De ruïnes ervan zijn sinds April 2019, na een 10 jaar durende restauratie, weer open voor het publiek.

Domus Transitoria Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

De Domus Transitoria maakt deel uit van de opgravingen op het Palatijn. Openingstijden: Vrijdag t/m maandag van 09.00 uur tot een uur voor sluitingstijd van het Palatijn. De Domus Transitoria is niet toegankelijk op 1 Januari, 1 Mei, 25 December en alle dagen waatop het Palatijn zelf gratis is. De Domus Transitoria kan bezocht worden met het zogeheten Foro Romano-Palatino Super ticket (16 Euro). Bezoekers die al een Colosseum-Forum Romanum-Palatijn ticket hebben kunnen ter plekke 6 Euro extra betalen.

Geschiedenis en beschrijving

Domus Transitoria Rome
Een van de fresco’s die nu in het Museo Palatino te zien zijn.

De Domus Transitoria is in 54 na Christus gebouwd. Om de Romeinse hitte te bestrijden had de keizer besloten dat dit ondergronds moet gebeuren.

Bij de beroemde brand in het jaar 64, tijdens welke Nero zijn lier bespeeld zou hebben, werd de Domus echter geheel verwoest. Om het verlies draaglijker te maken liet de keizer vervolgens de nog protserige Domus Aurea bouwen.

Zelfs voor Romeinse begrippen was het 800 vierkante meter grote paleis ongekend luxueus. De muren en plafonds van het luxueuze paleis waren versierd met bladgoud, ingelegd marmer, fresco’s, mozaïeken, kostbare edelstenen en parelmoer. Het grootste deel van de bewaard gebleven versiering is in het Museo Palatino te zien.

Het best bewaarde deel van het complex bestaat uit de 50 gemeenschappelijke toiletten, waarvan wordt aangenomen dat ze door slaven en arbeiders werden gebruikt.

Domus Transitoria – Palatijn, Rome

Huis van Romulus Rome

Het Huis van Romulus staat op het Palatijn in Rome en is  één van de hutten die in 1946 op de zuid-westelijke zijde van deze heuvel ontdekt zijn.

Huis van Romulus Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het Casa di Romolo staat op het Palatijn. Voor adres, entréeprijs en openingsuren, zie de informatie over het Colosseum.

Geschiedenis en beschrijving

Huis van Romulus Rome
Wat er overgebleven is van één van de op het Palatijn gevonden drie hutten uit de 8e eeuw voor Chr.

Volgens de overlevering zou Romulus Rome in het jaar 753 voor Chr. gesticht hebben. Hij zou zelf in een hut op de zuid-oostelijke zijde van het Palatijn geleefd hebben.

In 1946 zijn precies op deze plek enige hutten opgegraven, waarvan men aanneemt dat ze uit deze tijd stammen. Dit valt af te leiden uit een vergelijking met grafurnen die men in het Forum Romanum gevonden heeft.

Wat van het Casa di Romolo en de omringende hutten overgebleven is zijn een aantal in de tufsteen uitgegraven funderingen, met een klein kanaaltje dat ervoor zorgde dat het regenwater deze woningen niet binnen kon komen.

De grootste van deze hutten is ei-vormig en meet ongeveer 4 bij 3,50 meter. Aan de zijkanten zijn er zes ronde gaten in de grond. In deze en in een vergelijkbaar gat midden in de hut stonden palen die de muren en het dak overeind hielden.

Nog eens vier gaten aan één van de korte kanten geven aan waar de deur, die iets meer dan een meter breed was, bevestigd was.

Andere gaten buiten de omtrek van de hut waren waarschijnlijk bedoeld voor palen die een soort baldakijn ondersteunden.

Huis van Romulus, Palatijn, Rome