Catacomben van Domitilla Rome

De Catacomben van Domitilla horen tot de best bewaarde catacomben van Rome. Alle gangen bij elkaar opgeteld hebben een lengte van ongeveer 15 kilometer.

Catacomben van Domitilla Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Het adres vand de Catacombe di Domitilla is Via delle Sette Chiese 280/282 – Rome. Telefoon: +39 065110342. Openingstijden: 8.30-12 en 14.30-17. Gesloten: Dinsdag. Toegangsprijs: 5 Euro.

Geschiedenis Catacomben van Domitilla Rome

Catacomben van Domitilla Rome
Catacomben van Domitilla – Christus afgebeeld als de Goede Herder.

De Catacomben van Domitilla behoren tot de indrukwekkendste en best bewaard gebleven catacomben in Rome. Het zijn de enige Catacomben in de stad waar nog beenderen te zien zijn. Het netwerk van gangen in de Catacomben van Domitilla is ongeveer 15 kilometer lang.

Domitilla was de eigenares van de grond waar de naar haar genoemde catacomben zich bevinden. Zij was een familielid van keizer Vespasianus. Hoewel zelf waarschijnlijk niet bekeerd tot het Christendom, stond zij wel toe dat op haar land Christenen begraven werden.

In de Catacomben van Domitilla bevindt zich de enige ondergrondse basiliek In Rome, de Basilica dei SS Nereus en Achilleus. Om de eigenlijke Catacomben te kunnen bezoeken moet men door deze uit de 4e eeuw afkomstige kerk lopen.

In de 9e eeuw werd deze kerk wegens instortingsgevaar aan zijn lot overgelaten. In 1593 werd ze herontdekt en in 1870 zo goed mogelijk tot de oorspronkelijke staat terugebracht.

De relieken van de twee heiligen waren overigens toen de basiliek verlaten werd naar de Chiesa di Sant’Adriano in het Forum overgebracht.

Een andere heilige wiens tombe zich in de Catacombe di Domitilla bevindt is Santa Petronilla, waarschijnlijk de dochter van Sint Pieter.

Een muurschildering die het “Laatste Avondmaal” verbeeldt is één van de belangrijkste kunstwerken in deze Catacomben. Een andere muurschildering (zie foto) is de eerste bekende afbeelding waarin Christus als de Goede Herder afgebeeld wordt.

Het 4e eeuwse mozaïek dat o.a. de “Opstanding van Lazarus” verbeeldt is één van de weinige in Catacomben gevonden mozaïeken.

De catacomben van Domitilla kunnen alleen onder begeleiding bezocht worden. Om de belangrijkste fresco’s te beschermen worden deze niet getoond tijdens de excursies.

Catacomben van Domitilla – Via delle Sette Chiese 280, Rome

Catacomben van Sint Calixtus Rome

De Catacomben van Sint Calixtus (San Callisto, in het Italiaans) horen tot de grootste en beroemdste catacomben in Rome. Ze bestaan uit gangen op vijf verschillende niveaus tussen de Via Appia Antica, de Via Ardeatina en de Via delle Sette Chiese.

Weetjes Catacomben van Sint Calixtus Rome

Openingstijden en toegangsprijs

Openingstijden: Van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Gesloten: Woensdag, 1 Januari, 24 Januari tot 20 Februari 2019, Pasen, 25 December. Toegangsprijs: 8 Euro. Kinderen van 7 tot 15 jaar oud: 5 Euro. Kinderen tot 6 jaar oud: Gratis. Men kan de Catacomben van Sint Calixtus enkel onder begeleiding van een gids bezoeken. Normaal geeft deze gids tijdens de wandeling uitleg, maar wanneer het erg druk is wordt dit gedaan voordat men de Catacomben betreedt.

Geschiedenis

De Goede Herder in de Catacomben van Sint Calixtus Rome
Fresco, de “Goede Herder”

De Catacombe di San Callisto beslaan een oppervlakte van ongeveer 15 hectare. Het zijn de oudste en best bewaarde catacomben langs de Via Appia Antica. Er liggen 16 pausen en meer dan 50 martelaars begraven.

Hoewel Paus Calixtus er zelf niet begraven ligt zijn deze catacomben toch naar hem genoemd, aangezien hij, voor hij tot Paus benoemd werd, er de administratie van regelde.

De Sint-Calixtus Catacomben bestaan sinds het einde van de 2e eeuw. In de volgende eeuw werden ze door Calixtus, die het ondertussen zelf tot paus geschopt had, opgewaardeerd tot officiële begraafplaats van de Pausen.

In de 4e eeuw liet Paus Damasus, die de verering van de Romeinse martelaren wilde doen toenemen, de catacomben verder uitbreiden. Ook liet hij ondergrondse basilieken bouwen zodat de gelovigen via die heiligdommen toegang konden krijgen tot de schrijnen van de martelaren.

De catacomben raakten geheel verlaten nadat Paus Pasquale I alle relikwieën van heiligen en martelaren naar andere kerken in Rome had laten verhuizen. Pas in 1849 werden ze door Giovanni Battista de Rossi weer ontdekt. Drie jaar later werd met de opgravingen een begin gemaakt.

Behalve de Crypte van de Pausen met inscripties door o.a. Paus Damasus zijn in de Catacomben van San Callisto een aantal muurschilderingen te zien.

Beschrijving

De catacomben bestaan uit over vijf niveaus verspreide loculi. De stoffelijke overschotten lagen in verschillende lagen boven elkaar. De marmeren platen die de loculi afsloten zijn verdwenen.

Aangezien de meeste Christenen in die tijd arm waren waren de lijken enkel met lakens bedekt.

Om de Catacomben te betreden moet men de in opdracht van Paus Damasus gebouwde steile trap naar de pauselijke crypte af. Vanaf hier kan men door een kleine opening de ruime waar de tombe van de Heilige Cecilia zich bevond betreden. De muren hiervan zijn tussen de 5e en 6e eeuw beschilderd met o.a. de oudste afbeelding van de Heilige in een biddende positie. De tombe zelf is in 821 in opdracht van Paus Pasquale I naar de Santa Cecilia in Trastevere Kerk verplaatst.

Via deze crypte komt men in een vier meter hoog ossarium met verschillende op elkaar geplaatste lagen. Het ossarium komt weer op een gang uit waarlangs zich een aantal kleine ruimtes bevindt. Deze zijn versierd met schilderingen die alle de Doop en de Eucharistie als thema hebben.

Vanaf de ruimte waar de monumentale sarcofaag van Paus Miltiades (begin 4e eeuw) bewaard wordt komt men in de kamers van o.a. de heiligen Gaius en Eusebius en de door Paus Liberius halverwege de 4e eeuw met drie inscripties beklede ruimte, die verder opgeluisterd wordt door op de muren geschilderde scenes uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

De rondleiding eindigt in de met Byzantijnse muurschilderingen versierde Crypte van Lucina, waar de tombe van Paus Cornelius te zien is.

Nabije fresco’s verbeelden de “Goede Herder” en “twee vissen, twee manden vol brood en een vol glas wijn”, symbolen van de Eucharistie.

Adres en openbaar vervoer

Het adres van de Catacombe di San Callisto is Via Appia Antica, 110/126 – Rome. Quartiere: Ardeatina. Bus: 118 (vanaf he Colosseum), 218 (vanaf Sint Jan van Lateranen). Telefoon: (+39) 065130151 of 0651301580. Bus: 118, 218.

Catacombe di San Callisto – Via Appia Antica 110, Rome

Catacomben van Generosa Rome

De Catacomben van Generosa liggen een eind buiten het centrum van Rome, aan de Via delle Catacombe di Generosa. Er zijn zowel heidense als Christelijke resten te zien.

