Catacomben van Sint Calixtus Rome

De Catacomben van Sint Calixtus (San Callisto, in het Italiaans) horen tot de grootste en beroemdste catacomben in Rome. Ze bestaan uit gangen op vijf verschillende niveaus tussen de Via Appia Antica, de Via Ardeatina en de Via delle Sette Chiese.

Weetjes Catacomben van Sint Calixtus Rome

Openingstijden en toegangsprijs

Openingstijden: Van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Gesloten: Woensdag, 1 Januari, 24 Januari tot 20 Februari 2019, Pasen, 25 December. Toegangsprijs: 8 Euro. Kinderen van 7 tot 15 jaar oud: 5 Euro. Kinderen tot 6 jaar oud: Gratis. Men kan de Catacomben van Sint Calixtus enkel onder begeleiding van een gids bezoeken. Normaal geeft deze gids tijdens de wandeling uitleg, maar wanneer het erg druk is wordt dit gedaan voordat men de Catacomben betreedt.

Geschiedenis

De Goede Herder in de Catacomben van Sint Calixtus Rome
Fresco, de “Goede Herder”

De Catacombe di San Callisto beslaan een oppervlakte van ongeveer 15 hectare. Het zijn de oudste en best bewaarde catacomben langs de Via Appia Antica. Er liggen 16 pausen en meer dan 50 martelaars begraven.

Hoewel Paus Calixtus er zelf niet begraven ligt zijn deze catacomben toch naar hem genoemd, aangezien hij, voor hij tot Paus benoemd werd, er de administratie van regelde.

De Sint-Calixtus Catacomben bestaan sinds het einde van de 2e eeuw. In de volgende eeuw werden ze door Calixtus, die het ondertussen zelf tot paus geschopt had, opgewaardeerd tot officiële begraafplaats van de Pausen.

In de 4e eeuw liet Paus Damasus, die de verering van de Romeinse martelaren wilde doen toenemen, de catacomben verder uitbreiden. Ook liet hij ondergrondse basilieken bouwen zodat de gelovigen via die heiligdommen toegang konden krijgen tot de schrijnen van de martelaren.

De catacomben raakten geheel verlaten nadat Paus Pasquale I alle relikwieën van heiligen en martelaren naar andere kerken in Rome had laten verhuizen. Pas in 1849 werden ze door Giovanni Battista de Rossi weer ontdekt. Drie jaar later werd met de opgravingen een begin gemaakt.

Behalve de Crypte van de Pausen met inscripties door o.a. Paus Damasus zijn in de Catacomben van San Callisto een aantal muurschilderingen te zien.

Beschrijving

De catacomben bestaan uit over vijf niveaus verspreide loculi. De stoffelijke overschotten lagen in verschillende lagen boven elkaar. De marmeren platen die de loculi afsloten zijn verdwenen.

Aangezien de meeste Christenen in die tijd arm waren waren de lijken enkel met lakens bedekt.

Om de Catacomben te betreden moet men de in opdracht van Paus Damasus gebouwde steile trap naar de pauselijke crypte af. Vanaf hier kan men door een kleine opening de ruime waar de tombe van de Heilige Cecilia zich bevond betreden. De muren hiervan zijn tussen de 5e en 6e eeuw beschilderd met o.a. de oudste afbeelding van de Heilige in een biddende positie. De tombe zelf is in 821 in opdracht van Paus Pasquale I naar de Santa Cecilia in Trastevere Kerk verplaatst.

Via deze crypte komt men in een vier meter hoog ossarium met verschillende op elkaar geplaatste lagen. Het ossarium komt weer op een gang uit waarlangs zich een aantal kleine ruimtes bevindt. Deze zijn versierd met schilderingen die alle de Doop en de Eucharistie als thema hebben.

Vanaf de ruimte waar de monumentale sarcofaag van Paus Miltiades (begin 4e eeuw) bewaard wordt komt men in de kamers van o.a. de heiligen Gaius en Eusebius en de door Paus Liberius halverwege de 4e eeuw met drie inscripties beklede ruimte, die verder opgeluisterd wordt door op de muren geschilderde scenes uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

De rondleiding eindigt in de met Byzantijnse muurschilderingen versierde Crypte van Lucina, waar de tombe van Paus Cornelius te zien is.

Nabije fresco’s verbeelden de “Goede Herder” en “twee vissen, twee manden vol brood en een vol glas wijn”, symbolen van de Eucharistie.

Adres en openbaar vervoer

Het adres van de Catacombe di San Callisto is Via Appia Antica, 110/126 – Rome. Quartiere: Ardeatina. Bus: 118 (vanaf he Colosseum), 218 (vanaf Sint Jan van Lateranen). Telefoon: (+39) 065130151 of 0651301580. Bus: 118, 218.

Catacombe di San Callisto – Via Appia Antica 110, Rome

Catacomben van Generosa Rome

De Catacomben van Generosa liggen een eind buiten het centrum van Rome, aan de Via delle Catacombe di Generosa. Er zijn zowel heidense als Christelijke resten te zien.

Weetjes Catacomben van Generosa Rome

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de Catacomben van Generosa is Via delle Catacombe di Generosa (Tel. +39 064465610 of +39 349 7930661). De catacomben zijn elke eerste zaterdag van de maand gratis te bezichtigen. Een reservering is niet noodzakelijk. De plaats van ontmoeting is het Casale del Municipio XI, aan dezelfde straat.

Geschiedenis Catacomben van Generosa Rome

Fresco Catacomben van Generosa Rome
Muurschildering Catacomben van Generosa

Deze catacomben zijn genoemd naar de toenmalige eigenaar van de grond waar ze aangelegd zijn. Deze stelde zijn terrein gratis ter beschikking.

In die tijd stonden de Catacomben van Generosa ook bekend als de Catacombe ad Sextum Philippi of Super Philippi Catacomben. Ze bevonden zich rond de zesde mijl (een Romeinse miglio was ongeveer 1,5 kilometer lang, oftewel de lengte van duizend passen, waarbij één pas gelijk was aan de afstand tussen twee afdrukken van dezelfde voet, dus wat we tegenwoordig twee passen zouden noemen) van de Via Campana.

Men was begonnen in 303 met het graven van de catacombe nadat de martelaars Simplicius en Faustino door Keizer Diocletianus gedood waren. De in vergelijking met andere catacomben vrij sobere stijl wordt verklaard doordat er later vooral arme boeren uit de omtrek begraven werden.

Op het terrein zelf stond er in die tijd nog een aan de Godin Dia gewijde tempel. Deze werd gebruikt door het heidense Frates Arvales genootschap, dat nog uit de tijd van de Republiek stamde. Van deze genootschap is vrij veel bekend, aangezien ze hun geloofssysteem, de Acta Fratrium Arvalium, op marmeren platen, die later gebruikt zouden worden bij de bouw van de Basiliek van Generosa, gegraveerd hadden.

De catacomben zijn in 1868 bij toeval door G.B. De Rossi gevonden.

Beschrijving

De Catacomben van Generosa zijn op een enkel niveau aangelegd en behalve Christelijke zijn er ook heidense symbolen en versieringen te zien. Ze zijn in een heuvel uitgegraven, wat zeer makkelijk was vanwege de tufstenen ondergrond.

Sint Damasus liet tussen 366 en 384 een basiliek bouwen, waarbij de oude ingang tot de catacomben afgesloten werd en men ze enkel via een zijdeur van de kerk zelf kon bereiken. in de apsis bevond zich een raampje waardoor men de crypte van de martelaars kon zien.

De relieken van de martelaars werden in 682 door Paus Leo II naar de Santa Bibiana Kerk gebracht, om later naar de Santa Maria Maggiore verhuisd te worden. De catacomben werden vervolgens aan hun lot overgelaten.

De belangrijkste martelaars die in de Generosa Catacomben begraven lagen waren Simplicius, Faustino, Beatrice en Rufina.

Simplicius en Faustino waren gedood en in de buurt van het Isola Tiberina in de Tiber gegooid. Hun zus Beatrice slaagde erin hun aangespoelde lijken te vinden en bracht hen naar de Catacomben van Generosa. Beatrice zou later eveneens de marteldood sterven en naast haar broers begraven worden.

Over Rufina is niet veel bekend.

In de apsis van de basiliek is de Coronatio Martyrum te zien, een fresco uit de 6e eeuw, waarop de vier heiligen samen net Christus afgebeeld staan. De muurschildering werd erg beschadigd toen G.B. De Rossi hem wilde verwijderen. In 1983 vond een restuaratie plaats.

Catacomben van Generosa, Rome

Catacomben van Sint-Sebastiaan Rome

De Catacomben van Sint-Sebastiaan liggen langs de Via Appia Antica in Rome. Volgens de legende werden de stoffelijke resten van de Heiligen Pieter en Paulus hier verborgen gehouden voordat ze naar de huidige plekken verhuisd werden.

Lees verder “Catacomben van Sint-Sebastiaan Rome”