Aureliaanse Muur Rome

De Aureliaanse Muur is de in de derde eeuw opgetrokken beschermingsmuur rond Rome. Op verschillende plekken in de stad zijn er nog, vaak goed bewaard gebleven, delen van te zien.

Aureliaanse Muur Rome

Aureliaanse Muur Rome
De Aureliaanse Muur dichtbij de Porta San Sebastiano

Het was pas in de 3e eeuw na Chr. dat het Romeinse Rijk voor het eerst de behoefte voelde om een beschermingsmuur rond de stad te bouwen. Tot dan had de Pax Romana (“Romeinse Vrede”) ervoor gezorgd dat niemand Rome aan kon of wilde vallen.

Natuurlijk had ook de enorme uitgestrektheid van het Keizerrijk hier iets mee te maken. Voordat eventuele veroveraars bij Rome kwamen, waren ze waarschijnlijk al lang ergens anders in een hinderlaag gelokt of gewoon op het slagveld verslagen.

Deze Aureliaanse Muur is in odpracht van Keizer Aurelius gebouwd. De muur hield twee eeuwen lang stand. De Barbaren zouden een groot deel ervan slopen.

Vaak zijn de Aureliaanse Muren niet erg goed als zodanig te herkennen. Op verschillende plekken zijn er recentere constructies in geintegreerd. Een goed voorbeeld wordt gevormd door de muren aan weerszijden van de Porta del Popolo.

De Muro Torto (die van de 15e tot de 17e eeuw ook wel Muro Malo genoemd werd) die de Villa Borghese begrenst is een muur uit de Republikeinse tijd, die later in de Mura Aureliane geintegreerd is. De muur werd Malo genoemd omdat er prostituées, dieven, en alles wat verder niet aan de paus beviel begraven werd. Andere monumenten die in de muur opgenomen zijn zijn onder andere het Anfiteatro Castrense, de Piramide van Gaius Cestius en de Porta Maggiore.

Er zijn overigens wel oudere muren te zien in de stad. Toen de Republiek nog maar net bestond, 6 eeuwen eerder dus, had men al een verdedigingsmuur gebouwd om wat toen nog het centrum van Rome was.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.