Weetjes Catacomben van Generosa Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de Catacomben van Generosa is Via delle Catacombe di Generosa (Tel. +39 064465610 of +39 349 7930661). De catacomben zijn elke eerste zaterdag van de maand gratis te bezichtigen. Een reservering is niet noodzakelijk. De plaats van ontmoeting is het Casale del Municipio XI, aan dezelfde straat.

Geschiedenis Catacomben van Generosa Rome

Fresco Catacomben van Generosa Rome
Muurschildering Catacomben van Generosa

Deze catacomben zijn genoemd naar de toenmalige eigenaar van de grond waar ze aangelegd zijn. Deze stelde zijn terrein gratis ter beschikking.

In die tijd stonden de Catacomben van Generosa ook bekend als de Catacombe ad Sextum Philippi of Super Philippi Catacomben. Ze bevonden zich rond de zesde mijl (een Romeinse miglio was ongeveer 1,5 kilometer lang, oftewel de lengte van duizend passen, waarbij één pas gelijk was aan de afstand tussen twee afdrukken van dezelfde voet, dus wat we tegenwoordig twee passen zouden noemen) van de Via Campana.

Men was begonnen in 303 met het graven van de catacombe nadat de martelaars Simplicius en Faustino door Keizer Diocletianus gedood waren. De in vergelijking met andere catacomben vrij sobere stijl wordt verklaard doordat er later vooral arme boeren uit de omtrek begraven werden.

Op het terrein zelf stond er in die tijd nog een aan de Godin Dia gewijde tempel. Deze werd gebruikt door het heidense Frates Arvales genootschap, dat nog uit de tijd van de Republiek stamde. Van deze genootschap is vrij veel bekend, aangezien ze hun geloofssysteem, de Acta Fratrium Arvalium, op marmeren platen, die later gebruikt zouden worden bij de bouw van de Basiliek van Generosa, gegraveerd hadden.

De catacomben zijn in 1868 bij toeval door G.B. De Rossi gevonden.

Beschrijving

De Catacomben van Generosa zijn op een enkel niveau aangelegd en behalve Christelijke zijn er ook heidense symbolen en versieringen te zien. Ze zijn in een heuvel uitgegraven, wat zeer makkelijk was vanwege de tufstenen ondergrond.

Sint Damasus liet tussen 366 en 384 een basiliek bouwen, waarbij de oude ingang tot de catacomben afgesloten werd en men ze enkel via een zijdeur van de kerk zelf kon bereiken. in de apsis bevond zich een raampje waardoor men de crypte van de martelaars kon zien.

De relieken van de martelaars werden in 682 door Paus Leo II naar de Santa Bibiana Kerk gebracht, om later naar de Santa Maria Maggiore verhuisd te worden. De catacomben werden vervolgens aan hun lot overgelaten.

De belangrijkste martelaars die in de Generosa Catacomben begraven lagen waren Simplicius, Faustino, Beatrice en Rufina.

Simplicius en Faustino waren gedood en in de buurt van het Isola Tiberina in de Tiber gegooid. Hun zus Beatrice slaagde erin hun aangespoelde lijken te vinden en bracht hen naar de Catacomben van Generosa. Beatrice zou later eveneens de marteldood sterven en naast haar broers begraven worden.

Over Rufina is niet veel bekend.

In de apsis van de basiliek is de Coronatio Martyrum te zien, een fresco uit de 6e eeuw, waarop de vier heiligen samen net Christus afgebeeld staan. De muurschildering werd erg beschadigd toen G.B. De Rossi hem wilde verwijderen. In 1983 vond een restuaratie plaats.

Catacomben van Generosa, Rome

Catacomben van Sint-Sebastiaan

De Catacomben van Sint-Sebastiaan bevinden zich langs de Via Appia Antica in Rome. Volgens de legende werden de stoffelijke resten van de Heiligen Pieter en Paulus hier verborgen gehouden voordat ze naar de huidige plekken verhuisd werden.

Weetjes Catacomben van Sint-Sebastiaan

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de Catacombe di San Sebastiano is Via Appia Antica, 136 – Rome. Quartiere: Appio Pignatelli. Telefoon: +39 067850350. Openingstijden: Van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Laatste ingang: 16.30 uur. Gesloten: Zondag, 1 Januari, de hele maand December. Toegangsprijs: 8 Euro. Kinderen tussen 7 en 15 jaar: 5 Euro. Kinderen tot 6 jaar: Gratis.

Bijzonderheden

Het is voor groepen met een eigen priester mogelijk de mis te vieren in de Catacomben. Dit moet vantevoren gereserveerd worden.

Geschiedenis Catacomben van Sint-Sebastiaan

Sint-Sebastiaan was een soldaat die gedurende de regering van Keizer Diocletianus de marteldood stierf. Hij werd eerste met pijlen doorstoken en daarna met stokken doodgeslagen en uiteindelijk in de Cloaca Maxima gegooid.

Nadat hij in een visioen aan een vrouw genaamd Lucina verschenen was, ging deze hem halen en bracht hem naar de Catacomben.

Hij werd zeer populair en in de 5e eeuw werd een crypte rond zijn tombe uitgehold.

Toen Sint-Sebastiaan in het jaar 298 naar de Catacomben gebracht werd bestonden deze al lang. In de 2e eeuw werden er niet enkel Christenen begraven, maar ook heidenen. Het is echter pas vanaf de 4e eeuw dat ze aan hem gewijd zijn.

Oorspronkelijk stonden er drie mausoleums, die toen de kerk de plek in de 3e eeuw in haar bezit kreeg bedekt werden, zodat er een soort van overdekte binnenplaats ontstond.

In de 4e eeuw werder de Basilica Apostolorum op deze struktuur gebouwd, die eerst in de 13e en vervolgens in de 17e (in opdracht van Kardinaal Scipione Borghese) geheel verbouwd werd en tegenwoordig Basiliek van Sint-Sebastiaan heet.

De Catacomben zelf bestaan uit vier niveaus. Langs de trap die U afdaalt zijn een aantal sarcofagen met keizerlijke zegels te zien. Meteen onder de kerk bevinden zich drie heidense tombes, met muurschilderingen en een vloer-mozaïek.

In de Kapel van de Symbolen zijn een aantal Christelijke symbolen te zien.

In het laagste niveau bevindt zich de Cubicolo di Giona, zo genoemd omdat het in de 4e eeuw geschilderde fresco’s te zien zijn die gebeurtenissen uit het leven van Jonas verbeelden.

Via deze ruimte komt men bij de Crypte van Sint-Sebastiaan en bij de vier heidense tombes die de oorsprong van deze catacomben vormden.

Het eerste van deze mausoleums is het Marcus Clodius Hermes Mausoleum, genoemd naar de eigenaar wiens naam op de muren geschreven is. Zowel de binnen- als de buitenkant is beschilderd en het gewelf wordt opgeluisterd met het hoofd van een Gorgo.

Het tweede is het Innocentiores Mausoleum en heeft twee kamers die met pleisterwerk en schilderingen versierd zijn.

Het derde is het Mausoleum van de Bijl, genoemd naar de als die op de fronton afgebeeld is.

Op de verdieping hierboven, die Triclia genoemd wordt, werden maaltijden georganizeerd wanneer er begrafenissen plaats vonden.

 

Catacomben van Priscilla Rome

De Catacomben van Priscilla horen tot de oudste van Rome. Er liggen zeven pausen begraven en deze catacomben werden dan ook de “Koningin der Catacomben” genoemd.

Weetjes Catacomben van Priscilla Rome

Adres, Openingstijden en Toegangspijs

Het adres van de Catacomben van Priscilla is Via Salaria Nuova 430, 00186 – Rome. Wijk: Trieste. Openbaar Vervoer: Bus: 63,86,92,310. Telefoon: +39 0686206272. Openingstijden: Van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Gesloten: Maandag, 1 Januari, Pasen,25 December. Entree: 8 Euro. Kinderen tussen 7 en 15 jaar oud: 5 Euro. Kinderen tot 6 jaar oud: Gratis.(NB: De catacomben kunnen enkel onder leiding van een gids bezocht worden.)

Bijzonderheden

Het is mogelijk voor groepen met een eigen priester om de mis in de Catacomben van Priscilla te vieren. Dit dient enige dagen tevoren geresrveerd te worden.

Geschiedenis Catacomben van Priscilla Rome

Catacomben van Priscilla Rome
In de Catacomben van Priscilla bevindt zich de oudste bekende afbeelding van Maria met Kind.

De Catacombe di Priscilla ontlenen hun naam naar alle waarschijnlijkheid aan de eigenaar van het terrein waarop ze zich bevinden. Dit ligt langs de Via Salaria, ongeveer ter hoogte van het Villa Ada park.

Deze catacomben horen tot de bekendste in Rome. Er liggen zeven pasuen begraven, plus nog een groot aantal martelaars en werd dan vroeger ook de “Koningin van de Catacomben” genoemd.

Ze zijn tussen het einde van de 2e en de 5e eeuw aangelegd en bestaan uit drie delen, te weten het arenarium, een cryptoportico van een grote Romeinse villa en de ondergrondse begraafplaats van de adellijke Acilius Glabrio familie.

In het arenarium bevindt zich de oudste bekends afbeelding van de “Madonna met Kind”.

De Catacomben van Priscilla bestaan uit een onregelmatig netwerk van gangen dat bij elkaar ongeveer 13 kilometer lang is. Deze gangen zijn uitgegraven in een zacht vulkanisch gesteente.

Hier en daar bevinden zich enige grotere ruimtes waar de tombes van een groep mensen of een familie zich bevinden.

De gestorvenen werden in een gewaad gewikkeld voordat ze in de loculi geplaatst werden. Hierna werd het graf afgesloten met marmeren platen waarvan er, als gevolg van plunderingen door de eeuwen heen, nauwelijks nog iets overgebleven is, behalve enige fragmenten met inscripties in het Latijn of Grieks die zich langs de muren bevinden.

Veel inscripties op de muren verwijzen naar Petrus en Paulus.

Tussen de verschillende loculi kan men nog de kleine gaten in de muren zien waar de olielampen stonden die de gangen moesten verlichten.

Het oudste deel van deze catacomben wordt de Griekse Kapel genoemd, vanwege twee inscripties met rode Griekse letters.in de aanwezige nissen. De kapel werd waarschijnlijk ooit met waterfonteinen versierd en waarschijnlijk gebruikt om aan de zomerhitte te ontsnappen.

De fresco’s verbeelden scènes uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De bekendste is die van zeven personen aan een tafel terwijl het brood gebroken wordt, een verwijzing naar de Eucharistie.

In de derde eeuw werd een tweede verdieping uitgegraven, met een lange gang waarop ongeveer 20 zijgangen uitkwamen.

In de 4e eeuw werd een basiliek op de Catacomben gebouwd. Deze was gewijd aan San Silvestro en is grotendeels opnieuw opgebouwd.

De huidige ingang is aan de Via Salaria door de kloostergang van het Klooster van de Benedictijnen van Priscilla.

Via Salaria Nuova 430, 00186 – Rome

Catacomben Rome

De Catacomben zijn ondergrondse begraafplaatsen, die vooral door de Christelijke (maar ook door de Joodse) gemeenschappen van Rome gebruikt werden.

Weetjes Catacomben Rome

Geschiedenis CaTacomben

San Calixtus Catacomben Rome
Fresco in de San Calixtus Catacomben

De eerste Christelijke catacomben in Rome werden in de 2e eeuw gebouwd. Christenen kwamen in deze ondergrondse begraafplaatsen samen om er de martelaars, maar ook hun eigen gestorven familieleden, te herdenken. De Catacomben zouden tot de 5e eeuw gebruikt worden.

Het bekende verhaal dat de Catacomben door de Christenen gebruikt werden om zich tijdens de vervolgingen te verschuilen berust niet op waarheid.

Toen aan de vervolgingen een eind kwam werden de Catacomben heiligdommem, waar pelgrims vanuit het hele Romeinse rijk samenkwamen.

De reden dat de Catacomben langs de herenwegen buiten de stadsmuren lagen is dat het verboden was mensen binnen die muren te begraven.

De reden voor de ondergrondse catacomben was eenvoudigweg dat er boven de grond geen plaats meer was. Aangezien men begraven verkoos boven crematie waren de bovengrondse kerkhoven al snel vol en d.m.v. de catacomben werd veel extra ruimte gecreërd, waar men ook nog eens ongestoord de mis kon vieren en de religieuze symbolen kon tonen.

Bovendien hoorden de Christenen niet tot de rijkere Romeinen en het was een stuk goedkoper dieper te graven in land dat men al bezat dan er stukken grond bij te kopen.

De eerste Romeinse Christenen hadden nog geen speciale begraafplaatsen en werden, tenzij ze zelf land bezaten, in gewone “heidense” kerkhoven begraven. Dit lot was o.a. Sint Pieter zelf, die in de necropolis op de Vaticaanse heuvel begraven werd, en Sint Paulus (een vergelijkbare plek langs de Via Ostiense) beschoren.

De eerste catacomben waren over het algemeen familietombes van meer welstaande Christenen en werden in het begin van de 2e eeuw gebouwd. Vaak werden hier ook niet-Christelijke familieleden begraven.

Sommige van deze catacomben werden snel groter dankzij donaties, de aanschaf van nieuwe terreinen en initiatieven van de kerk zelf. De organisatie zowel als de administratie van de Catacomben van Sint Calixtus was bijv. in handen van de kerk. De uitbreiding was noodzakelijk omdat veel Christenen in de buurt van martelaars begraven wilden worden.

Hoewel het Edict van Milaan in het jaar 313 een einde maakte aan de religieuze vervolgingen, bleef men de catacomben tot het begin van de 5e eeuw gebruiken. Hierna werden gewone mensen in normale kerkhoven begraven en martelaars in basilieken.

Toen de Goten en de Lombarden Rome aanvielen werden vele monumenten vernietigd en de catacomben geplunderd. Veel martelaars die oorspronkelijk in de catacomben bijgezet waren werden vervolgens naar de Romeinse basilieken overgebracht.

Catacomben Rome
Door Giovanni Battista de Rossi in 1864 in kaar gebrachte Romeinse Catacomben

Als gevolg hiervan raakten de catacomben zelf in verval. De ingangen raakten bedekt en tegen het einde van de middeleeuwen waren de meeste compleet in de vergetelheid geraakt. Uitzonderingen waren de Catacomben van Sint Sebastiaan, de Catacomben van Sint Laurens en de Catacomben van Sint Pancratius.

Het was aan twee personen te danken dat men de Catacomben uiteindelijk weer terugvond. De eerste was Antonio Bosio (1575-1629), die de bijnaam “Columbus van het Ondergrondse Rome” zou verwerven, en Giovanni Battista de Rossi (1822-1894).

Beschrijving Catacomben Rome

Het ingewikkelde gangenstelsel van ondergrondse tunnels dat de Catacomben vormt kan zich soms over een aantal kilometers uitstrekken. De begraafplaatsen zelf zijn in de muren van deze tunnel uitgehakte nissen.

Deze worden loculi genoemd en bevatten soms de stoffelijke resten van meer dan één persoon. In het begin werden de lijken enkel in een gewaad gewikkeld en er was geen doodskist. De loculi werden soms met een marmeren plaat, maar meestal met simpel tegels afgesloten. Soms waren er inscripties met de naam van de overledene. Olielampen en geprofumeerde vazen werden naast de tombes geplaatst.

De tombes waren in rijen boven elkaar geplaatst.

Tombes

Behalve de loculi waren er ook andere soorten tombes:

De arcosolium was een brede nis, waarboven zich een boog bevond. De tombe werd aan de bovenkant afgesloten en er werden hele families in begraven. De arcosolium was vooral in de 3e en 4e eeuw erg populair.

