Basilica Aemilia, Forum Romanum Rome

De Basilica Aemilia is een van de ruïnes in het Forum Romanum in Rome. Het is niet het best bewaarde monument in het Forum, maar het was wel één van de belangrijkste gebouwen in de Romeinse tijd. Het is in de 2e eeuw voor Christus gebouwd.

Basilica Aemilia Rome

Adres, Toegangsprijs en Openingstijden

De Basilica Aemilia bevindt zich in het Forum Romanum, en het adres is dus Via della Salara Vecchia, 5/6. Voor de openingstijden en de toegangsprijs voor de Basilica Aemilia en het Forum Romanum zijn die van het Colosseum van toepassing. Op de eerste zondag van de maand is het bezoek gratis.

Geschiedenis Basilica Aemilia Rome

Basilica Aemilia Rome, Forum Romanum
Basilica Aemilia

De Basilica Aemilia was een grote verzamelplek die in de 5e eeuw met de grond gelijkgemaakt is.

Het was oorspronkelijk een rechthoekige zaal met een colonnade eromheen en een vloer van veelkleurig marmer. Het dak was bekleed met bronzen tegels.

Het was in 179 voor Chr. gebouwd door de consuls Marcus Aemilius Lepidus en . Er werden in die tijd elk jaar twee nieuwe consuls gekozen, zodat niemand langdurig de absolute macht kon krijgen.

Met name Marcus Fulvius Nobilior was intensief bij de bouw betrokken en in het begin werd deze dan ook Basilica Fulvia genoemd.

De Basilica Aemilia is de enige van de Republikeinse basilieken waarvan nog iets is overgebleven, aangezien de Basilica Sempronia en de Basilica Opimia geheel verdwenen zijn.

De oorsprong van het woord “basiliek” was Grieks en de betekenis had in de Romeinse tijd niets met de huidige van doen. Een basiliek was geen religieuze ontmoetingsplaats, maar een verzamelplaats voor politici, geldleners en zogeheten publicani, handelaars wier taak het was voor de staat belastingen te innen. De publicani betaalden dan een vast bedrag voor dit recht, maar konden van het volk eisen wat ze wilden en mochten het verschil houden.

Over het algemeen werd de basiliek trouwens vooral bij slecht weer gebruikt, aangezien men zijn zaken meestal in de open lucht afhandelde. Men probeerde zo veel mogelijk ruimte te creëren door rijen zuilen en pilaren te bedekken, waardoor verschillende schepen ontstonden. Het centrale schip werd hoger gemaakt zodat men daar vensters voor de noodzakelijke verlichting kon maken.

De Basilica Aemilia moest vaak verbouwd worden, maar brandde uiteindelijk geheel af toen de Visigoten onder Alarik I in het jaar 410 Rome binnenvielen. Als bewijs hiervan zijn op de vloer van de ruïne van de basiliek nog kleine stukjes te zien van tijdens de brand gesmolten muntstukken (soms met jaartallen).

Wat er nog over was na de brand werd later met een nieuwe, hoger gelegen vloer bedekt.

Het oudste deel van de Basilica Aemilia had de hierboven beschreven vorm. Later werden aan de noordkant twee kleinere schepen toegevoegd. De façade was aan de zuidkant en bestond uit twee niveaus met 16 bogen die op pilasters rustten.

Na de brand werd de portico vervangen door een constructie met dikkere zuilen. Drie van deze granieten zuilen werden na opgravingen weer overeind getrokken en zijn nog te zien.

Achter de portico bevonden zich een aantal ruimtes van tufsteen, waar zich zogeheten tabernae bevonden en hier weer achter voerden drie bogen naar ;een grote aula van 90 bij 29 meter, die door zuilen in vier schepen verdeeld was.

Deze zuilen waren gemaakt van een marmersoort die “Afrikaans” genoemd werd, ook al kwam het materiaal uit Klein-Azië.

Aan de noord-oost kant is een gipsafdruk te zien van een stuk van de marmeren fries met reliëf die de architraaf van het centrale schip sierde. De scènes die erop verbeeld worden hebben te maken met de geschiedenis van Rome en waren het resultaat van een restauratie in de tijd van Julius Caesar. O.a het verraad van Tarpeia, de Sabijnse Maagdenroof en de constructie van de muren rond Lavinio worden afgebeeld. Het origineel van de fries kan men overigens in het Tabularium bewonderen.

Aan de westzijde kan men nog enige overblijfselen van de oude basiliek zien.

Basilica Aemilia, Forum Romanum, Rome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *