Catacomben van Domitilla Rome

De Catacomben van Domitilla horen tot de best bewaarde catacomben van Rome. Alle gangen bij elkaar opgeteld hebben een lengte van ongeveer 15 kilometer.

Catacomben van Domitilla Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Het adres vand de Catacombe di Domitilla is Via delle Sette Chiese 280/282 – Rome. Telefoon: +39 065110342. Openingstijden: 8.30-12 en 14.30-17. Gesloten: Dinsdag. Toegangsprijs: 5 Euro.

Geschiedenis Catacomben van Domitilla Rome

Catacomben van Domitilla Rome
Catacomben van Domitilla – Christus afgebeeld als de Goede Herder.

De Catacomben van Domitilla behoren tot de indrukwekkendste en best bewaard gebleven catacomben in Rome. Het zijn de enige Catacomben in de stad waar nog beenderen te zien zijn. Het netwerk van gangen in de Catacomben van Domitilla is ongeveer 15 kilometer lang.

Domitilla was de eigenares van de grond waar de naar haar genoemde catacomben zich bevinden. Zij was een familielid van keizer Vespasianus. Hoewel zelf waarschijnlijk niet bekeerd tot het Christendom, stond zij wel toe dat op haar land Christenen begraven werden.

In de Catacomben van Domitilla bevindt zich de enige ondergrondse basiliek In Rome, de Basilica dei SS Nereus en Achilleus. Om de eigenlijke Catacomben te kunnen bezoeken moet men door deze uit de 4e eeuw afkomstige kerk lopen.

In de 9e eeuw werd deze kerk wegens instortingsgevaar aan zijn lot overgelaten. In 1593 werd ze herontdekt en in 1870 zo goed mogelijk tot de oorspronkelijke staat terugebracht.

De relieken van de twee heiligen waren overigens toen de basiliek verlaten werd naar de Chiesa di Sant’Adriano in het Forum overgebracht.

Een andere heilige wiens tombe zich in de Catacombe di Domitilla bevindt is Santa Petronilla, waarschijnlijk de dochter van Sint Pieter.

Een muurschildering die het “Laatste Avondmaal” verbeeldt is één van de belangrijkste kunstwerken in deze Catacomben. Een andere muurschildering (zie foto) is de eerste bekende afbeelding waarin Christus als de Goede Herder afgebeeld wordt.

Het 4e eeuwse mozaïek dat o.a. de “Opstanding van Lazarus” verbeeldt is één van de weinige in Catacomben gevonden mozaïeken.

De catacomben van Domitilla kunnen alleen onder begeleiding bezocht worden. Om de belangrijkste fresco’s te beschermen worden deze niet getoond tijdens de excursies.

Catacomben van Domitilla – Via delle Sette Chiese 280, Rome

Catacomben van Sint Calixtus Rome

De Catacomben van Sint Calixtus (San Callisto, in het Italiaans) horen tot de grootste en beroemdste catacomben in Rome. Ze bestaan uit gangen op vijf verschillende niveaus tussen de Via Appia Antica, de Via Ardeatina en de Via delle Sette Chiese.

Weetjes Catacomben van Sint Calixtus Rome

Openingstijden en toegangsprijs

Openingstijden: Van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Gesloten: Woensdag, 1 Januari, 24 Januari tot 20 Februari 2019, Pasen, 25 December. Toegangsprijs: 8 Euro. Kinderen van 7 tot 15 jaar oud: 5 Euro. Kinderen tot 6 jaar oud: Gratis. Men kan de Catacomben van Sint Calixtus enkel onder begeleiding van een gids bezoeken. Normaal geeft deze gids tijdens de wandeling uitleg, maar wanneer het erg druk is wordt dit gedaan voordat men de Catacomben betreedt.

Geschiedenis

De Goede Herder in de Catacomben van Sint Calixtus Rome
Fresco, de “Goede Herder”

De Catacombe di San Callisto beslaan een oppervlakte van ongeveer 15 hectare. Het zijn de oudste en best bewaarde catacomben langs de Via Appia Antica. Er liggen 16 pausen en meer dan 50 martelaars begraven.

Hoewel Paus Calixtus er zelf niet begraven ligt zijn deze catacomben toch naar hem genoemd, aangezien hij, voor hij tot Paus benoemd werd, er de administratie van regelde.

De Sint-Calixtus Catacomben bestaan sinds het einde van de 2e eeuw. In de volgende eeuw werden ze door Calixtus, die het ondertussen zelf tot paus geschopt had, opgewaardeerd tot officiële begraafplaats van de Pausen.

In de 4e eeuw liet Paus Damasus, die de verering van de Romeinse martelaren wilde doen toenemen, de catacomben verder uitbreiden. Ook liet hij ondergrondse basilieken bouwen zodat de gelovigen via die heiligdommen toegang konden krijgen tot de schrijnen van de martelaren.

De catacomben raakten geheel verlaten nadat Paus Pasquale I alle relikwieën van heiligen en martelaren naar andere kerken in Rome had laten verhuizen. Pas in 1849 werden ze door Giovanni Battista de Rossi weer ontdekt. Drie jaar later werd met de opgravingen een begin gemaakt.

Behalve de Crypte van de Pausen met inscripties door o.a. Paus Damasus zijn in de Catacomben van San Callisto een aantal muurschilderingen te zien.

Beschrijving

De catacomben bestaan uit over vijf niveaus verspreide loculi. De stoffelijke overschotten lagen in verschillende lagen boven elkaar. De marmeren platen die de loculi afsloten zijn verdwenen.

Aangezien de meeste Christenen in die tijd arm waren waren de lijken enkel met lakens bedekt.

Om de Catacomben te betreden moet men de in opdracht van Paus Damasus gebouwde steile trap naar de pauselijke crypte af. Vanaf hier kan men door een kleine opening de ruime waar de tombe van de Heilige Cecilia zich bevond betreden. De muren hiervan zijn tussen de 5e en 6e eeuw beschilderd met o.a. de oudste afbeelding van de Heilige in een biddende positie. De tombe zelf is in 821 in opdracht van Paus Pasquale I naar de Santa Cecilia in Trastevere Kerk verplaatst.

Via deze crypte komt men in een vier meter hoog ossarium met verschillende op elkaar geplaatste lagen. Het ossarium komt weer op een gang uit waarlangs zich een aantal kleine ruimtes bevindt. Deze zijn versierd met schilderingen die alle de Doop en de Eucharistie als thema hebben.

Vanaf de ruimte waar de monumentale sarcofaag van Paus Miltiades (begin 4e eeuw) bewaard wordt komt men in de kamers van o.a. de heiligen Gaius en Eusebius en de door Paus Liberius halverwege de 4e eeuw met drie inscripties beklede ruimte, die verder opgeluisterd wordt door op de muren geschilderde scenes uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

De rondleiding eindigt in de met Byzantijnse muurschilderingen versierde Crypte van Lucina, waar de tombe van Paus Cornelius te zien is.

Nabije fresco’s verbeelden de “Goede Herder” en “twee vissen, twee manden vol brood en een vol glas wijn”, symbolen van de Eucharistie.

Adres en openbaar vervoer

Het adres van de Catacombe di San Callisto is Via Appia Antica, 110/126 – Rome. Quartiere: Ardeatina. Bus: 118 (vanaf he Colosseum), 218 (vanaf Sint Jan van Lateranen). Telefoon: (+39) 065130151 of 0651301580. Bus: 118, 218.

Catacombe di San Callisto – Via Appia Antica 110, Rome

Catacomben van Generosa Rome

De Catacomben van Generosa liggen een eind buiten het centrum van Rome, aan de Via delle Catacombe di Generosa. Er zijn zowel heidense als Christelijke resten te zien.

Weetjes Catacomben van Generosa Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de Catacomben van Generosa is Via delle Catacombe di Generosa (Tel. +39 064465610 of +39 349 7930661). De catacomben zijn elke eerste zaterdag van de maand gratis te bezichtigen. Een reservering is niet noodzakelijk. De plaats van ontmoeting is het Casale del Municipio XI, aan dezelfde straat.

Geschiedenis Catacomben van Generosa Rome

Fresco Catacomben van Generosa Rome
Muurschildering Catacomben van Generosa

Deze catacomben zijn genoemd naar de toenmalige eigenaar van de grond waar ze aangelegd zijn. Deze stelde zijn terrein gratis ter beschikking.

In die tijd stonden de Catacomben van Generosa ook bekend als de Catacombe ad Sextum Philippi of Super Philippi Catacomben. Ze bevonden zich rond de zesde mijl (een Romeinse miglio was ongeveer 1,5 kilometer lang, oftewel de lengte van duizend passen, waarbij één pas gelijk was aan de afstand tussen twee afdrukken van dezelfde voet, dus wat we tegenwoordig twee passen zouden noemen) van de Via Campana.

Men was begonnen in 303 met het graven van de catacombe nadat de martelaars Simplicius en Faustino door Keizer Diocletianus gedood waren. De in vergelijking met andere catacomben vrij sobere stijl wordt verklaard doordat er later vooral arme boeren uit de omtrek begraven werden.

Op het terrein zelf stond er in die tijd nog een aan de Godin Dia gewijde tempel. Deze werd gebruikt door het heidense Frates Arvales genootschap, dat nog uit de tijd van de Republiek stamde. Van deze genootschap is vrij veel bekend, aangezien ze hun geloofssysteem, de Acta Fratrium Arvalium, op marmeren platen, die later gebruikt zouden worden bij de bouw van de Basiliek van Generosa, gegraveerd hadden.

De catacomben zijn in 1868 bij toeval door G.B. De Rossi gevonden.

Beschrijving

De Catacomben van Generosa zijn op een enkel niveau aangelegd en behalve Christelijke zijn er ook heidense symbolen en versieringen te zien. Ze zijn in een heuvel uitgegraven, wat zeer makkelijk was vanwege de tufstenen ondergrond.

Sint Damasus liet tussen 366 en 384 een basiliek bouwen, waarbij de oude ingang tot de catacomben afgesloten werd en men ze enkel via een zijdeur van de kerk zelf kon bereiken. in de apsis bevond zich een raampje waardoor men de crypte van de martelaars kon zien.

De relieken van de martelaars werden in 682 door Paus Leo II naar de Santa Bibiana Kerk gebracht, om later naar de Santa Maria Maggiore verhuisd te worden. De catacomben werden vervolgens aan hun lot overgelaten.

De belangrijkste martelaars die in de Generosa Catacomben begraven lagen waren Simplicius, Faustino, Beatrice en Rufina.

Simplicius en Faustino waren gedood en in de buurt van het Isola Tiberina in de Tiber gegooid. Hun zus Beatrice slaagde erin hun aangespoelde lijken te vinden en bracht hen naar de Catacomben van Generosa. Beatrice zou later eveneens de marteldood sterven en naast haar broers begraven worden.

Over Rufina is niet veel bekend.

In de apsis van de basiliek is de Coronatio Martyrum te zien, een fresco uit de 6e eeuw, waarop de vier heiligen samen net Christus afgebeeld staan. De muurschildering werd erg beschadigd toen G.B. De Rossi hem wilde verwijderen. In 1983 vond een restuaratie plaats.

Catacomben van Generosa, Rome

Catacomben van Sint-Sebastiaan Rome

De Catacomben van Sint-Sebastiaan liggen langs de Via Appia Antica in Rome. Volgens de legende werden de stoffelijke resten van de Heiligen Pieter en Paulus hier verborgen gehouden voordat ze naar de huidige plekken verhuisd werden.

Lees “Catacomben van Sint-Sebastiaan Rome” verder

Catacomben van Priscilla Rome

De Catacomben van Priscilla horen tot de oudste van Rome. Er liggen zeven pausen begraven en deze catacomben werden dan ook de “Koningin der Catacomben” genoemd.

Weetjes Catacomben van Priscilla Rome

Adres, Openingstijden en Toegangspijs

Het adres van de Catacomben van Priscilla is Via Salaria Nuova 430, 00186 – Rome. Wijk: Trieste. Openbaar Vervoer: Bus: 63,86,92,310. Telefoon: +39 0686206272. Openingstijden: Van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Gesloten: Maandag, 1 Januari, Pasen,25 December. Entree: 8 Euro. Kinderen tussen 7 en 15 jaar oud: 5 Euro. Kinderen tot 6 jaar oud: Gratis.(NB: De catacomben kunnen enkel onder leiding van een gids bezocht worden.)

Bijzonderheden

Het is mogelijk voor groepen met een eigen priester om de mis in de Catacomben van Priscilla te vieren. Dit dient enige dagen tevoren geresrveerd te worden.

Geschiedenis Catacomben van Priscilla Rome

Catacomben van Priscilla Rome
In de Catacomben van Priscilla bevindt zich de oudste bekende afbeelding van Maria met Kind.

De Catacombe di Priscilla ontlenen hun naam naar alle waarschijnlijkheid aan de eigenaar van het terrein waarop ze zich bevinden. Dit ligt langs de Via Salaria, ongeveer ter hoogte van het Villa Ada park.

Deze catacomben horen tot de bekendste in Rome. Er liggen zeven pasuen begraven, plus nog een groot aantal martelaars en werd dan vroeger ook de “Koningin van de Catacomben” genoemd.

Ze zijn tussen het einde van de 2e en de 5e eeuw aangelegd en bestaan uit drie delen, te weten het arenarium, een cryptoportico van een grote Romeinse villa en de ondergrondse begraafplaats van de adellijke Acilius Glabrio familie.

In het arenarium bevindt zich de oudste bekends afbeelding van de “Madonna met Kind”.

De Catacomben van Priscilla bestaan uit een onregelmatig netwerk van gangen dat bij elkaar ongeveer 13 kilometer lang is. Deze gangen zijn uitgegraven in een zacht vulkanisch gesteente.

Hier en daar bevinden zich enige grotere ruimtes waar de tombes van een groep mensen of een familie zich bevinden.

De gestorvenen werden in een gewaad gewikkeld voordat ze in de loculi geplaatst werden. Hierna werd het graf afgesloten met marmeren platen waarvan er, als gevolg van plunderingen door de eeuwen heen, nauwelijks nog iets overgebleven is, behalve enige fragmenten met inscripties in het Latijn of Grieks die zich langs de muren bevinden.

Veel inscripties op de muren verwijzen naar Petrus en Paulus.

Tussen de verschillende loculi kan men nog de kleine gaten in de muren zien waar de olielampen stonden die de gangen moesten verlichten.

Het oudste deel van deze catacomben wordt de Griekse Kapel genoemd, vanwege twee inscripties met rode Griekse letters.in de aanwezige nissen. De kapel werd waarschijnlijk ooit met waterfonteinen versierd en waarschijnlijk gebruikt om aan de zomerhitte te ontsnappen.

De fresco’s verbeelden scènes uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De bekendste is die van zeven personen aan een tafel terwijl het brood gebroken wordt, een verwijzing naar de Eucharistie.

In de derde eeuw werd een tweede verdieping uitgegraven, met een lange gang waarop ongeveer 20 zijgangen uitkwamen.

In de 4e eeuw werd een basiliek op de Catacomben gebouwd. Deze was gewijd aan San Silvestro en is grotendeels opnieuw opgebouwd.

De huidige ingang is aan de Via Salaria door de kloostergang van het Klooster van de Benedictijnen van Priscilla.

Via Salaria Nuova 430, 00186 – Rome