De sarcofaghus was een stenen of marmeren doodskist, die met inscripties en reliëfs versierd was.

De forma was een in de vloer van een cubiculum, gang of crypte ingegraven tombe, die zich meestal bij de tombe van een martelaar in de buurt bevond.

Een cubiculum was een kleine ruimte die gebruikt werd als familietombe en was vaak met fresco’s versierd.

Een crypte was groter dan een cubiculum en deed dienst als een ondergrondse kerk. Er waren martelaars in begraven en de ze werden opgeluisterd door schilderingen en mozaïeken.

Enige feitjes

De catacomben werden uitgegraven door zogeheten fossores. De aarde werd verwijderd door een gat in het plafond dat lucemaria genoemd werd. Wanneer men klaar was met het graven van de gang werden deze gaten niet afgesloten, maar als ventilatie gebruikt.

De eerste catamben die zo genoemd werden waren de Catacomben van Sint Sebastiaan, die zich dichtbij de Via Appia Antica bevinden. De oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord is “dichtbij de holte” en deze catacomben bevonden zich in de buurt van in de tufsteen uitgegraven grotten.

Vanaf de 9e eeuw werden alle ondergrondse begraafplaatsen catacomben genoemd.

De Christenen hadden de catacomben niet zelf uitgevonden, maar een al bestaande techniek gekopiëerd.

Symbolen

Vooral gedurende de vervolgingen in de tijd dat Nero Keizer was, konden de Christenen hun geloof niet openlijk belijden. Ze maakten dan ook gebruik van symbolen, die vaak op de marmeren deksels van de tombes en op de muren van de catacomben zelf te zien zijn. De belangrijkste symbolen waren de Goede Herder, de vis en het monogram van Christus.

De Goede Herder en zijn lam symbolizeren Christus en de door hem geredde ziel.

De zogeheten orante is een biddende figuur met de armen wijd open en personifieert de in goddelijke vrede levende ziel. Ditzelfde begrip wordt ook door de duif met de olijftak uitgebeeld.

De in elkaar verstrengelde Griekse letters X (chi) en P (rho) op een grafsteen duidden aan dat er een Christen begraven was.

IXTHYS is een acrostichon van “Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser”.

Alpha en Omega, de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet, beduiden dat Christus het begin en het einde van alles is.

Het anker gaf de aankomst van de ziel bij de deur van de eeuwigheid aan.

De feniks is een mythologische vogel die na duizend jaar uit zijn as herrees en is het symbool van de wederopstanding.

Basiliek van Generosa Rome

Van de Basiliek van Generosa, die zich boven de Catacombe van Generosa bevindt, is niet veel meer over dan wat ruïnes. Deze vroeg-Christelijk basiliek staat in de wijk Portuense in Rome.

Basiliek en Catacombe van Generosa Rome

Adres, toegangsprijs en openingsuren

Het adres van de Basilica di Generosa is Via delle Catacombe di Generosa – 00148 Rome. Bus: 128, 228, 719, N14. Trein: Magliana (FL1). De basiliek is voor het publiek gesloten.

Geschiedenis en beschrijving

De Catacombe van Generosa is rond het jaar 300 ontwikkeld in een groeve van een steensoort die pozzolana genoemd wordt. Generosa was de naam van de eigenaar van het land.

In 370 liet Paus Damasus vervolgens, zoals de gewoonte was, een basiliek op de catacombe bouwen.

In het jaar 682 werden de belangrijkste martelaars die er begraven lagen (Simplicius, Faustinus en Beatrice) door Paus Leo II verhuisd naar de Sint Paulus Kerk (die nu nit eer bestaat, maar zich in de buurt van de huidige Santa Bibiana Kerk bevond). Zowel de catacombe als de basiliek raakten vervolgens in verval.

In 1868 werden ze bij toeval ontdekt en werd een deel van de basiliek opgegraven, maar pas in 1980 werden de ruïnes volledig blootgelegd.